Raporte
Emri i raportit Shkarko
Raporti vjetor mbi kohën mesatare për lëshimin e Pëlqimit Elektroenergjetikë dhe procedurat e kyçjes-2018
Raport mbi kohën mesatare për pranimin e pëlqimit energjetik për kyçje në rrjetin e shpërndarjes të energjisë elektrike

 

Keds Call Center
Shërbime online
Mirëmbajtja e planifikuar e rrjetit

Informata lidhur me ndërprerjet e planifikuara në rrjet

Projektet e KEDS

Projektet e KEDS

Vende të lira të punës

Vende të lira të punës

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00