Novosti & Dogadjaji
KEDS podržava škole u povecanju kvaliteta u obrazovanju 19-06-2018

http://www.botasot.info/kosova/909529/keds-i-perkrah-shkollat-ne-rritjen-e-cilesise-ne-arsim/
https://gazetablic.com/keds-perkrah-shkollat-ne-rritjen-e-cilesise-ne-arsim/
http://www.gazetatribuna.com/lajme/keds-i-perkrah-shkollat-ne-rritjen-e-cilesise-ne-arsim/
http://www.kosovapress.com/sq/lajme/keds-i-perkrah-shkollat-ne-rritjen-e-cilesise-ne-arsim-167926/
https://telegrafi.com/keds-perkrah-shkollat-ne-rritjen-e-cilesise-ne-arsim/
http://portalipodujeva.com/2018/06/22/keds-i-perkrah-shkollat-ne-rritjen-e-cilesise-ne-arsim/
http://www.rtklive.com/sq/news-single.php?ID=275561
http://www.gazetatribuna.com/lajme/keds-i-perkrah-shkollat-ne-rritjen-e-cilesise-ne-arsim/

Osim sa bibliotekama i donacijom knjiga, KEDS je podržao mnoge škole sa kompjuterima, na nacin kako bi ucenici imali mogucnost da nauce informativnu tehnologiju i prakticno.

Službenici KEDS-a su pokazali da su do sada podržali 12 škola. Prema njima, povecanje kvaliteta u obrazovanju ima veliku važnost za njih, ali i za Kosovo uopšte.

Direktorica za Komuniciranje u KEDS, Nadžije Pajaziti-Arifaj, je pokazala da kompanija uzima ozbiljno društvenu korporativnu odgovornost i neperstano pomaže zajednicu u oblastima gde su imali najviše potreba.
Ona je rekla da prema njihovim analizama je proizašlo da sektor koji ima najviše potreba i treba da mu se daje prednost je obrazovanje.

“Do sada smo podržali 12 raznih škola sa kompjuterima, u Junik, dva sela u Djakovici, Podujevu, nekoliko sela u Decanima i Decanu, Suvoj Reci, Skenderaju i dr. U ovim školama su poklonjeni oko 150 renoviranih kompjutera stvorivši tako u svakom od njih laboratoriju informatike”, rekla  je Pajaziti-Arifaj.

Osim kompjutera, KEDS je prema njoj, podržao nekoliko škola i sa knjigama.

 


  Preuzmi dokument
Keds Call Center
Online usluge
Related News
Arhiva Novosti & Dogadjaja
Održavanje & Planirani prekidi

Informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže

Projekti KEDS-a

Pronadjite projekte KEDS-a

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00