DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Njoftim për Kontratë
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 155/07 -2020
Emërtimi i tenderit: Furnizim me Licensa njëvjeqare nga AutoCAD
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PER KONTRATE
Lloji i kontratës: 1- FURNIZIM
Lloji i procedurës: PROCEDURA E HAPUR
Data e njoftimit: 17.07.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 06.08.2020 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Ankesat te dorezohen deri me:  
Tërheqja e Tenderit:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për Anulim
Njoftim për dhënie të kontratës
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 155/07 -2020
Emërtimi i tenderit: Furnizim me Licensa njëvjeqare nga AutoCAD
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PËR VENDIMIN E AK
Lloji i kontratës: 1- FURNIZIM
Lloji i procedurës: PROCEDURA E HAPUR
Data e njoftimit: 11.08.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender:  
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Ankesat te dorezohen deri me:  
Tërheqja e Tenderit:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë