DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 251/10 -2019
Emërtimi i tenderit: Riparimi dhe Mirëmbajtja e Makinerisë së Rëndë - Parakualifikim
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PER PARAKUALIFIKIM
Lloji i kontratës: 2- SHËRBIM
Lloji i procedurës: KONKURUESE ME NEGOCIATA
Data e njoftimit: 15.10.2019
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 25.10.2019 13:00
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentin
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : procurement@keds-energy.com
Njoftim për Kontratë
Njoftim për dhënie të kontratës