DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 184/09 – 2020 Rev01
Emërtimi i tenderit: Furnizim me këpucë për punë LOT 9 – LOT 13
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PER PARAKUALIFIKIM
Lloji i kontratës: 1-Furnizim
Lloji i procedurës: PROCEDURE KONKURUESE ME NEGOCIATA
Data e njoftimit: 21.10.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 02.11.2020 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me: 30.10.2020
Ankesat te dorezohen deri me:  
Tërheqja e Tenderit: 30.10.2020
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për Kontratë
Njoftim për Anulim
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 184/09 – 2020 Rev01
Emërtimi i tenderit: Furnizim me këpucë për punë LOT 9 – LOT 13
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PËR VENDIMIN E AK
Lloji i kontratës: 1-Furnizim
Lloji i procedurës: PROCEDURE KONKURUESE ME NEGOCIATA
Data e njoftimit: 15.04.2021
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender:  
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Ankesat te dorezohen deri me:  
Tërheqja e Tenderit:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për dhënie të kontratës
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 184/09 – 2020 Rev01
Emërtimi i tenderit: Furnizim me këpucë për punë LOT 9 – LOT 13
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PËR VENDIMIN E AK
Lloji i kontratës: 1-Furnizim
Lloji i procedurës: PROCEDURE KONKURUESE ME NEGOCIATA
Data e njoftimit: 01.06.2021
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender:  
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Ankesat te dorezohen deri me:  
Tërheqja e Tenderit:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë