Mirëmbajtja e planifikuar e rrjetit
Këtu i gjeni informatat lidhur me ndërprerjet për shkak të punëve të planifikuara dhe mirëmbajtjes së rrjetit
  • Prishtinë
  • Pejë
  • Prizren
  • Ferizaj
  • Mitrovicë
  • Gjakovë
  • Gjilan
Ndërprerje e mundshme emergjente në NS 35/10 [kV] “Prishtina III”
Data e publikimit: 22-03-2018


KEDS Sh. A. njofton  se për shkak të për shkak të planifikimit që të kryhet një punë emergjente në NS 35/10 [kV] “Prishtina III” sonte, pas mesnate, prej 24:00h, mund të ketë ndërprerje të daljeve 10 [kV] që janë të kyçura në këtë nënstacion, që do të mund të mbesin pa energji elektrike për një interval të shkurtër kohor, diku afro 10-15 minuta.
Nga mungesa e mundshme e energjisë në këtë interval kohor do të vërehet në këto lokalitete: Kampusi Universitar; Qytetza Pejton;Hotel Grandi me rrethinë; Ulpiana; Santea, Dardania, Lakrishta; Pallati i shtypit; Kurrizi; Konviktet dhe Menza e Studenteve; Radio Kosova;ndërtesat e KEDS dhe KOSTT; Termokosi; Ben-Afi; rr.Fuad Pashë Dibra; Bibloteka “Hivzi Sylejmani”; Blloku I; Mikro 3 dhe  Mikro 6.

Arsyeja e ndërprerjes: Punimin në kabllon 35 [kV] që furnizon NS 35/10 [kV] “Prishtina III”.

 

 


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 22-03-2018

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka


Mirëmbajte të planifikuar


1.
Më 24.03.2018 në TS 110/35/10 kV Palaj do të  ketë ndërprerje totale prej orës 10:00 deri në ora 13:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: qyteti Obiliq (një pjesë), Mazgiti i Epërm, Mazgit i Ulët, rr. magjistrale Prishtinë- Mitrovicë, Subotiq, Kijac,  Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi, Bivolak te Berishët, Lajthishtë, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitulla, Grabovci, Tr private te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetin-Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc,
 Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtja e transformatorit.
2.
Më 24.03.2018 në NS 35/10kV Palaj do të ndërprehet:
Dalja 10 kV: Palaj (Kodi: 18024001) prej orës 13:00 deri në ora 14:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi, Bivolak te Berishët, Lajthishtë, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitullaë, Grabovci, Tr private te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetin-Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc.
Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtja e transformatorit.
3.
Më 24.03.2018 në NS 35/10kV Palaj do të ndërprehet:
Dalja 10 kV: Fidanishte (Kodi: 18024003) prej orës 13:00 deri në ora 14:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Fidanishtja.
Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtja e transformatorit.


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1.
Më 24.03.2018 në NS 35/10kV Mazgiti do të ndërprehet:
Dalja 10 kV: Breznicë (Kodi: 15019009) prej orës 10:00 deri në ora 13:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Breznica, Kozarica dhe Barileva.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e përçuesit.


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 20-03-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.
Më 21.03.2018 në NS 35/10kV Mazgit do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Plemetini (Kodi: 15019003) prej orës 09:00 deri në ora 12:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Plemetin, Hamidi, Bivolak, Gllavotin, Bivolak, Strovc, Zhilivodë, Bequk, Millosheve (një pjesë). 
Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllës së TM.

2.
Më 22,23,24,25.03.2018 do të ndërprehen:
 NS 10/0.4kV Gjon Sereqi (Kodi: 13000010055),
 NS 10/0.4kV Herticet (Kodi: 13000010041)
të cilat  furnizohen nga Dalja 10kV J21Kodra e trimave 21 (NS 110/10kV Prishtina 5)
si dhe
NS 10/0.4kV Kodra e trimave 6 (Kodi: 13000005036) e cila furnizohet nga J11 Kodra e Trimave 11 (NS 110/10kV Prishtina 5)
prej orës 09:00 deri në ora 12:00 si dhe nga ora 13:00 deri në ora 17:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rruga Gjon Serreqi, Herticët dhe Kodra e Trimave 6.
Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e konsumatorëve në rrjet të ri.
Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 22.03.2018 në NS 35/10kV Koliq do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Keqekollë-Hajkobillë (Kodi: 14016004) prej orës 10:00 deri në ora 13:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Keqekollë, Prapashtice, Hajkobille, Dabishevc dhe Mutivodë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive në daljet problematike.

2.
Më 22.03.2018 në NS 35/10kV Koliq do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Koliqi (Kodi: 14016002) prej orës 13:00 deri në ora 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Koliqi, Ballabani dhe Nishevci.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive, në daljet problematike.

3.
Më 22.03.2018 në NS 35/10kV Mazgit do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Lumi  i Madh (Kodi: 15019006) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Millosheva, Brezhnica (një pjesë), Stanovci i Epërm, Stanovc i Ulët, Lumi i Madh (Velika Rekë)dhe  Prilluzha.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive, në daljet problematike.
4.
Më 22.03.2018 në NS 35/10kV Mazgit do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Breznica (Kodi: 15019009) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Breznica, Kozarica dhe Barileva.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive, në daljet problematike.


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 19-03-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
Nuk ka
Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 21.03.2018 në NS 220/35/10kV Podujeva do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Llausha  (Kodi: 14000013) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dumnicë, Llaushë, Doberdol, Zakut, Kërpimeh, Metehi, Repë, Tashevc, Pollatë, Dvorishtë, Sllatinë, Reçicë, Zhiti, Sylejvicë, Brecë, Tërnavicë, Murgull dhe Marincë.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive në daljet problematike.
2.
Më 21.03.2018 në NS 220/35/10kV Podujeva do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Fshatrat 1(Kodi: 14000009) prej orës 13:00 deri në ora 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Sekiraqa, Poteret, Qershijat, Kamerollet, Sekiraqa 1, Sekiraqa 2, Sekiraqa 3, Kunushefc 1 dhe 2. Burice, Gllamnik, Llapashticë e Ulët.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive në daljet problematike.
3.
Më 21.03.2018 në NS 35/10kV Parku i biznesit do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Llapushniku(Kodi: 16023003) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Llapushnik, Orllat, Negroc, Vuqak, Xhurgjice, Shkolla LLapushnik dhe Kleqkë e re.
 Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive në daljet problematike.
4.
Më 21.03.2018 në NS 35/10kV Parku i biznesit do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Komorani(Kodi: 16023007) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Komorani, Komoran lagjja e Koperativës, Komoran Zogaj, Komoran Ibriqet, Zabel i Lartë, Ujësjellësi Prishtina Komoran, Vukovc (një pjesë) dh Llapushniku (nje pjesë).  
 Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive në daljet problematike.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 23-03-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
Nuk ka
Mirëmbajte të planifikuar
1.

Më 27.03.2018 në TS 35/10 kV Peja II do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Shaban Spahija (Kodi: 50051001) prej orës 11:00 deri në ora 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Tafil Alimusaj, Shaban Spahija dhe Gjimnazi.
 Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.
2.

Më 27.03.2018 në TS 35/10 kV Peja II do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV A.Qeshma (Kodi: 50051002) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: 2 Korriku,Jarina nga dalja Shtëpia e kulturës, Jarina-Dukagjin, Asllaqeshma 1 dhe 2.
 Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.
3.

Më 27.03.2018 në TS 35/10 kV Peja II do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Dalja III(Kodi: 50051003) prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS IV, Pionerët, Visar Kelmendi, Ekrem Lluka –Dugagjini, Muharrem Shala, Puhovci  dhe Sanitasi.
 Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.
4.

Më 27.03.2018 në TS 35/10 kV Peja II do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Dalja IV(Kodi: 50051004) prej orës 14:00 deri në ora 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Vëllazërim- Bashkimi, 17 Nentori dhe Shoqata e te verbërve dhe shurdhmemecëve.
 Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

5.
Më 26.03.2018 në TS 110/10(20)kV Istogu do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Devolli Group (Kodi: 54000015) prej orës 11:00 deri në ora 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Devolli Group.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

6.
Më 26.03.2018 në TS 110/10(20)kV Istogu do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Burgu (SH.N.P) (Kodi: 54000009) prej orës 14:00 deri në ora 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Burgu (SH.N.P)- Graniti Ismet Loshaj.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

7.
Më 26.03.2018 në TS 110/10(20)kV Istogu do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV FSK-ja (Kodi: 54000010) prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: FSK-ja
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

8.
Më 26.03.2018 në TS 110/10(20)kV Istogu do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Istog Qendra (Kodi: 54000013) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:  KEDS-i,  Shtëpia e mallrave, Istog Blinda ABB, rruga e re- Vehbi Jahaj, banesat- Gani Dreshaj, Shefqet Kabashi, NT Banana, Shtëpia e kulturës.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 22-03-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
Nuk ka
Mirëmbajte të planifikuar


5.
Më 24.03.2018 në NS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Juniku  (Kodi: 53000007) prej orës 10:00 deri në ora 13:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lloqani, Dranoci, Sllupi, Vokshi, Polana, Poberxha, Prilepi, Rastavica, Baballoqi, LA Ramadani, Juniku, Jasiqi dhe Gjocaj .
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion, mirëmbajtje preventive.
6.
Më 24.03.2018 në NS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Lumbardhi  (Kodi: 53000005) prej orës 13:00 deri në ora 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lluka e Eërme, Lluke Gecaj, Pozhari, Gllogjan, Shaptej, Lumbardh, Irzniq, Ratishe, Gramaqel dhe Mazniku. 
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion, mirëmbajtje preventive.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 20-03-2018


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka
Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 22.03.2018 në NS 110/10kV Klina do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Klinavci (Kodi: 52000002) prej orës 10:00 deri në ora 13:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Klinavc,Gjurgjevik i vogel, Kernic, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushev e vogel, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushev e madhe, Ranoc, Berkov, Rudica .
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –Mirembajtje preventive, ne daljet problematike

2.
Më 22.03.2018 në NS 35/10kV Klina do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Jagoda (Kodi: 52056005) prej orës 13:00 deri në ora 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Jagodë, Budisallcë, Stublla, Lutogllava dhe Terstenik.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive, në daljet problematike.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 19-03-2018


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka


Mirëmbajte të planifikuar


5.
Më 21.03.2018 në NS 35/10kV Peja II do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Maja e zeze(Kodi: 50051007) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gjimnazi, Kisha Ortodokse, Lidhja rezervë TS-7/2,Kfori Italian, KFOR-i argjentinas.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion – mirëmbajtje preventive në daljet problematike.
6.
Më 21.03.2018 në NS 35/10kV Peja II do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Rugova(Kodi: 50051006) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rugova: Llazi, Shtupeqi i Madh, Llotove, Pepaj, Koshutan, Shkrel, Bogë, Stankaj, Haxhaj, Kuqishta 1, Drelaj 2, Bregu Kuqishtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion – mirëmbajtje preventive në daljet problematike.
a


Njoftime për punime në rrjet
Data: 22-03-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
Nuk ka


Mirëmbajte të planifikuar

1.
Më 24.03.2018 në TS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Velezha (Kodi: 31000030) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shpenadia, Caparc, Novake, Velezha, Sërbicë e epërme, Smaqi, Legjenda, Malësia e Re, Trepetica, afariste: Mullini Rexhep Ukaj, Firma Vesel Rexhaj dhe Fabrika e lëngjeve Novak.   
 Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP – ndërrimi i shtyllave të dëmtuara. 
2.
Më 24.03.2018 në TS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Grinqari (Kodi: 31000009) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshati Gerqar dhe "Breu Petrol" Hysen Hoxha.
 Arsyeja e ndërprerjes: Revizion, mirëmbajtje preventive.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 20-03-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka


Mirëmbajte të planifikuar


1.
Më 22.03.2018 në NS 110/35/10 kV Theranda  do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Mushtishti (Kodi: 32000002) prej orës 10:00 deri në ora 13:00
                                        
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sopija I, Sopija II, Dubrava, Mushtishti, Savrova, Bukoshi, Vraniqi dhe Baqevci.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive, në daljet problematike.

2.
Më 22.03.2018 në NS 110/35/10 kV Theranda  do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Studenqani (Kodi: 32000018) prej orës 13:00 deri në ora 16:00
                                        
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Studençan, Dobërdelan, Samadraxhë, Motel Illyria, Gurëthyesi ENISI Celi AG, Sejdi Binaku, Flori Kopshtar, Fabrika e plastikës Gani Sallauka. Pompat e ujit: Studençan, Doberdelan dhe  Samadraxhë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive, në daljet problematike.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 19-03-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka


Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 21.03.2018 në NS 35/10kV Pirana do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Hasi 2(Kodi: 30034003) prej orës 10:00 deri në ora 13:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda, Bregdrini, Lukia, Romaj, Kuzhnini, Dedaj, Kabashi dhe Rizam Holding.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive në daljet problematike.
2.
Më 21.03.2018 në NS 35/10kV Pirana do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Randobrava(Kodi: 30034010) prej orës 13:00 deri në ora 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Randobravë, Retije e Ulët dhe Retije e Epërme.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive në daljet problematike.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 21-11-2107

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.
Më 23.11.2017 në TS 35/10kV Ferizaj II do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Drejtimi i Sillosit (Kodi: 40041001) prej orës 9:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ferizaj, një pjesë, Talinovci i Muhaxherëve, Sazlia, Papazi, Pojata, Rahovica, Softaj dhe Fusha e Madhe.
Arsyeja e ndërprerjes: Dislokimi i përhershëm i linjës 10 kV nga  Autostrada.
2.
Më 23.11.2017 në TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet.
• TS 35/10kV Silkapori (Kodi: 400450) prej orës 13:30-15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Silkapori, X- Fort. Renova, Dauti Comerc, Kivo dhe Bektell-Enka.
Arsyeja e ndërprerjes: Pas riparimit të prishjes në kabllon 35kV duhet të realizohet kyçja e stabilimentit shpërndarës.

3.
Më 23.24.11.2017 në TS 35/10 KV Magure do të ndërprehet:
• TS 35/10kV Drenicës (Kodi: 41048001) prej orës 8:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Rrezez (Leletiqit), Mirenë, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Resinoc Baincë, Shalë dhe Krojmir.
Arsyeja e ndërprerjes: Ngritje e shtyllave dhe shtrirje e përçuesit.

Mirëmbajte të planifikuar

1.
Më 23.11.2017 në TS 35/10kV Kaçaniku do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Drejtimi "Voskopoja" (Kodi: 40043001) prej orës 10:00 deri në ora 15:30
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Rrezez (Leletiqit), Mirenë, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Resinoc Baincë, Shalë dhe Krojmir.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP ndërrim shtyllash dhe  izolatorëve.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 23-03-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta


1.
Më 27, 28.03.2018 në NS 35/10kV Magure do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Drenica (Kodi: 41048001) prej orës 08:00-11:00 dhe nga ora 14:00-17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Rrezez ( Leletiqit), Mirenë, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Resinoc Baincë, Shalë dhe  Krojmir.
Arsyeja e ndërprerjes: Montim i shtyllave, konzollave, përçuesit, izolatorëve si dhe ndërrimi i transformatorëve.
2.
Më 27.03.2018 në NS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Gadime (Kodi: 41000013) prej orës 09:00-10:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Babushi I Muhaxherëve, Gadime e Ulët, Gadime e Lartë, Vrella dhe  Plitkoviqi.
 Arsyeja e ndërprerjes: Dislokimi i shtyllave të vjetra.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 22-03-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
Nuk ka
Mirëmbajte të planifikuar

1.
Më 24.03.2018 në NS 35/10kV Kaçaniku do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Kaçaniku i Vjeter (Kodi:(40043007) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Doganaj, Duraj, Kaçanik i vjetër, Stagovë, Begracë dhe Elezaj.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion – Mirëmbajtje preventive.

2.
Më 24.03.2018 në NS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Drejtimi i qytetit (Kodi: (40000001) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: qyteti (një pjesë), rr. Rexhep Bislimi, rr. Hasan Prishtina, TS Pylltaria dhe Grupi i Bizneseve.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 21-03-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1
Më 23.03.2018 në TS 35/10 kV Kaçaniku do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Bobi (Kodi: 40043002) prej orës 13:00 deri në ora 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bobi, Ivaja, Kotlina, Laqi, Bushi, Pusteniku dhe Strazha.                                                                                                
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i trafos dhe ormanit në TS ekzistues në Bob Kaçanik.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 20-03-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta


1.
Më 24.03.2018 do të ndërprehet:
 NS 35/10kV Shtërrpcë (Kodi:400440) prej orës 13:00 deri në ora 16:00 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e qyetit -Komuna, Ambulanta, Shtëpia e mallrave, Qendra e Shterpcës, Hotel Breza dhe Junior,Vikendicat,Jazhinca,Sevce,Verbishtica dhe bizniset private, Një pjesë e Shtërrpcës te Shkolla, OSBE-ja, Biti e ulët, Biti e epërme, Shushiqë, Paloj, Gotovushë, Drekoci, Viqë, Firaj, Brod, TS Repititori, TS Shkolla Skijimit, TS Kulla, TS Hotel Molika, Pilana, Farma dhe Gllogu.
Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e kabllove të reja në ndërprerësin e daljes 10kV Gotovusha.

Mirëmbajte të planifikuar


1.

Më 22.03.2018 në NS 35/10kV Shtime do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Carraleva  (Kodi: 41046004) prej orës 10:00 deri në ora 13:00 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:një pjesë e Shtimes, Qesta Reçakut, Reçaku, Belinci, Caraleva Topilla, Llanishta, Devetaku, Grejqevci, Zborci, Pjetkreshtica, Duga dhe Karaçica.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive, në daljet problematike.


2.
Më 22.03.2018 në NS 110/35/10kV Lipjan do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Baza e Asfaltit  (Kodi: 41000005) prej orës 13:00 deri në ora 16:00 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Baza e asfaltit,Jeta  e re,Gracjka e vjeter,Topliqani,Gracka e Vogel.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive, në daljet problematike.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 19-03-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1.
Më 21.03.2018 në NS 35/10kV Shtime do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Carraleva  (Kodi: 41046004) prej orës 10:00-10:30  dhe  16:00-16:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pjesë e Shtimes,Qesta Reqakut,Reqaku, Belinci,Caraleva Topilla, Llanisht, Devetak, Grejqevc, Zborc, Pjetkreshtica,Duga dhe Karaçica .
Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e kabllos TM XHE 3x1x50mm² dhe energjizimi i kabllos.

Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 21.03.2018 në NS 35/10kV Kaqaniku do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Kaqaniku i vjeter(Kodi: 40043007) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Doganaj, Duraj, Kaçanik i vjetër, Stagovë, Begracë dhe Elezaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –Mirembajtje preventive, ne daljet problematike.
2.
Më 21.03.2018 në NS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Drejtimi i qytetit(Kodi: 40000001) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: qyteti (një pjesë), rr. Rexhep Bislimi, rr. Hasan Prishtina, TS Pylltaria dhe Grupi i Bizneseve.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive në daljet problematike.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 22-03-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
Nuk ka


Mirëmbajte të planifikuar

1.
Më 26.03.2018 në TS 35/10 kV Shupkovci do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Shala (Kodi: 71074001) prej orës 11:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Reka, Tunelli i Parë, Kutllofc, Mazhiqi, Rashani, Terstena, Bare, Bajgora, Vidishiqi, Kovaqica, Kaqanolli, Rahova, Boletini, Zhazha, Vllahia, Zijaqa, Maxhera, Melenica, Dedia, Zabërgja dhe Selaci.
Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave 10kV.

2.
Më 24.03.2018 në NS 110/10kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Maxhunaj (Kodi: 73000011) prej orës 13:00 deri në ora 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnica, Samadrexha, Cicilia, Sllakovci,  Ropica, Vilanci dhe një pjesë e fshatit Maxhunaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion – mirëmbajtje preventive.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 20-03-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka
Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 22.03.2018 në NS 35/10kV Shupkoci do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Shala  (Kodi: 71074001) prej orës 10:30 deri në ora 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Reka, Tunelli i Parë, Kutllofc, Mazhiqi, Rashani, Terstena, Bare, Bajgora, Vidishiqi, Kovaqica, Kaqanolli, Rahova, Boletini, Zhazha, Vllahia, Zijaqa, Maxhera, Melenica, Dedia, Zabërgja dhe Selaci.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion – mirëmbajtje preventive në daljet problematike.

2.
Më 22.03.2018 në NS 110/10kV Skenderaj do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Turiqevci(Kodi: 74000006) prej orës 11:00 deri në ora 15:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llausha, Rakinica, Kopiliq i Eërm, Kllodernica, Turiqefci, Buroja, Vojnik, Izbica, Ozrimi, Kopiliqi i Ulët dhe  Açareva.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion – mirëmbajtje preventive në daljet problematike.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 19-03-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta


Mirëmbajte të planifikuar


1.
Më 21.03.2018 në NS 110/10kV Skenderaj do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Qirezi (Kodi: 74000004) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Krushefc, Polac, Dashefcë, Baks, Qirez, Prellofcë, Krasaliq, Kozhicë, Krasmirofcë, Likoshan, Gradicë dhe Godanc.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion – mirëmbajtje preventive në daljet problematike.
2.
Më 21.03.2018 në NS 110/10kV Vushtria 2 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Maxhunaj(Kodi: 73000011) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnica, Samadrexha, Cicilia, Sllakovci,  Ropica, Vilanci dhe një pjesë e fshatit Maxhunaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion – mirëmbajtje preventive në daljet problematike.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 28-02-2108

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

2.
Më 01.03.2018 në NS 35/10kV Gjakova I do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Beci  (Kodi: 80080010) prej orës 10:00 deri në ora 13:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bec, Janosh, Lugbunar, Rr.Mark Malota, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Pashë, Palabardhë, Qerim, Sopot, Trakaniq.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –Mirëmbajtje preventive, në daljet problematike.
3.
Më 01.03.2018 në NS 35/10kV Gjakova I do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Piskota  (Kodi: 80080008) prej orës 13:00 deri në ora 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.Adonis Byci, Rr.Ahmet Korenica, Carrapatok, Dardania, Rr.Dedë Gjon Luli, Rr.Ibrahim Fehmiu, Rr.Lekë Dukagjini, Rr.Mark Lleshi, Rr.Mark Malota, Rr.Mithat Frashëri, Rr.Nënë Tereza, Rr.Pashko Vasa, Rruga Tivarit.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –Mirëmbajtje preventive, në daljet problematike.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 21-12-2107

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 24.12.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Kijeva (Kodi:82082007) prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Balincë, Bubavec, Drenoc, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleqan, Plloçic, Polluzhë dhe Stapanicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i transformatorit.


3.
Më 26.12.2017 në NS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Podrumi (Kodi:82081008) prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bellacërkë (një pjesë), Berjakë dhe Sapniq (një pjesë).
Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i shtyllës së betonit.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1.
Më 23.12.2017 në TS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Dragabili  (Kodi: 82082006) prej orës  09:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës   15:00 deri në orën 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumator), rr.557 Bedri Berisha (1 konsumator), fshatrat: Astrazub, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasari, Marali, Maxharrë, Pagarushë dhe Shkozë.
Arsyeja e ndërprerjes: Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2017“, LOT 7 Gjakova.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 20-05-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.
Më 22.02.2018 në NS 35/10 kV Malishevë do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Banja   (Kodi: 82082008) prej orës 12:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.602 Gjergj Kastrioti – Skënderbeu dhe fshatrat: Banjë, Bellanicë dhe Gajrak.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion komplet i TS-it, pastrimi i TS-it; kontrollimi i vajit te TR-it; ndërrimi i bazave te dëmtuara 10kV; kontrollimi i ndërpresave TU; ndërrimi i përçuesve të dëmtuar.

2.

Më 22.02.2018 në NS 35/10 kV Xërxë do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Sillosi I  (Kodi: 82081001) prej orës 10:00 deri në ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një konsumator komercial –Sillosi.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i transformatorëve toroidalë.
3.

Më 22.02.2018 në NS 35/10 kV Xërxë do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Sillosi II  (Kodi: 82081002) prej orës 11:30 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: një konsumator komercial – Sillosi.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i transformatorëve toroidalë.

4.

Më 22.02.2018 në NS 35/10 kV Xërxë do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Lami Gllas  (Kodi: 82081010) prej orës 14:30 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një konsumator komercial – Lami gllas.

Arsyeja e ndërprerjes: montimi i transformatorëve toroidalë.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 23-03-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
Nuk ka
Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 24.03.2018 në NS 35/10kV Gjakova I do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Ponosheci (Kodi: 80080006) prej orës 10:30 deri në ora 13:30
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Gusk, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orize, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman, Smolicë.
Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e konzollave dhe punimi i urave.
2.
Më 27.03.2018 në NS 35/10kV Gjakova I do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Qendra(Kodi: 81000002) prej orës 10:30 deri në ora 13:30
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Rr.Abedin Tërbeshi, Rr.Ali Ibra, Rr.Ferhat Binishi (një pjesë), Rr.Ismail Qemali, Rr.Marin Barleti, Rr.Mazllum Lakuci, Rr.Mbretëresha Teuta, Rr.Nënë Tereza, Rr.Përmet Vula (një pjesë), Rr.Petro Nini Luarasi, Rr.Rruga Tirana, Rr.Skënderbeu (një pjesë), Rr.Tefik Çanga, Rr.Vëllezrit Frashëri.
Arsyeja e ndërprerjes: Shtërngimi i përçuesve.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 22-03-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
Nuk ka


Mirëmbajte të planifikuar


1.
Më 24.03.2018 në NS 110/35/10kV Rahoveci do të ndërprehet:
Dalja 10 kV: Pataqani (Kodi: 82000001) prej orës 10:00 deri në ora 13:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bratotin, Drenoc, Nushpal, Pastasellë, Pataçan i Epërm,  Pataçan i Poshtërm, Senoc, Varjak dhe Zatriq.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive.
2.
Më 24.03.2018 në NS 35/10kV Gjakova II do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Raq-Moglica (Kodi: 81083017) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Brekoc, rr. Domenik Përgegaj, rr.Drenica, rr.Minatori, rr.Shote Galica dhe fshatrat: Moglicë, Goden, Jahoc, Prush, Raçë, Vogovë dhe Zhub.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 20-03-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.
Më 22.03.2018 në NS 35/10kV Gjakova I do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Cermjani (Kodi: 80080012) prej orës 10:00 deri në ora 13:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshatrat: Bardhaniq, Bare e Madhe, Bec, Bërdosana, Cermjan, Doblibarë, Gërgoc, Jabllanicë, Kodrali, Krlan, Meqe, Netiç, Rashkoc, Vraniq, Zhabel, Zhdrellë.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion – mirëmbajtje preventive në daljet problematike.

2.
Më 22.03.2018 në NS 110/10kV Gjakova 2 do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Ura e Terzive  (Kodi: 81000004) prej orës 13:00 deri në ora 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhader, Pnish, Rogovë, Smaq dhe Ujëz.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion – mirëmbajtje preventive në daljet problematike.

 

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 19-03-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta


Mirëmbajte të planifikuar


2.
Më 21.03.2018 në NS 35/10kV Gjakova I do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Beci(Kodi: 80080010) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bec, Janosh, Lugbunar, Rr.Mark Malota, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Pashë, Palabardhë, Qerim, Sopot, Trakaniq.
 Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive në daljet problematike.

3.
Më 21.03.2018 në NS 35/10kV Gjakova II do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Raq-Moglica(Kodi: 81083017) prej orës 13:00 deri në ora 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Brekoc, Rr.Domenik Përgegaj, Rr.Drenica, Rr.Minatori, Rr.Shote Galica, fshatrat: Moglicë, Goden, Jahoc, Prush, Raçë, Vogovë dhe Zhub.
 Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive në daljet problematike.

 

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 23-03-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
Nuk ka
Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 27.03.2018 në NS 35/10 kV Gjilani I do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Uglari (Kodi: 60060016) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kolektori, Uglari 1, 2 , Pograxh, Llofca, Doxht, Sllubica dhe Kokaj.
 Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllës së TL si dhe ndërimi i konzollës.
2.
Më 27.03.2018 në NS 35/10 kV Gjilani IV do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Bregu i thatë (Kodi: 60063011) prej orës 09:00 deri në ora 10:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Dheu i Bardhë dhe rrugët: Reshat Ymeri, Evlia Çelebia, Avdulla Presheva, Isa Kastrati, Ahmet Gashi, Vëllezërit Frashëri, Fatmir Ibishi, Agim Rashiti dhe Mretnesha Teutë.
Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.
3.
Më 27.03.2018 në NS 35/10 kV Gjilani IV do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Livoqi (Kodi: 60063013) prej orës 10:30 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: D. e Livoqit.
 Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.
4.
Më 27.03.2018 në NS 35/10 kV Gjilani IV do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV TS 20-shi (Kodi: 60063014) prej orës 12:30 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Iliria I, II, III, IV .

 Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

5.
Më 27.03.2018 në NS 35/10 kV Gjilani IV do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV TS 10-shi (Kodi: 60063002) prej orës 14:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Moni , te Parku, te Treska, te Permendorja .

 Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.
6.
Më 27.03.2018 në NS 35/10 kV Gjilani IV do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV TS Kombinati i duhanit (Kodi: 60063015) prej orës 14:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kombinati i duhanit.

 Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 22-03-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
Nuk ka
Mirëmbajte të planifikuar

1.
Më 26.03.2018 në Gjilani IV 35/10 [kV] do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV H. e Sporteve (Kodi: 60063001) prej orës 09:00 deri në ora 10:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Halla e Sporteve, Te Bislimi dhe Banesa.
 Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.
2.
Më 26.03.2018 në Gjilani IV 35/10 [kV] do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Spitali (Kodi: 60063004) prej orës 12:30 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Spitali.
 Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.
3.
Më 26.03.2018 në Gjilani IV 35/10 [kV] do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV L.P Industrial (Kodi: 60063005) prej orës 14:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bejta comerc, Inter Evropa, Shaqa, Banja, Kolegi Gjilan Pro tek.
 Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.
4.
Më 24.03.2018 në NS 110/10kV Kamenica do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Hogoshti (Kodi: 62000004) prej orës 10:00 deri në ora 13:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Hogoshtë, Shipashnicë, Poliqkë  dhe Xhyrishevcë.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive.
5.
Më 24.03.2018 në NS 110/10kV Kamenica do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Strezovci (Kodi: 62000005) prej orës 13:00 deri në ora 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kamenica (T.S.P.Bazeni, Lagja Qamëria, Ujësjellsi, Kollarët, Malësia), Moqari i Ulët, Reqani, Hajnoci, Meshina, Bugjenica, Strezoci, Kosovica, Carevci, Bushinca, Tirincë, Krileva, Leshtar, Boleci, Vaganeshi, Kremenatë dhe Rahovica.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 20-03-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.
Më 24.03.2018 në NS 110110/35kV Vitia  do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Vitia (Kodi: 61067005) prej orës 09:00 deri në ora 11:00 si dhe nga ora 14:00 deri në ora 17:00.                                     
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Viti ("Iliri", Te shkolla e mesme,Te ura,Te Kasabanka,te Shtëpia e kulturës,Te pasqyrja dhe te kisha katolike).
Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e tre NS 10/0.4kV të reja.


Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 22.03.2018 në NS 110/10 kV Kamenica  do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Ropotova (Kodi: 62000014) prej orës 10:00 deri në ora 13:00
                                        
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ropotova e Vogël, Ropotova e Madhe, Panqeva dhe Petrovci.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive, në daljet problematike.
2.
Më 22.03.2018 në NS 110/10 kV Kamenica  do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Muqiverci (Kodi: 62000011) prej orës 13:00 deri në ora 16:00
                                        
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Berivojcë, Qarrakofcë, Dajkovc, Shipashnica e Ulët, Muçivërc, Rogoçicë, Novosella, Karaçeva e Ulët dhe e Epërme
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive, në daljet problematike.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 19-03-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka
Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 21.03.2018 në NS 35/10kV Gjilan III do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Parku i makinave  (Kodi: 60062011) prej orës 09:00 deri në ora 10:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.Bujanovcit, TS-440-Ukraincat, TS-22-Ideali-1, Rr.Bujanovcit, TS-427-Morava e Binqes, Rr.Xhorgj-Vashiktoni, TS-23-28-Netori Xhorgj Washingtoni, TS-21-Lepa Brena, rr. Abdulla Tahiri, TS-5-TMK-ja Rr, Adem-Jashari, TS-428-Kazerma, Rr.Abdulla Tahiri.
Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.
2.
Më 21.03.2018 në NS 35/10kV Gjilan III do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Thertorja  (Kodi: 60062012) prej orës 10:30 deri në ora 12:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fani, Therrtorja, Fludi, TMK-ja, Stacioni i pompave Velekincë, Resti, Laza.
Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.
3.
Më 21.03.2018 në NS 35/10kV Gjilan III do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Dheu i bardhe  (Kodi: 60062013) prej orës 12:30 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Dheu i Bardhë, rr. Reshat Ymeri, Evlia Çelebia, Avdulla Presheva, Isa Kastrati, Ahmet Gashi, Vëllezërit Frashëri, Fatmir Ibishi dhe Agim Rashiti.
Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.
4.
Më 21.03.2018 në NS 110/35/10kV Vitia do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Binqa  (Kodi: 61067008) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Mogillë, Kabashë, Rafshina, Bozovik, Shoshar dhe Debelldejë.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive në daljet problematike.
5.
Më 21.03.2018 në NS 35/10kV Kllokoti do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Pozhorani(Kodi: 61065014) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: .121Pompa(Zejna) TS.122 Pirraj Ts.123 Ramajt TS.124 Zukajt TS 125 Kulla TS.126 Alidemët TS.127 Alidemët TS.147 P(Shtëpia Private) TS.148 Gurthysi(Qerimi) TS.149 Pompa TS.150 Pozhoran TS.151 Novosell TS.152 TS. E fundit TS.153 Ramjan(Imria) 154 Ramjan P.(Zahir) Ts.155 Ramjan(Xhamija) TS.156 Ramjan (Shkolla) TS.157 Mulliri TS.158TS. i ri Zukajt Pozhoran TS.160 TS. Pirrajt Pozhoran TS.159TS. Pozhoran Dalja e Reja TS.162 TS.SH Fusha e Sportit
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive në daljet problematike.


Keds Call Center
Shërbime online
Mirëmbajtja e planifikuar e rrjetit

Informata lidhur me ndërprerjet e planifikuara në rrjet

Projektet e KEDS

Projektet e KEDS

Vende të lira të punës

Vende të lira të punës

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00