DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Njoftim për Kontratë
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 123/05-2020 REV01
Emërtimi i tenderit: Riparimi i transformatorëve shpërndarës 10(20)/0.4 kV
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PER KONTRATE
Lloji i kontratës: 2-Shërbim
Lloji i procedurës: PROCEDURE E HAPUR
Data e njoftimit: 09.09.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 21.09.2020 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me: 17.09.2020
Ankesat te dorezohen deri me: 17.09.2020
Tërheqja e Tenderit: 16.09.2020
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për Anulim
Njoftim për dhënie të kontratës
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 123/05-2020 REV01
Emërtimi i tenderit: Riparimi i transformatorëve shpërndarës 10(20)/0.4 kV
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PËR VENDIMIN E AK
Lloji i kontratës: 2-Shërbim
Lloji i procedurës: PROCEDURE E HAPUR
Data e njoftimit: 30.09.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender:  
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Ankesat te dorezohen deri me: 5 ditë nga publikimi I njoftimit
Tërheqja e Tenderit:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë