DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Njoftim për Kontratë
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 123/05 -2020
Emërtimi i tenderit: Riparimi i transformatorëve shpërndarës 10(20)/0.4 kV
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PER KONTRATE
Lloji i kontratës: 3-Punë
Lloji i procedurës: E Hapur
Data e njoftimit: 08.07.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 29.07.2020 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me: 24.07.2020
Ankesat te dorezohen deri me: 14.07.2020
Tërheqja e Tenderit: 22.07.2020
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për Anulim
Njoftim për dhënie të kontratës
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 123/05 -2020
Emërtimi i tenderit: Riparimi i transformatorëve shpërndarës 10(20)/0.4 kV
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PËR VENDIMIN E AK
Lloji i kontratës: 3-Punë
Lloji i procedurës: E Hapur
Data e njoftimit: 03.09.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender:  
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Ankesat te dorezohen deri me: 5 ditë nga publikimi I njoftimit
Tërheqja e Tenderit:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë