DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Njoftim për Kontratë
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 246/12-2020
Emërtimi i tenderit: “Shpimi nën rrugë të asfaltuara, nën hekurudha, furnizimi me material kryesor, instalimin në hapësirë sipas projektit dhe lëshimi në punë”
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PER KONTRATE
Lloji i kontratës: SHERBIM
Lloji i procedurës: Procedurë e hapur
Data e njoftimit: 10.02.2021
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 02.03.2021 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Ankesat te dorezohen deri me:  
Tërheqja e Tenderit:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për Anulim
Njoftim për dhënie të kontratës
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 246/12-2020
Emërtimi i tenderit: “Shpimi nën rrugë të asfaltuara, nën hekurudha, furnizimi me material kryesor, instalimin në hapësirë sipas projektit dhe lëshimi në punë”
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PËR VENDIMIN E AK
Lloji i kontratës: SHERBIM
Lloji i procedurës: Procedurë e hapur
Data e njoftimit: 12.03.2021
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender:  
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Ankesat te dorezohen deri me: 5 ditë nga publikimi I njoftimit
Tërheqja e Tenderit:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë