Saveti za bezbednost dece

Razni objekti električne energije mogu biti privlačni deci, ali je veoma bitno da deca znaju za opasnosti koje im prete igrajući se u blizini ovih objekata. Električna energija, ukoliko se ne dodirne nije opasna, ali ukoliko dođete u kontakt sa njom, može biti fatalna. Ukoliko se igrate napolju, nikada se ne približavajte električnim objektima/ aparatima.

 • Nikada ne stavljajte prse ili druge predmete u šteker.
 • Stojite daleko od podstanice i dalekovoda.
 • Nemojte se penjati na stubove električne energije.
 • Nikada nemojte koristiti igračke koje lete blizu dalekovoda.
 • Nikada nemojte pipati i nemojte se penjati na drveće koje je blizu dalekovoda;
 • Nemojte se penjati na ograde oko električnih podstanica.
 • Nikada se ne igrajte igara sa loptom i blizini trafostanice ili električnog stuba. Ukoliko vam lopta ili bilo šta drugo zapadne unutar ograde trafostanice, ne pokušavajte da ih sami uzmete, čak iako vam se čini da je veoma lako;
 • Ne pokušavajte da ih povučete nekim sredstvom, pa čak ni štapom;
 • Nikada se ne približavajte električnoj podstanici iz nekog razloga. Ukoliko je neka domaća životinja ušla unutar ograde, ne pokušavajte da je sami udaljite, pozovite vašeg roditelja/ staratelja ili našu kompaniju;
 • Tokom oluje, ukoliko ne možete ući unutra, onda lezite na zemlju. Najbitnije je da zapamtite da tokom oluje izbegavate da ruke držite uvis, da izbegavate visoke i metalne objekte.

Ukoliko neka igračka, letelica ili papirni avion visi na električnom stubu, onda:

 • Se udaljite i ne pipajte kanap igračke;
 • Takođe, kanap ne skidajte sa provodnika električnog stuba;
 • Budite svesni i o drugima pored vas;
 • Ukoliko je kanap igračke obešen o stub, onda se i druga deca mogu povrediti, čak im se život može dovesti u opasnost;
 • Javite se na naše brojeve telefona i mi ćemo je ukloniti.