DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Njoftim për Kontratë
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 54/02 - 2020
Emërtimi i tenderit: Ndërtimi i bazamentit për vendosjen e tendës - Depo Fushë Kosovë
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PER KONTRATE
Lloji i kontratës: Punë
Lloji i procedurës: PROCEDURE E HAPUR
Data e njoftimit: 03.03.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 09.03.2020 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Ankesat te dorezohen deri me:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për dhënie të kontratës
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 54/02 - 2020
Emërtimi i tenderit: Ndërtimi i bazamentit për vendosjen e tendës - Depo Fushë Kosovë
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PËR VENDIMIN E AK
Lloji i kontratës: Punë
Lloji i procedurës: PROCEDURE E HAPUR
Data e njoftimit: 17.04.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender:  
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Ankesat te dorezohen deri me: 5 ditë nga publikimi I njoftimit
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë