DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Njoftim për Kontratë
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 121/05 -2020
Emërtimi i tenderit: Furnizim dhe instalim i panelëve shperndares të energjisë elktrike
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PËR KONTRATË
Lloji i kontratës: 1- FURNIZIM
Lloji i procedurës: E HAPUR
Data e njoftimit: 02.09.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 22.09.2020 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Ankesat te dorezohen deri me:  
Tërheqja e Tenderit:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për Anulim
Njoftim për dhënie të kontratës