Održavanje & Planirani prekidi
Ovde možete naći informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže
  • Prishtinë
  • Pejë
  • Prizren
  • Ferizaj
  • Mitrovice
  • Gjakove
  • Gjilan
Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 16-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema 
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Planirano održavanje
1.
Dana 20.11.2018 u TS 35/10 kV Magzit bice iskljucen:
•       Izlaz 10 kV Plemetin (Kodi: 15019003) od 10:00 - 15:00.
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Plemetine, Hamidi, Bivolak, Glavotin, Bivolak, Strovce, Žilivode, Becuk, Miloševo (jedan deo). 
Razlog prekida: Preventivno održavanje.
2.
Dana 20.11.2018 u TS 220/35/10 kV Podujevo bice  iskljucen:
•       Izlaz 10 kV Sela 2 (Kodi: 14000010) od 10:00 - 16:00.
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace sela:Sibovac,Lužane,Penuha,Gornji Lupci, Luga, Majac i Popovo.
Razlog prekida: Preventivno održavanje.
3.
Dana 20.11.2018 u pS 35/10 kV Park Biznisa bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Lapušnik (Kodi: 16023003) od 10:00 - 15:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Lapušnik, Orlat, Negrovci, Vucak, Djurdjice, Škola Lapušnik, Nova Klecka.
Razlog prekida: Preventivno održavanje.
4.
Dana 17.11.2018 u TS 220/35/10 kV Podujevo bice  iskljucen:
• Izlaz 10kV Livadice (Kodi: 14000011) od 10:00 - 15:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace sela: Dumnica, Štedime, Mirovci, Livadica i Carina.
 Razlog prekida: Preventivno održavanje.
5.
Dana 19.11.2018 u TS 110/10 kV Priština 5 bice iskljucen:
• Izlaz 10kV J06 Rezervari KFORA (Kodi: 13000002) od 10:00 - 15:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace sela: Dumnica, Štedime, Mirovci, Livadica i Carina.
Razlog prekida: Preventivno održavanje.
6.
Dana 17.11.2018 u PS 110/10 kV Priština 5 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV J09 Lukari (Kodi: 13000004 ) od 10:30 -ra 10:45 i od 15:00 - 15:15

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Lukare, Makovci i Sinidol.
Dok od 10:30 - 15:15  (Kodi: 13000004022)  : Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: ul.Shefqet Krasniqi , Jedan deo ulice Lukar.
Razlog prekida: Zamena ormana 0.4 kV u PS 10/0.4 kV Lukari
7.
Dana 19.11.2018 u  TS 110/10 kV Priština 1  bice iskljucen:
• Izlaz 10kV J14 Jamco (Kodi: 10000004) od 09:00 - 13:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: jedan deo ulice Majka Tereza..
 Razlog prekida: Izgradnja linije 10 kV.
8.
Dana 18.11.2018 u TS 35/10 kV Kosovo Polje ll  bice iskljucen:
• Izlaz 10kV Albana (Kodi: 15018008) od 10:00 - 13:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Srednji Belacevac I, Srednji Belacevac II,Mali Belacevac,Mala Albana,Mala Slatina II,Velika Albana kod Šaljani,BSK .
 Razlog prekida: Revizija linije 35 kV.
9.
Dana 18.11.2018 u TS 35/10 kV Kosovo Polje ll  bice iskljucen:
• Izlaz 10kV Veliki Belacevac (Kodi: 15018018) od 10:00 - 13:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Naselje 28, deo Kosovog Polja iza Železnice, Kuzmin i Veliki Belacevac.

Razlog prekida: Revizija linije 35 kV.
10.
Dana 18.11.2018 u TS 35/10 kV Kosovo Polje ll  bice iskljucen:
• Izlaz 10kV Vragolia (Kodi: 15018007) od 13:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Vragolija, Donje Dobrevo (jedan deo), Batusa, Henci, Naselje 29  i Pumpa FAM GAS.
 Razlog prekida: Revizija linije 35 kV.

Prekidi zahtevom trece strane
1.
Dana 17.11.2018 u TS 110/10 kV Priština 5 bice iskljucen:
• Izlaz 10kV Xhemajl Ibishi 4/1 (Kodi: 12000001004) od 13:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: ul.Drenica
Razlog prekida: Radovi na trafo.
2.
Dana 19.11.2018 u PS 110/35/10 kV Priština 1 bice iskljucen:
PS 10/0.4 kV Kalabria 1 (Kodi:10000007076)  od 08:00 - 16:00
 
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Naselje Kalabria

Razlog prekida: Zamena i montiranje unutrašnjih ormana.
3.
Dana 19.11.2018 u PS 110/35/10 kV Priština 1 bice iskljucen:
• PS 10/0.4 kV Kalabria 2 (Kodi:10000007077)  od 08:00 - 16:00
 
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Naselje Kalabria

Razlog prekida: Prikljucenje potrošaca.

4.
Dana 19.11.2018 u PS 110/35/10 kV Priština 1 bice iskljucen:
• PS 10/0.4 kV Kalabria 1 (Kodi:10000007076)  )  od 08:00 - 11:00 i od 13:00 -16:00
 
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Naselje Kalabria

Razlog prekida: Prikljucenje potrošaca.
5.
Dana 18 i 20.11.2018 u PS 110/35/10 kV Priština 1 bice iskljucen:
• PS 10/0.4 kV Kalabria 2 (Kodi:10000007077)  od 08:00 - 11:00 i od 13:00 -16:00
 
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Naselje Kalabria

Razlog prekida: Zamena i montiranje unutrašnjih ormana.
7.
Dana 20.11.2018  u PS 110/10(20)kV Priština 3 bice iskljucen:
• PS 10/04 kV Ismet Krasniqi (Kodi: 12000008127) od 08:00 - 11:00 i od 13:00 -16:00
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: ul. Ismet Krasniqi.
Razlog prekida: Prikljucenje potrošaca.


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 15-11-2018

Priština

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane

1.
Dana 17.11.2018 u PS 35/10 kV Mazgit bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Breznica (Kodi: 15019009) od 10:00 - 17:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Breznica, Kozarica i Barilevo.
Razlog prekida: Preventivno održavanje
2.
Dana 17.11.2018 u PS 35/10 kV Glogovac  bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Štrubulovo  (Kodi: 16021004) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Breznica, Kozarica i Barilevo.
Razlog prekida: Preventivno održavanje

3.
Dana 19.11.2018 u TS 110/10kV Palaj bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Palaj (Kodi: 18024001) od 10:00 - 16:00

Tokom ovog vremena bez napajanja elektricnom energijom ostace: Mlin Palaj, Hade-Rudnik, Hade, Hamidi, Bivolak kod Beriše, Leskovik, Kula Sibovac, Sibovac kod Kandjeli, Sibovac kod Kelmendi, Šipitula, Grabovci, TR privatna kod Mjekici, Bivolak kod Saraci, Plemetin-Džemnice i potrošaci sela Sibovac.
Razlog prekida: Preventivno održavanje.
4
Dana 19.11.2018 u  PS 35/10 kV Glogovac  bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Novi Poklek  (Kodi: 16021007 od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Novi Poklek, Donja Koretica, Komoran Bašota, Komoran, Mlin Komoran, Stanovi Poklek, Hib Petrol Zabel.

Razlog prekida: Preventivno održavanje


Planirano održavanje

1.
Dana 17.11.2018 u PS 110/35/10 kV Priština 1 bice iskljucena:
•         PS 10/0.4 kV Kalabria 1  (Kodi:10000007076) i 2 (Kodi:10000007077 od 08:00  - 11:00  i od  13:00-16:00
 
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace:Naselje Kalabria
Razlog prekida: Prikljucenje potrošaca.
2.
Dana 17.11.2018 u PS 110/10(20)kV Priština 3 bice iskljucena:
• PS 10/04 kV Ismet Krasniqi (Kodi: 12000008127) od 08:00  - 11:00  i od  13:00-16:00
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace:ul. Ismet Krasniqi.
Razlog prekida: Prikljucenje potrošaca.
3
Dana 17.11.2018 u PS 110/10kV Priština 3 3 bice iskljucen:
• Transformator T1 (Kodi: 120) od 07:00 - 10:00
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Br.3 Nova opština, Izlaz br.4, Br.5 Xhemajl Ibishi, Br. 6 Iliria, Br.7 Sportski centar, Br.8 Stanica Policije, Br.10 USA-id, Nr.11 Americki Ured, Br.12 Kupusište dardania Su7, Br. 13 Beli Drm-Pekarara, Br.14 Dragodan , Sarajevo-I.Krasniqi, Br.15 Bela cesma, Br.16 Cvecara, Br.17 Vrat,
 Razlog prekida: Instaliranje toroidalnih  transformatora na izlazima 10 [kV].

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 14-11-2018

Nema

Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema

-Nuk ka

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane 
1.
Dana 16.11.2018 u PS 110/35/10 kV Priština 1 bice iskljucena:
•         PS 10/0.4 kV Kalabria 1 (Kodi:10000007076)  od 08:00  - 11:00  i od  13:00-16:00
 
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace:Naselje Kalabria
Razlog prekida: Zamena i montiranje unutrašnjih ormana.

 


2.
Dana 16.11.2018 u PS 110/35/10 kV Priština 1 bice iskljucena:
•         PS 10/0.4 kV Kalabria 2 (Kodi:10000007077)  od 08:00  - 11:00  i od  13:00-16:00
 
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace:Naselje Kalabria
Razlog prekida: Zamena i montiranje unutrašnjih ormana.

 

 

3.
Dana 16.11.2018 u PS 110/10(20)kV Priština 3 bice iskljucen:
• PS 10/04 kV Ismet Krasniqi (Kodi: 12000008127) )  od 08:00  - 11:00  i od  13:00-16:00
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace::ul. Ismet Krasniqi.
Razlog prekida: Prikljucenje potrošaca.
4.
Dana 16.11.2018 u PS 110/10 kV Priština 5 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV J09(Kodi: 13000004 ) od 13:00 do 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace sela:
Lukare, Makovci, Sinidol.
Razlog prekida: Odstranjivanje kablova SN i privatnog poseda.

5.
Dana 16.11.2018 u PS 35/10 kV Mazgit bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Breznica (Kodi: 15019009) od 10:00 - 17:00
 
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Breznica, Kozarica i Barilevo.
Razlog prekida: Montiranje linijskog separatora i demontiranje mreže.
Planirano održavanje
1.
Dana 16.11.2018 u PS 110/10kV Priština 7 bice iskljucen.
•    Izlaz 10 kV J34 Cagllavica 3 (Kodi: 19000034) od 10:00 - 15:00
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Caglavica 2, Caglavica 3, Caglavica 4, Caglavica, Stanovi Marigona 2, Štamparija Rezniqi, Merko komp Pežo (Arif Elshani), naselje Panorama, Blizu Panorame, Pekara Kobake, Internation helth center (Turska bolnica), NT Luli Marevci, Albert Rudari, Naselje Rogreta Hamide Gashi, Naser Mustafa objekat stanovanja, Afrim Hoxha, betonjerka Renulual Betoni i Auto Sherreti.
Razlog prekida: Revizija.
2.
Dana 16.11.2018 u PS 35/10kV Kolici bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Šarban (Kodi: 14016003) od 10:00 - 16:00
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Šarban, TS Šarban,TS Alšici, TS Halabak, TS Duzi 1 i 2, TS Trnave, TS Vanovci i TS Belopoja 1,2,3,4 TS Privatna (Belopoja).
Razlog prekida: Preventivno održavanje.
2.
Dana 16.11.2018 u PS 35/10 kV Glogovac  bice iskljucen:
Izlaz 10 kV Globari (Kodi: 16021008) od 10:00 -16:00
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Globari, Vrbovci,Trstenik,Cikatovo,Glanaselo i Dobroševci.
Razlog prekida: Preventivno održavanje.
3.
Më 17.11.2018 në NS 110/35 KV Elektrana bice iskljucen:
Dv 35kV Veliki Belacevac(Kodi:160210)  od 11:00 -14:00
 Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Glogovac,Kod Solitera,Pošta, kod Doma Zdravlja,Muratori 2000, Kula com,Kucica 2(Rukoli). Glogovac (një pjesë), Lagjja e Feroniklit, Çikatovë e Vjetër (TS Morinët). Qendra Zejtare Lokalet. Shtrubullovë,, Krajkovo, Domanek, Baica, Trdevci, Obri , Donji Zabel jedan deo Lapušnika, Poterki, Lukovci, Pokleku,Vasileva,Sefë Hasi-Ferma e lopëve,Rexhep Cërrvadiku. Poklek i ri, Korretica e ulet, Komoran Bašota, Komoran, Mlin Komoran, Stanovi Poklek, Hib Petrol Zabel, Globari, Vrbovci,Tëstenik,Cikatovo,Glanaselo i Dobroševci. Srednja škola  ,Korotica,Sankovci,Fuštica Florim Kurrumeli Glanaselo. Trasing, Kamenolom Lladrovci, Gornja Koretica (jedan deo) i  Agani Kamenolom kalaja e Drenices.
Razlog prekida:Zbog napajanja kablova  35 kV iz Linije Velike belacevac za Park Biznisa i Intervenisanje u dva stuba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 13-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema 
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Planirano održavanje
1.
Dana  15.11.2018 u PS 220/35/10 kV Podujevo bice iskljucen:
•           Izlaz 10 kV Letanci (Kodi:14000012)  od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Obranca, Perani, Obranca 1, 2, 3, Bradaš, Bajcina, Katunište, Lepaja, Dobratin 1, Farma Kokoški Perane .
 Razlog prekida: preventivno održavanje.
2.
Dana  15.11.2018 u PS 35/10 kV Park  Biznisa bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Lapušnik (Kodi: 16023003) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Lapušnik, Orlat, Negrovci, Vucak, Djurdjice, Škola Lapušnik, Nova Klecka.
 Razlog prekida: preventivno održavanje.
3.
Dana  15.11.2018 u TS 35/10 kV Magzit bice iskljucen:
•       Izlaz 10 kV Plemetin (Kodi: 15019003) od 10:00 - 15:00.

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Plemetine, Hamidi, Bivolak, Glavotin, Bivolak, Strovce, Žilivode, Becuk, Miloševo (jedan deo). 
 Razlog prekida: preventivno održavanje.
4.
Dana  15.11.2018 u TS 35/10 kV Glogovac  bice iskljucen:
•       Izlaz 10 kV Glogovac 2 (Kodi: 16021002) od 11:00 - 12:00.

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Glogovac (jedan deo), Naselje Feronikla i Staro Cikatovo (TS Morine).

 Razlog prekida: Regulisanje prekidaca snage.
5.
Dana  15.11.2018 u TS 35/10 kV Glogovac  bice iskljucen:
•       Izlaz 10 kV Školski centar (Kodi: 16021009) od 12:00 - 13:00.
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Srednja škola,Korotica,Sankovci,FušticaFlorim Kurrumeli Glanaselo.
Razlog prekida: Regulisanje prekidaca snage.
6.
Dana  15.11.2018 u TS 35/10 kV Glogovac  bice iskljucen:
•       Izlaz 10 kV Globari (Kodi: 16021008) od 14:00 - 15:00.
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Globari, Vrbovci,Trstenik,Cikatovo,Glanaselo i Dobroševci.
Razlog prekida: Regulisanje prekidaca snage.


Prekidi zahtevom trece strane
1.
Dana  15.11.2018 u TS 110/10(20)kV Priština 3 bice iskljucen:
• PS 10/04 kV Ismet Krasniqi (Kodi: 12000008127) od 08:00 - 11:00 i od 13:00 -16:00
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: ul. Ismet Krasniqi.
Razlog prekida: Prikljucenje potrošaca.
2.
Dana  15.11.2018 u TS 35/10 kV Magzit bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Breznica (Kodi: 15019009) od 10:00 - 17:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Breznica, Kozarica i Barilevo.
Razlog prekida: Montiranje linijskog separatora i demontiranje mreže.


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 12-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema 
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane
1.
Dana 14.11.2018 u PS 35/10 kV Mazgit bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Breznica (Kodi: 15019009) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Breznica, Kozarica i Barileva.
Razlog prekida: Radovi na projektu za postavljanje u rad 2 trafoa 630 kVA i 250 kVA i demontiranje stare mreže koja je u novom DV.
2.
Dana 14.11.2018 u  TS 110/10(20)kV Priština 3 bice iskljucen:
• PS 10/04 kV Ismet Krasniqi (Kodi: 12000008127) od 08:00 - 11:00 I od 13:00 -16:00
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace:  ul. Ismet Krasniqi.
Razlog prekida: Prikljucenje potrošaca.


Planirano održavanje
1.
Dana 14.11.2018 u  TS 35/10 kV Glogovac  bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Globar(Kodi:16021008) od 10:00 - 15:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Globari, Vrbovci,Trstenik,Cikatovo,Glanaselo i Dobroševci.


Razlog prekida: Revizija.
2.

Dana 14.11.2018 u TS 35/10 kV Badovci bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Mramor-Slivove(Kodi:10014001) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Mramor, Slivova, Brus, Busia, Zlaša, Vitina Marevca, Marevci.
Razlog prekida: Preventivno održavanje.

3.
Dana 14.11.2018 u TS 110/35/10 kV Priština 1 bice iskljucen:
• izlaz 10 kV J11(Kodi:1000016) od 10:30 - 12:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Invest Group
Razlog prekida: zamena i testiranje releja.

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 16-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema 
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema 
Planirano održavanje
1.
Dana 20.11.2018 u  PS 110/35/10kV Pec 1 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Radavci (Kodi: 50000004) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Novoselo, Radavci, Brestovik, Carina i Velika Jablanica.
Razlog prekida: Preventivno održavanje.
Prekidi zahtevom trece strane
1.
Dana 17.11.2018 u TS 110/10 kV Klina bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Klinavci (Kodi: 52000002) od 10:00 - 16:00
 
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace sela: Klinavci, Mali Djurdjevik,  Krnica, Štupel, Bindja, Grapci, Leskovac, Veliko I Malo Kruševo, Radulovci, Patacan, Zlakucan, Ranovci, Berkovo, Rudica.
Razlog prekida: Proširenje i pojacavanje Mreže 2017
2.
Dana 17.11.2018 u TS 110/10 kV Klina bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Jagoda (Kodi: 52056005) od 10:00 - 16:00
 
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Sela Jagode, Budisalce, Stubla, Lutoglava, Trstenik.
Razlog prekida: Proširenje i pojacavanje Mreže 2017

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 15-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema 
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema  
Prekidi zahtevom trece strane

1
Dana 17.11.2018 u PS 35/10kV Djurakovac bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Dobruša (Kodi: 50052001) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace sela:Prekale, Dobruša, Kašicic,Gornja Dobruša , Staradran, Elšan, Beriša, Mavraj, Donje I Gornje Luge, Ruhot.

Razlog prekida: Preventivno održavanje.

2
Dana 19.11.2018 u  PS 110/10 Istok  bice iskljucen:
• izlaz 10 kV Onix (Kodi: 50052001) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Durave Hysenaj, Tomovci – Kuštrimi, Dobruše Džamija, Srednja Dobruša , Kod Uprave, Lubovo – Ademaj, Lubovo Kula, Caraluka, Caraluka 2, Korabi, Blinda Banja, Novo naselje Banje, Banje Zajednice, Onix, Kula, Naselje, Delibeg. 

Razlog prekida: Preventivno održavanj


Planirano održavanje

1.
Dana 16.11.2018 uë TS 110/10 kV Luka  bice iskljucen:
• Izlaz 35kV (Kodi: 530000) od 11:00 - 12:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Gramacel, Beleg, Babaloc,Dubrava ,Irznici,Ledinat,Prokolluku, Berani, Rašici, Djocaj, Donja Turjaka, Veliki I Mali Vranovci, Donji Barani, Calapek, Kusorici, Lugadjit, Bucani, Decani Grad, Decani KEDS, Decani Policija, Decani Gimnazija, Ramosaj, Hazeraj, TMK, Demhasaj, Carabreg, Isniq,Lebush,Donji I Gornji Strelci, Gornja Luka, Luke Gecaj, Požari, Glodjan, Šaptej, Lumbardh, Irznic, Ratiše, Gramaqel, Maznik, 35/1 (TS 35/10 kV Isnic), Locan, Dranovci, Slup, Vokš, Polana, Poberdje, Prilep, Rastavica, Babaloc, LA Ramadani, Junik, Jasic, Djocaj, Ahmetgjekaj.Tišukaj.Mehmetaj, Mulaj, Kuklec, Osadautaj.Tahirsylaj, Redjametaj, Osmanaj, Gornja luka 1, Mucaj- Luka., ARC.
  
 
Razlog prekida: Instaliranje toroidalnih  transformatora i testiranje relej zaštite.

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 14-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema 
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema  
Prekidi zahtevom trece strane
Nema 
Planirano održavanje
1.
Dana 16.11.2018 u PS 110/10kV Decani bice iskljucen:
Izlaz 10kV Barani(Prapacani) (Kodi: 53000002) od 10:00 - 16:00
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Berani, Prapacani, Berlici, Novi Kruševci, Rašici, Djocajt, Donja Turjaka, Veliki I Mali Vranovc, , Donji Barani, Calapek, Kusorici, Lugadjit, Bucani I Dubovik.
Razlog prekida: preventivno održavanje.

 

 

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 13-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane
Nema
Planirano održavanje

1.
Dana  15.11.2018 u PS 110/35/10kV Pec 1 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Radavci (Kodi: 50000004) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Novoselo, Radavci, Brestovik, Carina, Velika Jablanica.
Razlog prekida: preventivno održavanje.
2.
Dana  15.11.2018 u PS 35/10kV Djurakovac bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Dobruša (Kodi: 50052001) od 11:00 - 13:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace sela:Prekale, Dobruša, Kašicic,Gornja Dobruša , Staradran, Elšan, Beriša, Mavraj, Donje I Gornje Luge, Ruhot.
Razlog prekida: Podizanje stuba i postavljanje konzole.

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 12-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema 
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema  
Prekidi zahtevom trece strane
1
Dana 15.11.2018 u TS 110/10 kV Klina bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Klinavci (Kodi: 52000002) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace sela: Klinavci, Mali Djurdjevik,  Krnica, Štupel, Bindja, Grapci, Leskovac, Veliko I Malo Kruševo, Radulovci, Patacan, Zlakucan, Ranovci, Berkovo, Rudica.
Razlog prekida: Radovi na projektu “Proširenje i pojacavanje mreže 2017“, LOT 12 Pec -Djakovica

Planirano održavanje
1.
Dana 14.11.2018 u  TS 110/10(20)kV Pec 2 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Kastrati(Kodi:51000007) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Naselje Dardania, Ložani, Zlopek, Pocesta, Belinca, Dobrdoli, Babici, Pistoni i Sedefi.
Razlog prekida: Preventivno održavanje.
2.

Dana 14.11.2018 u  TS 35/10 kV Isnic bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Parketarja (Kodi:53057002) od 11:00 - 12:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Metaliku Ukajt, Parketarja,Gogaj AG.
Razlog prekida: Montiranje toroidalnih transformatora i ispitivanje relej zaštite
3.
Dana 14.11.2018 u  TS 35/10 kV Isnic bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Demhalilet (Kodi:53057003) od 12:30 -13:30

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Demehalilët I, Demehalilët II, Ntp Stina Sadik Gjikokaj .
Razlog prekida: Montiranje toroidalnih transformatora i ispitivanje relej zaštite

4.
Dana 14.11.2018 u  TS 35/10 kV Isnic bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Bletarija (Kodi:53057004) od 13:30 - 14:30

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Bletaria,Decje odmaralište I selo Hulaj.
Razlog prekida: Montiranje toroidalnih transformatora i ispitivanje relej zaštite

5.
Dana 14.11.2018 u  TS 35/10 kV Isnic bice iskljucen:
• izlaz 10 kV Manastir Decani (Kodi:53057005) od 14:30 - 15:30

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Manastir Decani.
Razlog prekida: Montiranje toroidalnih transformatora i ispitivanje relej zaštite

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 16-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema 
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema 
Planirano održavanje
1.
Dana 20.11.2018 u  PS 110/10 kV Prizreni 3  bice iskljucen:
• Izlaz 10kV Muzicka Škola (Kodi: 31000016) od 10:00 - 14:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Centar Grada, Šadrvan, Srednja Škola, Gimnazija, ul. Ismet Jashari-Kumanova.
 Razlog prekida: Postavljanje kablova

2.
Dana 20.11.2018 u PS 110/10 kV Prizren 3  bice iskljucen:
• Izlaz 10kV Kamenica (Kodi: 31000029od 10:00 do 16:00 casova

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace naselja: Gurište, Petrovo i Arbana . 

 Razlog prekida: Preventivno održavanje.

Prekidi zahtevom trece strane


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 15-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane

1.
Dana 17.11.2018 u PS 135/10kV Žuri bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Poslišta (Kodi: 31000012)   od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Poslišta, Graždanik, Kobi I, Kobi II, Kamenolom Renelual Tahiri, Poslište I, Poslište II, Vlašna I, Vlašna II i Muradema

Razlog prekida: Preventivno održavanje

2.
Dana 19.11.2018 u  PS 35/10kV pirana  bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Hasi 2 (Kodi: 30034003)   od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Lubižda, Bregdrini, Lukia, Romaj, Kužnin, Dedaj, Kabaš i Rizam Holding.
 

 Razlog prekida: Preventivno održavanje

 


Planirano održavanje

1.
Dana 16.11.2018 u TS 35/10 kV Pirana bice iskljucen:
• Izlaz 10kV Opština Mamuša (Kodi: 30034005) od 09:00 - 10:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Mamuša, Rizam Mlini, Riza Holding, Donja i Gornja Srbica, Naselje Medveci, Vodene Pumpe.   
 Razlog prekida: Zahtev za zamenu stuba SN, u Mamuši glavna ulica.

2.
Dana 17.11.2018 u TS 35/10 kV Žuri bice iskljucen:
• Izlaz 10kV Dobrušte-Gorožup (Kodi: 30035008) od 11:00 - 13:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Gorožub, Mile,Plane i jedan deo Žura
 Razlog prekida: Postavljanje stuba.

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 14-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
1.
Dana 19.11.2018 u PS 110/35/10 kV Prizren 1 imace iskljucenje T3   od 10:00 -13:00 casova
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: naselje Arbana I naselje Jeta e re, Ortakol 1,Ortakol IV, Ortakol V,Ortakol VI,Ortakoll  IX, Ortakoll X , Sadri Hoxha-Llapashtica, Naselje Ortakol, Naselje Barutana, Zona Paštrika, Sarajeva, Ortokol, Likes, Uroševca, Caraleva, ul. Besnik Kastrati, ul. Ohri, ul. Bije Vokshi, ul. Vetim Shala, ul. Ali Hadri, ul. Isa Boletini, Rr. Mihail Grameno, Rr. Jakup Ferri, Rr. GjonSerreqi, Rr. Bedrush Qollaku ,  Votra, Ortakol 1, Oratkol 2, Ben Aff, Lux Dekor, Ortakol II , Abc-plast,Adnan Sh.pk. Dualos,Shpk getoari,Vertigo,DPZ.Medina,-1,Ing Biro,K.f.Getoari,Liria gradevinski materijal,Ntsh.Europrinty-2,Nsh/Liria-Prizren,Prizren Graf, Atmadža, Našeci I, Našeci II, Mazrek, Kojuše, Našec, Guršite, Djonaj I, Djonaj II, Djonaj III, Zum ;  Euro Graniti, Atmadža I, Atmadža II, Tupevci I, Tupevci II, Tupevci III, Landovica, Ciglana I, Ciglana II,Fabrika  Duvana,Eurofood,Valvisi,Abi-Vocar,Printeks,Ulica: Nashecit.


Razlog prekida: Radovi Kostt-a(Regulisanje prekidaca 110kV).


Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane
Nema   
Planirano održavanje
Nema

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 13-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane
Nema
Planirano održavanje
2.
Dana  15.11.2018 u TS 110/35/10 kV Prizren 1 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Podrum (Kodi: 30000014) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Atmadža, Našeci I, Našeci II, Mazrek, Kojuše, Nasheci, Guršita, Djonaj I, Djonaj II, Djonaj III i Zumi. 
Razlog prekida: preventivno održavanje.
2.
Dana  15.11.2018 u TS 110/35/10 kV Prizren 1 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Abi (Kodi: 30000011) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace:  Abi qaršija ,Abi Store.
Razlog prekida: Zamena strujnih transformatora.


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 12-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema  
Prekidi zahtevom trece strane
1.
Dana 14.11.2018 u  PS 110/10kV Prizren 3  bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Leviša (Kodi: 31000012)   od 09:00 - 15:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Leviša, Sport, Njegoš, Šaljski Odred, Vodovod, Grad, Jablanica i Novoselani
Razlog prekida: Montiranje transformatoria, montiranje konzola, izolatora ,povlacenje provodnika  i napajanje Transformatora

2.
Dana 14.11.2018 u  PS 110/35/10kV Suva Reka bice iskljucen:
• Dalja 10 kV Peqani (Kodi: 32000007)   od 09:00 - 15:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Pecani,Slapužan, Blace, Duhla, Nišor, Kostrc, Brešanci, Semetishte, Kamenolom Destani Pecani, N.T.P.Kroni Blace.Benzinske pumpe Bes co.
Razlog prekida: Montiranje transformatoria, montiranje konzola, izolatora ,povlacenje provodnika 

 

Planirano održavanje
1.
Dana 14.11.2018 u  TS 110/35/10 kV Prizren 1 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Orahovac (Kodi:30000015) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Euro Graniti, Atmadža I, Atmadža II, Tupevci I, Tupevci II, Tupevci III, Landovica, Ciglana I, Ciglana II.
Razlog prekida: Preventivno održavanje.


2.
Dana 14.11.2018 u  PS 35/10kV Prizren 3  bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Lakuriqi 1 (Kodi: 30032011)   od 11:00 - 12:30

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: 
Lakuriqi 1 i Lakuriqi V.
Razlog prekida: Montiranje toroidalnih transformatora i ispitivanje relej zaštite.

3.
Dana 14.11.2018 u  PS 35/10kV Prizren 3  bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Lakuriqi 4 (Kodi: 30032014)   od 11:00 - 12:30

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace:  Lakuriqi IV.
Razlog prekida: Montiranje toroidalnih transformatora i ispitivanje relej zaštite.


4.
Dana 14.11.2018 u  PS 35/10kV Prizren 3  bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Narodno oslobodjenje (Kodi: 30032013)   od 12:30 - 14:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Dom kulture,Novi Stanovi ul. N. Oslobodjenje, Sport, Cvecara, Komitet.
Razlog prekida: Montiranje toroidalnih transformatora i ispitivanje relej zaštite.


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 16-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema 
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Planirano održavanje

1.
Dana 20.11.2018 u TS 110/10(20)kV Lipljan bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Bablak (Kodi:41000001) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Trni,  Babak, , Rubovci,Kojska, Ata Projekt, Dafina Šumoli, Bali Comerce, ETC, Grlica, Rasim Halili, TS Metal Kosova, Universium Novi Babuš,Surcina,Crnila,Novi Miraš I Miraš.
Razlog prekida: Preventivno održavanje.

2.
Dana 19.11.2018 u TS 110/35/10 kV Bibaj bice iskljucen:
• izlaz 10 kV Pravac Sela (Kodi:40000002) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Staro Selo, Dardania, Sojeva, Mirosala, Bibaj, Zlatari.
Razlog prekida: Preventivno održavanje.
3.
• Dana 18.11.2018 u TS 110/35/10 kV Bibaj imace totalno iskljucenje u strani 35 kV: (Kodi:400) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace ulice: Deshmoret e Kombit, .Spitalit; 12 Qershori (jedan deo), Rruga Emin Duraku, Gjon Sereqi, objekti stanovanja Inxhinieringu, Hjarush Beqiri, Vizioni (obdanište), Naser Hetemi, Xhemaj Ferati, Seli Palushi, TS (MBTS),TS " 14 ",TS " 14"  (Kula),TS Ura e Dudit, Rr Epopeja e Jezercit ,.12.Qershori (jedan deo), rr.Deshmoret e Kombit (jedan deo), .Skenderbeu, rr.Sejdi Sejdiu, Kasarna, Mineksi, FSK TS nova, IRK-ja, Fabrika ulja , Fitorja i Fabrika hleba , fabrika  cevi ul. Nerodimes, Ujvara, Frigoriferi, Barake, ul. Enver Topalli,Deshmoret e Kombit, Regjep Bislimi, Greme, Gacka, Burnik, Ižanci, Kaštanjeva, Bajnica, Semaj, Prušaj,Slatina i privatni biznisi, Manastirci ,Donje i Gornje Nerodime,Balaj,Jezerc privatni biznisi, Doganaj,Zaskok,Donja i Gornja Plešina,Dubrava, Fabrika vode Plešine, Varoš,Grlica,Komoglava,Rakaj privatni biznisie,  ul,Riza Matoshi,Imri Halili Nikadinin, ul-Varoshit, Qiraxhit Voskopoja,Trupaj,Trimor, Bicaj (Bicevci),Paloš (Bicevci),Nikaj, Tušaj - Soponica, Malsi (Malzez), Vata, Nikaj i privatni biznisi, Bobi, Ivaja, Kotlina, Laci, Buši, Pustenik i Straža.Naselje Dukaja, Autobuska i Železnicka Stanica, Trg Ismajl Raka centar, P-8, Krblic , Drenuša, Rakovci, Sanatoria, Laništa, Djurdjedeli, Runjeva, Železnica, Kisi, Novo naselje. ul. Emin Duraku, ul. UÇK-a, naselje Ramadan Agushi, Vakuf, Robna Kuca, Tece, Policija i Skupština Opštine,, Fabrika "Lepenci", Doganaj, Duraj, Stari Kacanik, Stagovo, Begraca, Elezaj, Jedan deo grada -Opština, Ambulanta, Robna Kuca,Centar Štrpca, Hotel Breza i Junior,Vikendice,Jažinca,Sevce,Vrbištica I privatni biznisi, Jedan deo Štrpca kod škole, OSCE, Donja i Gornja Bitinja, Šušici, Paloj, Gotovuša, Drekovci, Vica, Firaj, Brod , TS Repititori, TS Školla Skijanja, TS Kula, TS Hotel Molika, Pilana,Farma,Gllogu, Sikapor, X- Fort. Renova, Dauti Comerc, Kivo.
Napomena: Iz ove trafostanice se snabdeva jedna BRE –Matkos Grop.
Razlog prekida: Servisiranje komora 35 [kV].
4.
Dana 17.11.2018 u TS 110/35/10 kV Lipljan bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Slovia (Kodi:41000003) od 13:00 - 15:30

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Slovija, Smoluša, Glavica, Marevci, Dobratin, Livadža, Gušterica kao i  komercialni potrošaci
Razlog prekida: Radovi na projektu Slovija.
5.
Dana 19.11.2018 u PS 35/10 KV Magure  bice iskljucen.
• Izlaz 10 kV Drenice (Kodi: 41048001) od 12:00 - 15:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Deo reze  (Leletica),Mirena,Gornja i Donja Fuštica,Resinovci, Baince, Šale i  Krojmir.

Razlog prekida: Polaganje provodnika i radovi na mreži.


Prekidi zahtevom trece strane
1.
Dana 20.11.2018 u TS 110/35/10 kV Bibaj bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Pravac Beton (Kodi:40041002) od 13:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: ulr."Prizrenit", Saraišta, Loškobare, Lojza, Kosina, Slivova, Dremjak i privatni biznisi.
Razlog prekida: Radovi na trafo.

 

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 15-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane

1.
Dana 17.11.2018 u  TS 35/10kV uroševac III bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Varoš (Kodi: 40042005) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Varoš, Grlica, Komoglava, Rakaj i privatni biznisi

Razlog prekida: Preventivno održavanje

 


Planirano održavanje
1.
Dana 17,18.11.2018 u PS 35/10 KV Štimlje bice iskljucen:
Totalno iskljucenje (Kodi: 410460) od 10:00 - 14:00.
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Deo Štimlja,Cesta Recaka,Recak, Belinci,Caraleva Topila, Lanište, Devetak, Grejcevci, Zborci, Pjetkreštica,Duga i Karacica, Davidovci,Rašinca Muzecina, Vojnovci, Djerdjaj,  ul. Ahmet Shtimja,Petrova, Recak (jedan deo) i  Mulopolci, Štimlje,Naselje Pajtimit i  Donji Godanci, Košare, Fabrika Maksiti Putz, Objekat Fitorja

Razlog prekida: Regulisanje krova podstanice od trece strane.


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 14-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane
1.
Dana 16.11.2018 u PS 35/10 KV Magure  bice iskljucen.
• Izlaz 10 kV Drenica (Kodi: 41048001) od 12:00 - 15:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace:  Deo Reze( Leletici),Mirena,Donja i Gornja Fuštica,Resinovci, Baince, Šale i  Krojmir.
Razlog prekida: Polaganje kabla i radovi na mreži.
2.
Dana 16.11.2018 u TS 35/10kV Uroševac III bice iskljucen:
• izlaz 10 kV Varoš (Kodi: 40042005) od 09:30 - 11:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Varoš, Grlica, Komoglava, Rakaj i privatni biznisi
Razlog prekida: Napajanje PS 10/0.4kVBlinda  kod Firme “Nderimi”.

Planirano održavanje
1.
Dana 16.11.2018 u PS 110/35/10kV Lipljan bice iskljucen:
Izlaz 10 kV Baza  Asfalta (Kodi: 41000005) od 10:00 - 16:00
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Baza asfalta,Jeta  e re,Stara Gracka,Toplicani, Mala Gracka.
Razlog prekida: preventivno održavanje.
2.
Dana 16.11.2018 u PS 35/10 KV Štimlje bice iskljucen:
Izlaz 10 kV Caralevo (Kodi: 41046004) od 10:00 - 16:00.
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Deo Štimlja,Cesta Recaka,Recak, Belinci,Caraleva Topila, Lanište, Devetak, Grejcevci, Zborci, Pjetkreštica,Duga i Karacica.
Razlog prekida: radovi na Distributivnom Postrojenju u Štimlju Izlaz Cralevo .

 

 

 

 

 

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 13-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema 
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Planirano održavanje

1.
Dana  15.11.2018 u PS 35/10 kV Kacanik bice iskljucen:
•       Izlaz 10 kV Šumarstvo (Kodi: 40043004) od 10:00 - 16:00.
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Krblic i Leskovica, Drenuša, Rakovci, Sanatoria, Laništa, Djurdjedel, Runjeva, Železnica, Kisi, Novo naselje. 
Razlog prekida: preventivno održavanje.
2.
Dana  15.11.2018 u PS 35/10 kV Štimlje  imace totalno iskljucenje: (Kodi: 41046) od 08:00 - 12:00.
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Štimlje, Naselje Pajtimit i  Donji Godanci, Deo Štimlja,Cesta Recaka,Recak, Belinci,Caraleva Topila, Lanišet, Devetak, Grejcevci, Zborci, Pjetkreštica,Duga i Karacica Košare, Fabrika Maksiti Putz, Objekat Fitorja.

 Razlog prekida: Popravak krova trafostanice.
Prekidi zahtevom trece strane
1.
Dana  15.11.2018 u TS 35/10 KV Magure  bice iskljucen.
• Izlaz 10 kV Drenice (Kodi: 41048001) od 10:00 - 14:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace:  Deo Reze( Leletici),Mirena,Donja i Gornja Fuštica,Resinovci, Baince, Šale i  Krojmir.
Razlog prekida: Polaganje provodnika i montiranje kablovskih glava.


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 12-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane
1.
Dana 14.11.2018 u  TS 110/35/10 KV Lipljan bice iskljucen.
• TS 10/0.4 kV TS 6 Kamp Suma (Kodi: 41000006153) od 08:00 - 10:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Jedan deo grada Lipljan.

Razlog prekida: Premeštanje mreže.


Planirano održavanje
1.
Dana 14.11.2018 u  TS 110/10(20)kV Lipljan bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Bablak (Kodi:41000001) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Trni,  Babak, , Rubovci,Kojska, Ata Projekt, Dafina Šumoli, Bali Comerce, ETC, Grlica, Rasim Halili, TS Metal Kosova, Universium Novi Babuš,Surcina,Crnila,Novi Miraš I Miraš.

Razlog prekida: Preventivno održavanje .
2.
Dana 13.11.2018 u PS 35/10 KV Štimlje bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Caraleva (Kodi: 41046004) od 10:00 - 16:00.

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Deo Štimlja,Cesta Recaka,Recak, Belinci,Caraleva Topila, Lanište, Devetak, Grejcevci, Zborci, Pjetkreštica,Duga i Karacica.
Razlog prekida: Napajanje Distributivnog postrojenja u Štilje, Izlaz Caralevo

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 16-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema 
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema 
Planirano održavanje
1.
Dana 20.11.2018 u  PS 110/10 kV Vucitrn 2 bice iskljucen:
• Izlaz 10kV Novolani (Kodi: 73000005) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Jedan deo Bukoša,Novolani,Kola,Vrnica,Reznik,Šalci,Drvari,,Mihalic.
 Razlog prekida: Preventivno održavanje.
Prekidi zahtevom trece strane
1.
Dana 18.11.2018 u  PS 35/10kV Šupkovac bice iskljucen:
• Izlaz 10kV Šalja (Kodi: 71074001) od 09:00 - 15:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Reka,  Prvi Tunel, Kutlofci, Mažici, Rašan, Trstena, Bare, Bajgora, Vidišici, Kovacica, Kacanol, Rahova, Boletin, Žaža, Vlahia, Zijaca, Madjera, Melenica, Dedia, Zabrdja, Selaci.

  Razlog prekida: Podizanje stubova u sklopu  projekta.


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 15-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema 
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane


1.
Dana 17.11.2018 u  TS 35/10 kV Mitrovica ll bice iskljucen.
• Izlaz 10 kV Šipoli (Kodi: 71075001) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace sela: Šipol. Vaganica, Vrnica i Pirce
Razlog prekida: Preventivno održavanje.

 

2.
Dana 19.11.2018 u  TS 110/10kV Vucitrn 2 bice iskljucen.
• izlaz 10 kV Madžunaj  (Kodi: 73000011) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace sela: Šipol. Vaganica, Vrnica i Pirce
Razlog prekida: Preventivno održavanje.


Planirano održavanje

1.
Dana 17.11.2018 u  TS 110/10(20) kV Skenderaj  bice iskljucen:
• Izlaz 10kV Lauša   (Kodi: 74000011) od 10:00 - 15:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Lauša, Reci, Geci, Vojvoda, Manastir .Gradsko Naselje.III
 Razlog prekida: Postavljanje stuba 12/1600 (premeštanje TS-e radovi u ulici od S.O Skenderaj)
2.
Dana 18.11.2018 u TS 35/10kV Mitrovica ll  bice iskljucen:
• Izlaz 10kV Koštova (Kodi: 71075005) od 11:00 - 15:30

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Koštovo, Donji I Gornji Vinarci, Gušafce, Kopriva, Brobonic i Gradevci.
 Razlog prekida: Radovi na mreži 10kV Koštovo (polaganje provodnika na novim stubovima).

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 14-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema 
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane
1.
Dana 16.11.2018 u PS 110/10(20) kV Skenderaj bice iskljucen:
•  Izlaz 10 kV Trnavci (Kodi: 74000012) od 10:00 -16:00
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Donja, Srednja i Gornja Klina, Trnavci, Kucica.
Razlog prekida: Povezivanje novih trafoa, testiranje i puštanje u rad.

 


2.
Dana 16.11.2018 u PS 110/10 kV Vucitrn 2 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Grad i Sela (Kodi:73000003) od 08:30 - 11:30  i od 14:00-16:30

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Novi Sud, Kasarna 1, Zucaku, Kosova Petrol, Slatina, Debrluka 1, Dobrluka 2, Banjska 1, Smrekovnica, Pasoma, Trlabuc i Pumpe Slatina.
Razlog prekida: Napajanje TSS u lokaciji "Smrekovnica 1&2",


Planirano održavanje
1.
Dana 16.11.2018 u PS 110/10 kV Vucitrn 2 bice iskljucen:
• Izlaz  10kV Novolani (Kodi: 73000005) od 10:00 -16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Jedan deo Bukoša,Novolani,Kola,Vrnica,Reznik,Šalci,Drvari,,Mihalic.
Razlog prekida: preventivno održavanje. 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 13-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane
Nema
Planirano održavanje
1.
Dana  15.11.2018 u PS 110/10 kV Skenderaj bice iskljucen:
• izlaz 10 kV  Cirezi (Kodi: 74000004) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace sela: Krušefci, Polac, Dašefci, Baks, Cirez, Prelofci, Krasalic, Kožice, Krasmirofci, Likošan, Gradica, Godanci.
Razlog prekida: preventivno održavanje.

 

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 12-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema 
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane
1.
Dana 14.11.2018 u PS 110/10(20) kV Skenderaj bice isklljucen:
•             izlaz 10 kV Trnavci (Kodi: 74000012) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Donja, Srednja i Gornja Klina, Trnavci, Kucica.
Razlog prekida: Povezivanje i puštanje novih trafoa.

Planirano održavanje
1.
Dana 14.11.2018 u TS 110/10(20)kV Skenderaj do të ndërprehet:
• Izlaz 10 kV Turicevci (Kodi:74000006) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Lauša, Rakinica,  Donji I Gornji Kopilc, Klodernica, Turicefci, Buroja, Vojnik, Izbica, Ozrim, Acarevo.
Razlog prekida: Preventivno održavanje.
2.
Dana 14.11.2018 u TS 35/10 kV Vucitrn 2 bice iskljucen:
• izlaz 10 kV Grad i Sela (Kodi:73000003) od 10:00 - 14:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Novi Sud, Kasarna 1, Zucaku, Kosova Petrol, Slatina, Debrluka 1, Dobrluka 2, Bajska 1, Smrekovnica, Pasoma, Trlabuc i Pumpe Slatina.
Razlog prekida: Preventivno održavanje.


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 16-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema 
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema 
Planirano održavanje
1.
Dana 20.11.2018 u TS 35/10 kV Djakovica II bice iskljucen:
?         Izlaz 10 kV Raca- Moglica (Kodi: 81083017) od 10:00 - 16:00
 
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Brekovci, ul.Domenik Përgegaj, ul.Drenica, ulr.Minatori, ul.Shote Galica, sela: Moglice, Goden, Jahovci, Pruš, Raca, Vogovo, Žub.
 
Razlog prekida: preventivno održavanje.
Prekidi zahtevom trece strane
1.
Dana 19.11.2018 u TS 35/10 kV Djakovica lI bice iskljucen:
• Izlaz 10/0.4 kV TS-15 (Kodi: 81083015352) od 10:00 - 13:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: ul.Anton çeta,
Razlog prekida: Zamena panela NN.


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 15-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema 
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema  
Prekidi zahtevom trece strane

Dana 17.11.2018 u PS 35/10 kV Djakovica 1 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Crmjani (Kodi: 80080012) od 10:00 - 16:00
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Bardhanic, Veliko Bare, Bec, Brdosana, Crmjan, Doblibare, Grgovci, Jablanica, Kodrali, Kralan, Mece, Netic, Raškovci, Vranic, Žabel, Ždrela.

Razlog prekida: Preventivno održavanje.

Dana 19.11.2018 u TS 110/10 KV Djakovica 2  bice iskljucen.
• Izlaz 10 kV Ura Terezive (Kodi: 81000004 od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Damjan (jedan deo), Fšaj Kušavec, Muhader, Pniš, Rogovo, Smac, Ujza.

Razlog prekida: Preventivno održavanje.


Planirano održavanje
1.
Dana 17.11.2018 u TS 110/10 KV Djakovica 2  bice iskljucen.
• Izlaz 10 kV Ura e Terzive (Kodi: 81000004) od 10:00 - 13:00


Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Damjan (jedan deo), Fšaj Kušavec, Muhader, Pniš, Rogovo, Smac, Ujza
Razlog prekida: Postavljanje stuba 15/1600 ispod linije 10kv i demontiranje stare mreže.

2.
Dana 17.11.2018 u TS 110/10 KV Djakovica 2  bice iskljucen.
• Izlaz 10 kV Centar  (Kodi: 81000002) od 10:00 - 11:00


Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace ulice: Abedin Tërbeshi, Ali Ibra, Ferhat Binishi (jedan deo), Ismail Qemali, Marin Barleti, Mazllum Lakuci, Mbretëresha Teuta, Majka Tereza, Përmet Vula (jedan deo), Petro Nini Luarasi, Ulica Tirana, Skënderbeu (jedan deo), Tefik Çanga i Vëllezrit Frashër.
Razlog prekida: Postavljanje stuba 15/1600 ispod linije 10kv i demontiranje stare mreže


3.
Dana 17.11.2018 u TS 110/10 KV Djakovica 2  bice iskljucen.
• Izlaz 10 kV Bištažin (Kodi: 81000005) od 10:00 - 13:00


Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace sela: Bistražin, Damjan (jedan deo), Dol, Fšaj (jedan deo), Grcine, Kusar, Kušavec (jedan deo), Lipovec, Marmul, Maraš, Pjetrshan, Raca (jedan deo), Ramamat, Rezine i Smac (jedan deo),
Razlog prekida: Postavljanje stuba 15/1600 ispod linije 10kv i demontiranje stare mreže.

4.
Dana 16.11.2018 u TS 35/10 KV Djakovica 1  do të ndërprehet.
• Izlaz 10 kV Piskota (Kodi: 80080008) od 10:00 - 11:30


Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace ulice: Rr.Adonis Byci, Rr.Ahmet Korenica, Carapatok, Dardania, Rr.Dedë Gjon Luli, Rr.Ibrahim Fehmiu, Rr.Lekë Dukagjini, Rr.Mark Lleshi, Rr.Mark Malota, Rr.Mithat Frashëri, Rr.Nënë Tereza, Rr.Pashko Vasa, Rruga Tivarit.
Razlog prekida: Instaliranje toroidalnih  transformatora testiranje M.R.

5.
Dana 16.11.2018 u TS 35/10 KV Djakovica 1  do të ndërprehet.
• Izlaz 10 kV Beci (Kodi: 80080010) od 10:00 - 11:30


Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Bec, Janoš, Lugbunar, ul.Mark Malota, Gornje i Donje Novoseo, Osek Paše, Palabardha, Cerim, Sopot, Trakanic.
.
Razlog prekida: Instaliranje toroidalnih  transformatora testiranje M.R.

 

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 14-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema 
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema  
Prekidi zahtevom trece strane
Nema  
Planirano održavanje
1.
Dana 16.11.2018 u PS 35/10 kV Djakovica I  bice iskljucen:
•   Izlaz 10kV Dobroši (Kodi: 80080007)   od 10:00 - 16:00
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace sela: Batuša, Berjah, Brovine, ul.Dedë Gjon Luli (jedan deo), Dobroš, Herec, ul.Lekë Dukagjini,  Mollici, Nivokaz, Osek Hila(jedan deo), Pacaj, ul.Pashko Vasa, Skivjan (jedan deo), Stubla.
Razlog prekida: preventivno održavanje.

 

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 13-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema 
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema  
Prekidi zahtevom trece strane
Nema  
Planirano održavanje

1.
Dana  15.11.2018 u PS 35/10 kV Djakovica 1 bice iskljucen:
•      Izlaz 10 kV Beci (Kodi: 80080010) od 10:00 - 16:00.
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Bec, Janoš, Lugbunar, ul.Mark Malota, Gornje i Donje Novoseo, Osek Paše, Palabardha, Cerim, Sopot, Trakanic.
 Razlog prekida: preventivno održavanje.
2.
Dana  15.11.2018 u TS 35/10 kV Djakovica 2 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Djakovica 1 (Kodi:81083015) od 10:00 - 11:30

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace ulice:  Rr.Aleksandër Moisiu, Rr.Anton Qeta, Rr.Azem Hajdari, Rr.Bashkim Idrizi, Rr.Besim Bistrazhini ((jedan deo), Rr.Dëshmorët e Lirisë (jedan deo), Rr.Elena Gjika, Rr.Faik Konica, Rr.Gjergj Fishta, Rr.Hasan Prishtina, Rr.Hysni Dobruna ((jedan deo), Rr.Korab Binxhiu, Rr.Migjeni, Rr.Nimon Ferizi, Rr.Orize, Rr.Rruga Londra, Rr.Rruga Vashingtoni, Rr.Skendërbeu, Rr.Yjet e Erenikut, Rr. Yll Morina.
Razlog prekida: Montiranje triodalnih  transformatora.
3.
Dana  15.11.2018 u TS 35/10 kV Djakovica 2 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Bolnica (Kodi:81083028 od 13:00 - 14:30

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace :  Regionalna Bolnica Djakovice i 4 komercijalna potrošaca- biznisa
Razlog prekida: Montiranje triodalnih  transformatora
4.
Dana  15.11.2018 u TS 35/10 kV Djakovica 2 bice iskljucen:
·         Izlaz 10 kV Raca Moglica (Kodi: 81083017) od 11:30 - 13:00
 
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Brekovac, ul.Domenik Përgegaj, ul.Drenica, ul.Minatori, ul.Shote Galica, sela: Moglice, Goden, Jahovci, Pruš, Raca, Vogovo, Žub.
Razlog prekida: Montiranje triodalnih  transformatora
5.
Dana  15.11.2018 u TS 35/10 kV Djakovica 2 bice iskljucen:
·         Izlaz 10 kV Djakovica lll (Kodi: 81083016) od 10:00 - 11:30
 
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace ulice:  Besim Bistrazhini, Dërgut Vokshi, Dëshmorët e Lirisë, Elena Gjika, Gjon Bisaku, Gjon Nikoll Kazazi,.Haki Taha, Hysni Dobruna (jedan deo), Ismail Qemali (jedan deo), Konferenca e Bunjajt, Konstandin Kristoforidhi, Lidhja e Prizrenit, Martin Camaj, Migjeni (jedan deo), Mithat Frashëri, Shaban Polluzha, Yjet e Erenikut (jedan deo), Yll Morina.
Razlog prekida: Montiranje triodalnih  transformatora

6.
Dana  15.11.2018 u TS 35/10 kV Djakovica 2 bice iskljucen:
·         Izlaz 10 kV Klanica (Kodi: 81083029) od 11:30 - 13:00
 
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Klanica

Razlog prekida: Montiranje triodalnih  transformatora

 

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 12-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema 
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema  
Prekidi zahtevom trece strane
1.
Dana 14.11.2018 u PS 35/10 kV Mališevo  bice iskljucen:
• Dalja 10 kV Banja (Kodi: 82082008) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: ul.602 Gjergj Kastrioti - Skenderbeu, sela: Banje, Belanica, Gajrak.
Razlog prekida: Radovi na projektu “Proširenje i pojacavanje mreže 2018“, LOT 7 Djakovica zbog podizanja stubova .
2.
Dana 14.11.2018 u  TS 35/10 kV Djakovica 2 bice iskljucen:
• izlaz 10 kV Djakovica 1 (Kodi:81083015) od 11:00 - 15:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace ulice:  Rr.Aleksandër Moisiu, Rr.Anton Qeta, Rr.Azem Hajdari, Rr.Bashkim Idrizi, Rr.Besim Bistrazhini (jedan deo), Rr.Dëshmorët e Lirisë ((jedan deo), Rr.Elena Gjika, Rr.Faik Konica, Rr.Gjergj Fishta, Rr.Hasan Prishtina, Rr.Hysni Dobruna ((jedan deo), Rr.Korab Binxhiu, Rr.Migjeni, Rr.Nimon Ferizi, Rr.Orize, Rr.Rruga Londra, Rr.Rruga Vashingtoni, Rr.Skendërbeu, Rr.Yjet e Erenikut, Rr. Yll Morina.
Razlog prekida: Iskljucenje postojeceg kabla i montiranje ulazne komore

 Planirano održavanje
1.
Dana 14.11.2018 u  TS 110/10(20)kV Djakovica 2 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Bistažini (Kodi:81000005) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace sela: Bistražin, Damjan (jedan deo), Dol, Fšaj (jedan deo), Grcine, Kusar, Kušavec (jedan deo), Lipovec, Marmul, Maraš, Pjetrshan, Raca (jedan deo), Ramamat, Rezine i Smac (jedan deo),
 
Razlog prekida: Preventivno održavanje.


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 16-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema 
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema 
Planirano održavanje
1.
Dana 20.11.2018 u  TS 110/10 kV Kamenica bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Mucivrci (Kodi: 62000011) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Berivojce, Carakofce, Dajkovci, Donja Šipašnica t, Mucivrci, Rogocica, Novoselo, Donje u Gornje Karacevo.
Razlog prekida: Preventivno održavanje.
2.
Dana 19.11.2018 u  TS 35/10 kV Artana bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Slivovo (Kodi: 60024003) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Boston, Turicevci, Vlasali, Izvor, Koznice, Svarcak, Prekovci, Manišince, Zebince, Vucak, Labjan, Lajševci, Dragovci, Kukavice i Gulmivode.
Razlog prekida: Preventivno održavanje.
3
Dana 20.11.2018 u  TS 110/10 kV Gnjilane 5 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV J10 Bresalci (Kodi: 63000010) od 10:00 - 13:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Bresalci, Koretište, Poneš, Paralovo, Vrbica Žegovca, Kišna Polja, Slakovci, Žegovci.

Razlog prekida: Montiranje stuba.

Prekidi zahtevom trece strane
1.
Dana 18.11.2018 u TS 35/10 kV Gnjilane 1 bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Izlaz 5-ti (Kodi: 60060005) od 08:00 - 10:30

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Kancelarije KEDS-a,Zelena Pijaca, Robna kuca I Bazen.
Razlog prekida: Napajanje transformatora.


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 15-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane

1.

Dana 17.11.2018 u PS 110/10 kV Kamenica bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV  Hogošt (Kodi: 62000004) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Hogošte, Šipašnica, Policka I Džuriševce..

Razlog prekida: Preventivno održavanje.

1.
Dana 19.11.2018 u  TS 35/10 kV Badovci bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Mramor-Slivovo(Kodi:10014001) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Mramor, Slivova, Brus, Busia, Zlaša, Vitina Marevca, Marevci.
Razlog prekida: Preventivno održavanje.


Planirano održavanje

1.
Dana 17.11.2018 u PS 110/10 kV Kamenica bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Hogošte (Kodi: 62000004) od 10:00 - 17:00
                                        
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Hogošte, Šipašnica, Policka I Džuriševce.
 
Razlog prekida: Investicije.
2.
Dana 17.11.2018 u PS  110/35/10 kV Orahovac bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Canziba (Kodi: 82000019) od 11:00 do 15:00
                                        
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: komercialni potrošaci- Ul.487 UÇK-së.
 
Razlog prekida: Zamena TMS 10kV.
3.
Dana 17.11.2018 u TS  35/10kV Klokot bice iskljucen:
• izlaz 10 kV Stacionar (Kodi: 61065003) od 10:00 - 12:00
                                        
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Fabrika Vode, Mlin,Vodovod,  Stacionar, Banja “Nëna Naile”.
Razlog prekida: Ispravljanje stuba SN u Klokotu fabrika vode  CO2 izlaz  Stacionar.
4.
Dana 17.11.2018 u PS 35/10kV Ravnica bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Binca (Kodi: 61067008) od 10:00 - 17:00
                                        
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Selo Mogila,Kabaši,Ravnica,Bozovik,Šošar,Debeldeja.
 
Razlog prekida: Investicije.


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 14-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane
Nema
Planirano održavanje
1.

Dana 16.11.2018 u PS 110/35/10 kV Vitina bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV  Binqa (Kodi: 61067008) od 10:00 -16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Selo Mogila,Kabaši,Ravnica,Bozovik,Šošar,Debeldeja,Binca.
Razlog prekida: preventivno održavanje.
2.
Dana 16.11.2018 u PS 110/10 kV Kamenica(Kodi:620) imace totalni prekid od 10:00 -16:00
Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Berivojce-Centar, Rubovci, kod Groblja, TS 35/10 kV Tehnicka Sužba i Fita AG-Stanovi. Hogošte, Šipašnica, Policka i Ðuriševce. Kamenica (T.S.P.Bazen, Naselje Qamëria, Vodovod, Kolari, Malesia), Donji Mocari, Recani, Hajnovci, Mešine, Budjenica, Strezovci, Kosovica, Carevci, Bušinca, Tirince, Krilevo, Leštar, Bolevci, Vaganeš, Kremenata, Rahovica . Berivojce, Bolnica, Imkos,Magnohrom, Policija, Robna Kuca, Dom Kulture, Stara Pošta, Sud, Nove TS., Carakovci, Dajkovci, Donja Šipašnica, Mucivrce, Rogocica, Novoselo, Donja  i Gornja Karaceva. Boževci, Busavata i Miganovci. Muharremi petrol,pivnica Hugos,Seperacija Ardhmeria Topanica,Vodovod Topanica,Lindi petrol,Fabrika  blokava,Seperacija tali,Carina,Borovci,landi,Fama petrol,Shp Arbnori. Koretine  Topanica, Blata, Nitex, Crep, Kormian, Domorovci, Pumpa, Hodonovci, Tasimi, Hodonovci, Seperacija I Vodovod Korinjan. Frita,magnokromi,Maliqi Petroln,
Razlog prekida: Instaliranje triodlanih transformatora na izlazu 10 [kV].


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 13-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane
Nema
Planirano održavanje
1.
Dana  15.11.2018 u PS 35/10 kV Ravnica bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Stubla (Kodi: 61067001) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Stubla, Vrbovci, Grncari, Podgorci, kamenolom-MISINI, kamenolom-BENTAKOSI I RI, kamenolom-MOGILLTE, fabrika –Vodovoda i Godeni.
Razlog prekida: preventivno održavanje.

 

 


Obaveštenja o radovima na mreži
Datum: 12-11-2018

Prekidi zahtevom KOSTT-a
-Nema
Neophodni prekidi zbog radova za bezbednost sistema
-Nema
Prekidi zahtevom trece strane
1.
Dana 14.11.2018 u  PS 110/10 kV Kamenica bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV  Hogošt (Kodi: 62000004) od 10:00 - 17:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Hogošte, Šipašnica, Policka I Džuriševce..
Razlog prekida: Radovi na novom DV   10(20) kV i podizanje stubova 15/1000.

Planirano održavanje
1.
Dana 14.11.2018 u  PS 110/10 kV Kamenica bice iskljucen:
• Izlaz 10 kV Strezovci (Kodi:62000005) od 10:00 - 16:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace:
Kamenica (T.S.P.Bazeni, Naselje Qamëria, Vodovod, Kolari, Malesia), Donji Mocari, Recani, Hajnovci, Mešine, Budjenica, Strezovci, Kosovica, Carevci, Bušinca, Tirinca, Krileva, Leštar, Bolevci, Vaganeš, Kremenata, Rahovica.

Razlog prekida: Preventivno održavanje.

2.
Dana 14.11.2018 u  TS 35/10 kV Gnjilane III bice iskljucen.
• Izlaz 10 kV Prlepnica (Kodi: 60062002) od 11:00 do 15:00

Tokom vremena dok traju radovi bez napajanja elektricnom energijom ostace: Prelepnica ( Progres,Tafa, Pro Eng, Remi, Kosova Komerc, Kafana Bunar, Evropa, sera), T.S. Privat Kmetovac (Kabi, Planeti, Kamenolom), Repetitor - Zeleni vrh,  Kmetovce, Prelepnica, Kosaca I  Silova – Muhadžeri.
Razlog prekida:Zamena dva stuba.

 


Keds Call Center
Online usluge
Održavanje & Planirani prekidi

Informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže

Projekti KEDS-a

Pronadjite projekte KEDS-a

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00