DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Njoftim për Kontratë
Kompania(blerësi): KESCO
Nr. i prokurimit: 18/11 – 2020 KESCO
Emërtimi i tenderit: Furnizim me këmisha me mëngë të gjata
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PËR KONTRAT
Lloji i kontratës: 1- FURNIZIM
Lloji i procedurës: KUOTIM I CMIMIT
Data e njoftimit: 30.11.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 07.12.2020 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Ankesat te dorezohen deri me:  
Tërheqja e Tenderit:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për Anulim
Njoftim për dhënie të kontratës
Kompania(blerësi): KESCO
Nr. i prokurimit: 18/11 – 2020 KESCO
Emërtimi i tenderit: Furnizim me këmisha me mëngë të gjata
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PËR VENDIMIN E AK
Lloji i kontratës: 1- FURNIZIM
Lloji i procedurës: KUOTIM I CMIMIT
Data e njoftimit: 21.12.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender:  
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Ankesat te dorezohen deri me:  
Tërheqja e Tenderit:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë