Mirëmbajtja e planifikuar e rrjetit
Këtu i gjeni informatat lidhur me ndërprerjet për shkak të punëve të planifikuara dhe mirëmbajtjes së rrjetit
  • Prishtinë
  • Pejë
  • Prizren
  • Ferizaj
  • Mitrovicë
  • Gjakovë
  • Gjilan
Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 23-06-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Mirëmbajtje të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.
Më  27.06.2017 në NS 35/10 kV Koliqi do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Sharban (Kodi:14016003) prej orës 10:00 deri në ora 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Sharban, Alshiq, Halabak, Dyzi 1 dhe 2, Tërrnavë, Vanovcë dhe Bellopojë 1,2,3,4 TS Private (Bellopojë).
Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

2.
Më 27,28.06.2017 në NS TS 35/10kV Mazgiti do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Shkabaj (15019002)   prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shkabaj, Mazgit një pjesë, Obiliq një pjesë, Reforma dhe Al Petrol.
Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave 10 kV.
3.
Më 28.06.2017 në NS 35/10kV Koliqi do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Keqekollë-Hajkobillë (Kodi: 14016004)   prej orës 10:00 deri në orën 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Keqekollë, Prapashticë, Hajkobillë, Dabishevc deh Mutivodë.
Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë në LP 10 kV.
4.
Më 28.06.2017 në NS 35/10kV Besia do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Prugovci (Kodi: 10013012)   prej orës 11:00 deri në orën 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Barilevë Lecët,Te kanali Besi, Leban te baza 1, Prugovc Extra Dragusha, Leban Dobratiqët, Besi Ambulanca 1, Rimanishta, Betonjerka private Lebanë, Objekti privat Deshishku, Zenit, Jaha Company, Prugovc Zuqollët.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.
4.
Më 28.06.2017 në NS 35/10kV Besia do të shkyçet:
• Dalja 10 kV Lluzhan (Kodi: 10013011)   prej orës 11:00 deri në orën 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Prugovci-1 (te Villa Natyra Verbovcët, Lupçi i Poshtëm, Vranidolli, Tenezhdolli, Kazerma e FSK-së në Vrajdoll.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 22-06-2017

 

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Mirëmbajtje të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.
Më  24.06.2017 në NS 220/35/10 kV Podujevë do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Llausha(Kodi: 14000013)prej orës 08:00 deri në ora 11:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dumnicë, Llaushë, Doberdol, Zakut, Kërpimeh, Metehi, Repë, Tashevc, Pollatë, Dvorishtë, Sllatinë, Reçicë, Zhiti, Sylejvicë, Brecë, Tërnavicë, Murgull dhe Marincë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritje të shtyllave dhe përmirësimet në rrjetin 10 kV dhe 0.4 kV.


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 21-06-2017


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.
Më 23.06.2017 në NS 35/10 kV Shtime do të ndërprehet:

• Dalja 10kV Petrova (Kodi: 41046002)  prej orës 12:00 deri në orën 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Ahmet Shtimja dhe fshatrat: Petrovë, Reçak (nje pjesë) dhe  Mullopolc. 
Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja dhe montimi i shtyllave të TL në "Petrovë "  për projektin KEDS 2017  LOT8.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.
Më 23.06.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjan do të ndërprehet:

• Dalja 10kV Bablaku (Kodi: 41000001)  prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Kojskë, Rubovc, Tërrn, Bablak, Surqinë, Mirash, Cërnillë dhe konsumatorët komercialë të kësaj daljeje 10kV.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i ndarësit të linjës 10kV në fshatin Tërrn.

 

Mirëmbajtje të planifikuar

1.
Më 23.06.2017 në NS 35/10 kV Magure do të ndërprehet:

• Dalja 10kV Drenica (Kodi: 41048001)  prej orës 09:30 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pjesë e Rrezez  ( Leletiqit),Mirenë,Fushticë e Epërme,Fushticë e Ulët,Resinoc Baincë, Shale dhe  Krojmire.
Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe ndërrim  i shtyllave.


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 21-06-2017


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.
Më 23.06.2017 në NS 35/10 kV Badovc  do të ndërprehet:

• Dalja 10kV Mramor-Slivovë  (Kodi: 10014001)  prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Viti e Marecit dhe Mareci.
Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave në LP 10 kV.


Mirëmbajtje të planifikuar

1.
Më 23.06.2017 në NS 35/10 kV Fushë Kosovë  do të ndërprehet:

• Dalja 10kV Miradi e Epërme (Kodi: 15018019)  prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesë Miradia e Epërme.
Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave në LP 10 kV.


2.
Më 23.06.2017 në NS 35/10 kV Mazgiti  do të ndërprehet:

• Dalja 10kV Plemetini  (Kodi: 15019003)  prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Plemetini, Hamidia, Bivolaku, Gllavotini, Strovci, Zhilivoda, Bequku dhe Millosheva (një pjesë). 
Arsyeja e ndërprerjes: Premontim i shtyllave në LP 10 kV.


3.
Më 23.06.2017 në NS 35/10 kV Mazgiti  do të ndërprehet:

• LP 35kV Bivolaku  (Kodi:150200)  prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesë Iber-Lepenci-Hamidia.
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i transformatorëve matës rrymor.

 

 

 

 

 


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 20-06-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta


1.
Më 22.06.2017 në NS TS 35/10kV Mazgiti do të ndërprehet:
• LP 10 kV Shkabaj (15019002)   prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shkabaj, Mazgit nje pjese, Obiliq nje pjese, Reforma dhe Al Petrol.
Arsyeja e ndërprerjes: Dislokimin e rrjetit 10kV në fshatin Shkabaj –Obiliq.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.
Më 22.06.2017 në NS TS 35/10 kV Mazgit  do të ndërprehet:
• LP 35 kV Koliq-Mazgit (140160)   prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Euro- Pllac, Apollonia-Llazarevë.
Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë në LP 35 kV.

 

2.
Më 22.06.2017 në NS TS 35/10 kV Mazgit do të ndërprehet:
• LP 10 kV Plemetini (Kodi 15019003)   prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Plemetin, Hamidi, Bivolak, Gllavotin, Bivolak, Strovc, Zhilivodë, Bequk dhe Milloshevë (një pjesë). 
Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave në LP 10 kV.

3.
Më 22.06.2017 në NS TS 220/35/10(20)kV Podujeve do të ndërprehet:
• LP 10 kV Fshatrat 2 (Kodi 14000010)   prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Podujeva pjesërisht dhe fshatrat: Sibofc, Lluzhan, Penuhë, Lupç i Epërm, Llugë, Majac, Popovë dhe Fabrika Maksiti Putz.
Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e ormanit në NS.

4.
Më 22.06.2017 në NS TS 220/35/10(20)kV Podujeve do të ndërprehet:
• LP 10 kV Letanci (Kodi 14000012)   prej orës 09:00-12:00 dhe nga ora 14:00-17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Obranq, Peran, Obranq 1, 2, 3, Bradash, Bajqin, Katunishte, Lepaj, Dobratin 1 dhe Ferma e Pulave Peran.
Arsyeja e ndërprerjes: Ngritje të shtyllave dhe përmasime në rrjet 10 dhe 0.4 kV për implemtimin e projekteve  Lot 8_2016.

5.
Më 22.06.2017 në NS TS 35/10kV Drenasi do të ndërprehet:
• LP 35 kV Gurthyesi-Çikatovë  (Kodi 16022000)   prej orës 11:00 deri në orën 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gurthyesi-Çikatovë.
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i grupit matës.


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 20-06-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.
Më 22.06.2017 në NS TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:
• LP 10 kV Ekstra (Kodi 73000006)   prej orës 9:00 deri në orën 12:00  dhe 15:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Reka, Tunelli i Parë, Kutllofc, Mazhiqi, Rashani, Terstena, Bare, Bajgora, Vidishiqi, Kovaqica, Kaqanolli, Rahova, Boletini, Zhazha, Vllahia, Zijaqa, Maxhera, Melenica, Dedia, Zabërgja dhe Selaci.
Arsyeja e ndërprerjes: ngritje te shtyllave dhe shtrirje të përçuesit.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.
Më 22.06.2017 në NS TS 35/10 kV Shupkovci do të ndërprehet:
• LP 10 kV .Shala (Kodi 71074001)   prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Reka, Tunelli i Parë, Kutllofc, Mazhiqi, Rashani, Terstena, Bare, Bajgora, Vidishiqi, Kovaqica, Kaqanolli, Rahova, Boletini, Zhazha, Vllahia, Zijaqa, Maxhera, Melenica, Dedia, Zabërgja dhe Selaci.
Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 20-06-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit


1.
Më 22.06.2017 në NS 110/10kV Llukë do të ndërprehet:
• LP 10 KV .Juniku (Kodi 53000007)   prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Junik, Rastovicë, Lloqan, Dranoc, Sllupë, Pobërrgj, Voksh, Baballoq dhe Jasiq.
Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i linjës dhe ndërrimi i shtyllave TM.

2.
Më 22.06.2017 në NS TS 110/10kV Klina do të ndërprehet:
• L.P 10 KV . Gllareva (Kodi 52000009)   prej orës 10:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Junik, Rastovicë, Lloqan, Dranoc, Sllupa, Pobërrgja, Vokshi, Baballoqi dhe Jasiqi.
Arsyeja e ndërprerjes: Energizimi i trafostacionit të ri Rixheva-Morinët


Njoftime për punime në rrjet
Data: 23-06-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Mirëmbajtje të planifikuar
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.
Më 27.06.2017 në NS 110/10kV Peja 2  do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Dardania ll (51000004) prej orës 14:00 deri në ora 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:  Benzines Raushiq, Tregu Raushiq,Jasiqi2.Jasiqi1,Banja, Mulliri Jusaj, Molika kontroll teknik, Jakup Beqaj, Asfallti, Ideal Vokshi, Te Billepoja, Dardanija 2, Dardanija1, Dardanija7 dhe Dardanija 4.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

2.
Më 27.06.2017 në NS 110/10kV Peja 2  do të ndërprehet::
• Dalja 10 kV Parku (51000002) prej orës 12:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Karagaqi 3/2. 3/1, Parku 2 .3/3, Teatri, Zatra1dhe Shkëlzen Hadërgjonaj.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

3.
Më 27.06.2017 në NS 110/10kV Peja 2  do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Q.Fëmijëve (51000003) prej orës 13:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:rr. TMK-së nga Shtëpia e mallrave deri te  Universiteti Haxhi Zeka, Çerdhja e fëmijëve, banesat e pensionistëve, Lagjja rreth Kullës së Pashës dhe banesat Selman Uka.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

4.
Më 28.06.2017 në NS 110/10kV Istogu  do të ndërprehet::
• Dalja 10 kV Istogu l (54000008) prej orës 10:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Istogu i Poshtem, Muzhevinë Arifaj, Muzhevinë Blakaj, Muzhevinë Gateri, Muzhevinë 1, Ukaj, Dragolevci I Ulët, Luga Kulla, Dragolevc Gateri, Shpatoll, Muzhevinë Balaj,  Kabashte Tomoc, Sylaj Balaj LLuga, Istogu ETC, Muzhevinë Jahaj Dragolevc e Reja.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe ndërrimi i shtyllave.
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.
Më 27.06.2017 në NS 110/10kV Istogu  do të ndërprehet::
• Dalja 10 kV Vrella  (54000002) prej orës 11:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Cerrcë, Lubozhdë, Vrellë, Stupe.

Arsyeja e ndërprerjes: Dislokimi i linjës 10 kV.

2.
Më 28.06.2017 në NS 110/10kV Istogu  do të ndërprehet::
• Dalja 10 kV Radavci (50000004) prej orës 11:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Novosella, Radavci, Brestoviku, Dogna, Jabllanica e Madhe.

Arsyeja e ndërprerjes: Dislokimi i linjës 10 kV.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 21-06-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka

Mirëmbajtje të planifikuar

1.
Më 23.06.2017 në NS 110/10 kV Klina do të ndërprehet:

• Dalja 10kV Gremniku (Kodi: 52000011)  prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gremniku, Dollci, Qupeva, Vlljaku, Dushi, Sferka, Perqeva, Rastoka, Këpuzi dhe Qeskova.
Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe ndërrimi i shtyllave të tensionit të mesëm.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 23-06-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Mirëmbajtje të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.
Më 28.06.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Mushtishti (Kodi 32000002)   prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sopija I, Sopija II, Dubrava, Mushtishti, Savrova, Bukoshi, Vraniqi dhe Baqevci.
Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

2.
Më 27.06.2017 ne NS 35/10 kV Pirana do te ndërprehet:
• Dalja 10 kV Hasi 2(Kodi: 30034003) prej orës 10:00 deri në orën 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda, Bregdrini, Lukia, Romaj, Kuzhnini, Dedaj, Kabashi dhe Rizam Holding.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë.

3.
Më 26,27.06.2017 ne NS 110/35/10 kV Theranda do te ndërprehet:
• Dalja 10 kV Gjinovci (Kodi: 32000003) prej orës 14:00 deri në orën 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Topliqan, Gjinoci, Sallagrazhda, Grejkoci, Gelaca. bizneset:N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, "Graniti"Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë, Selim Muharremi.


Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e përçuesit. LOT 10

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 22-06-2017


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Mirëmbajtje të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.
Më 27.06.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Shirokë-Therandë (Kodi 32000005) prej orës 09:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shiroka, pjesët periferike të Therandës (rr.Reqani).
Arsyeja e ndërprerjes: Lëshimi i transformatorit të ri në rrjet.

2.
Më 27.06.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Mushtishti (Kodi 32000002)   prej orës 14:00 deri në orën 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sopija I, Sopija II, Dubrava, Mushtishti, Savrova, Bukoshi, Vraniqi dhe Baqevci.
Arsyeja e ndërprerjes: Lëshimi i transformatorit të ri në rrjet.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 21-06-2017


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.
Më 23.06.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

• Dalja 10kV Gjinovci (Kodi: 32000003)  prej orës 14:00 deri në orën 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Topliqani, Gjinoci, Sallagrazhda, Grejkoci, Gelaca. bizneset:Ntsh Leshan, Mishtorja Beni Shirokë, Geni Com Oil, NB Petroll, "Graniti"Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë dhe Selim Muharremi.
Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e përçuesit sipas projektit ,,Zgjerimi i rrjetit 2017 "  Lot 10.

2.
Më 23.06.2017 në NS 110/35/10 kV Prizren 1 do të ndërprehet:

• LP 35kV Pirana (Kodi:300340 )  prej orës 11:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda, Bregdrini, Lukia, Romaj, Kuzhnini, Dedaj, Kabashi dhe Rizam Holding, Mamusha, Rizam Mulliri, Riza Holding, Serbica e ulet I, Serbica e ulet II, Lagjeja Medvec, Pompat e Ujit, Randobravë, Retije e Ulët, Retije e Epërme, Krushë e Madhe, Krushë e Vogël, Randobravë, bizneset: Sep. "10Maji", Sep. "Agimi", Sep. "Isa Rexhepi", Sep. "Arbëria", Sep. "Kag-Asfallt" dhe N.P.T "Soni-Com", Hasi 1, Pirana, Grupi i  Biznesit dhe Tjegullorja.
Arsyeja e ndërprerjes: Zhvendosja e një shtylle  të rrjetit me tension 35kV.

Mirëmbajtje të planifikuar

1.
Më 23.06.2017 në NS 35/10 kV Dragash do të ndërprehet:

• Dalja 10kV Restelica (Kodi: 30036002)  prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubovishta, Kukjani, Vranishta,Restelica, Mlika, Glloboqica, Krusheva, Zlipotoku dhe Orqusha.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 20-06-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.
Më 22.06.2017 në NS TS 35/10 kV Zhuri do të ndërprehet:
• LP 10 KV . Hoqa e qytetit (Kodi 30035005)   prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Zhur, Vlashnjë, Poslishtë, Nashec, Muradem, Lubiqevë, Leskovec, Kobajë, Jeshkovë, Hoqë e Qytetit, Grazhdanik, Billushë; Afariste: Resturant "Kështjella","Pompa Benxines Zhuri", Betonjera "Vëllezërit e Bashkuar", Billushë "Pompa e Ujit", Vlashnja "Fanaj Petroll".
Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje.

2.
Më 22.06.2017 në NS TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:
• LP10 KV . Gjinovci (Kodi 32000003)   prej orës 14:00 deri në orën 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Topliqani, Gjinoci, Sallagrazhda, Grejkoci, Gelaca. bizneset:N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, "Graniti"Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë dhe Selim Muharremi.
Arsyeja e ndërprerjes: shtrirja e përçuesit sipas projektit ,,Zgjerimi i rrjetitit 2017 "  Lot 10.

 

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 23-06-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Mirëmbajtje të planifikuar
-Nuk ka


Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.
Më 27.06.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj III do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Betoni (40041002) prej orës 09:30 deri në ora 12:00.
• 
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. e Prizrenit, Saraishta, Lloshkobare, Bublica, Llojza, Slivova, Dremjak dhe Koshare.

Arsyeja e ndërprerjes:   Pastrim i trasesë.

2.
Më 27.06.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj II do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Ujevara Kodi:( 40041011) prej orës 13:00 deri në ora 16:00.
Gjate kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten: Rruga Epopeja e Jezercit, Neredimja e Ulët dhe Ujevara.
Asyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 22-06-2017


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Mirëmbajtje të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.
Më  24.06.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj 2 do të ndërprehet:

• Dalja 10 kV Varoshi (Kodi: 40042005)  prej orës 09:00 deri në orën 11:00 dhe prej ores 14:00 deri ne ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Varoshi, Gërlica, Komogllava, Rakaj dhe bizniset private.
Arsyeja e ndërprerjes: Dislokimi i përkohshëm i LP 10kV.Punime nga firma Monting.

2.
Më 23.06.2017në NS 35/10 kV Kaçaniku do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Bobi( Kodi:40043002)  prej orës 12:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bobi, Ivaja, Kotlina, Laqi, Bushi, Pusteniku dhe Strazha.                                                                                              
                                
Arsyeja e ndërprerjes: Zhvendosjen e një shtylle 12/1600 për 20m. Punime nga firma Elektroheta.

3.
Më 23.06.2017 në NS 35/10 kV Kaçaniku do të ndërprehet:

• Dalja 10 kV Voskopoja(Kodi:40043001) prej orës 12:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Voskopoja, Trupaj, Trimori, Bicaj (Biqevc), Palloshi (Biqevc), Nikaj, Tushaj - Soponica, Malsia (Malzezi), Vata, Nikaj dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Zhvendosjen e një shtylle 12/1600 për 20m. Punime nga firma Elektroheta.

4.
Më 24.06.2017në NS 35/10 kV Kaçaniku do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Kaçaniku i Vjetër (Kodi:40043007)  prej orës 10:00 deri ne ora 11:00. 

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Doganaj, Duraj, Kaçanik i Vjetër, Stagovë dhe Begracë.                        
Arsyeja e ndërprerjes:  Kyçja e stabilimentit shpërndarës i cili furnizon trafostacionet sipas pëlqimit elektroenrgjetik, si dhe të pranimit (raportit) teknik. Punime nga firma Monting.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 20-06-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit


1.
Më 22.06.2017 në NS TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:
• LP 35 kV Lipjan   - Shtime (Kodi 410460 )   prej orës 9:30 deri në orën 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Davidovci, Rashinca Muzeqina, Vojnovci, Gjergjaj, një pjesë e Shtimes,Qesta Reqakut, Reqaku, Belinci, Caraleva, Topilla, Llanishta,  Devetaku, Grejqevci, Zborci, Pjetkreshtica, Duga dhe Karaçica.
Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje.

2
Më 22.06.2017 në NS TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:
• LP 10 kV Vëllezërit Gërvalla (Kodi 40000004 )   prej orës 10:00 deri në orën 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Vëllezërit Gërvalla, Magjistralja Prishtine-Shkup (pjesa prej urës deri te HIB Petroli), 28 Nëntori, Astrit Bytyqi, Haki Braha, Emin Duraku (një pjese), rruga e Talinovcit dhe Lagjja e Re.
Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje, revizion i kthinës etj.

3.
Më 22.06.2017 në NS TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:
• LP 10 kV Bechtel&Enka (Kodi 40044101 )   prej orës 12:00 deri në orën 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Bechtel&Enka.
Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje, revizion i kthinës etj.

4
Më 22.06.2017 në NS TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:
• LP 10 kV Drejtimi i Komogllavës (Kodi 40000009 )   prej orës 13:30 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë fshati Komogllavë.
Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje, revizion i kthinës etj.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 23-06-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Mirëmbajtje të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.
Më 27.06.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet :
• Dalja 10 kV Fabrika e Municionit (74000002) prej orës 12:00 deri në ora 16:00.
Gjate kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: L.Jashari, Fabrika e Bylmetit (Drena), QTA-ja, Sillosi dhe F.Municionit.
Arsyeja e ndërprerjes:   Pastrim i trasesë.

2.
Më 27.06.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet :
• Dalja 10 kV Llausha (74000011) prej orës 10:00 deri në ora 12:00.
Gjate kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llausha, Rreci, Gecet, Vojvoda, Manastiri,L.III. e Qytetit.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë.

3.
Më 28.06.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Martiraj (73000009) prej orës 10:00 deri në ora 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bahri Kuqi, Bajram Imeri, Gojbule, Studime, Sfaraqak, Skrome, Bozhlan, Gumnishte dhe Begaj. 

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.
Më 27.06.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica ll do të ndërprehet :
• Dalja 10 kV Shipol (71075001) prej orës 09:00 deri në ora 12:00.
Gjate kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shipol. Vaganicë, Vërnicë dhe Pirq.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shkarkuesve të mbitensionit.

2.
Më 27.06.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Ibër-Lepenci (73000012) prej orës 14:00 deri në ora 16:00.
Gjate kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Iber Lepenci.

Arsyeja e ndërprerjes:   Ndërrimi i kokës kabllovike  në tafoshtyllë.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 22-06-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Mirëmbajtje të planifikuar
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit


1.
Më 24.06.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Maxhunaj (Kodi: 73000011)  prej orës 09:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnica, Samadrexha, Cicilia, Sllakovci,  Ropica, Vilanci dhe një pjesë e fshatit Maxhunaj.
Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjet.

2.
Më 24.06.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet:

• Dalja 10 kV Turiqevci (Kodi: 74000006)  prej orës 09:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llausha, Rakinica, Kopiliq i Epërm, Kllodernica, Turiqefc, Buroj, Vojnik, Izbica, Ozrim, Kopiliq i Ulët dhe Açareva.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjet.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.
Më 27.06.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Maxhunaj (Kodi: 73000011)  prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe prej ores 14:00 deri ne ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnica, Samadrexha, Cicilia, Sllakovci,  Ropica, Vilanci dhe një pjesë e fshatit Maxhunaj
Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga firma Eling.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 21-06-2017


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka

Mirëmbajtje të planifikuar

1.
Më 23.06.2017 në NS 35/10 kV Shupkovci do të ndërprehet:

• Dalja 10kV Shala (Kodi: 71074001)  prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Reka,Tuneli i Parë, Kutllofci, Mazhiqi, Rashani, Tërstena, Bare, Bajgora, Vidishiqi, Kovaqica, Kaqanolli, Rahova, Boletini, Zhazha, Vllahia, Zijaqa, Maxhera, Melenica, Dedia, Zabërgja dhe  Selaci.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 23-06-2017


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Mirëmbajtje të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.
Më 27.06.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Bistazhini (Kodi:81000005)  prej  orës 10:00 deri në orën 15:00 .

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bistrazhin, Damjan (një pjesë), Dol, Fshaj (një pjesë), Gërqinë, Kusar, Kushavec (një pjesë), Lipovec, Marmull, Marash, Pjetërshan, Raç (një pjesë), Ramamat, Rrezinë, Smaq (një pjesë),

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trases.

2.

Më 27.06.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

• Dalja 10 kV Elektrokosova (Kodi: 81084020)  prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.Ali Pashë Tepelena, Rr.Armand Pier Pailand, Rr.Fan Stilian Noli, Rr.Ferhat Binishi, Rr.Ismail Qemali, Rr.Marin Barleti, Rr.Mbretresha Teuta, Rr.Musa Zajmi, Rr.Naum Veqilhargji, Rr.Nënë Tereza, Rr.Selman Riza.
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit .

3.
Më 27.06.2017 në NS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:

• Dalja 10 kV Bodrumi Berjak (Kodi: 82081008)  prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bellacërkë (një pjesë), Berjakë dhe Sapniq (një pjesë).
Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi i izolatorëve.
4.
Më 27.06.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

• Dalja 10 kV Spitali (TMK) (Kodi:82082003)  prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bellacërkë (një pjesë), Berjakë dhe Sapniq (një pjesë).
Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.
5.
Më 27.06.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

• Dalja 10 kV Malisheva  (Kodi:82082004)  prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.535 Prof.Hamdi Berisha, Rr.554 Viliam Voker, Rr.601 Sheshi i Dëshmorëve, Rr.602 Gjergj Kastrioti - Skendërbeu, Rr.603 Adem Jashari, Rr.604 Imer Krasniqi, Rr.605 Rilindja Kombëtare, Rr.606 Pavarësia, Rr.608 Hamdi Berisha, Rr.610 Hizri Mazreku, Rr.611 Jahir Mazreku. Rr.612 Viliam Voker, fshatrat: Burim, Carallukë (një pjesë), Dardania, Gërmiz, Lubizhdë (1 konsumatorë), Senik (1 konsumatorë).

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

6.
Më 28.06.2017 në NS  TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Cermjani  (Kodi 80080012)   prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bardhaniq, Bare e Madhe, Bec, Bërdosana, Cermjan, Doblibarë, Gërgoc, Jabllanicë, Kodrali, Krlan, Meqe, Netiç, Rashkoc, Vraniq, Zhabel dhe Zhdrellë.
Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

7.
Më  28.06.2017 në NS  TS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Ballenica.  (Kodi 82082005)   prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumatorë), Rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumatorë), fshatrat: Balincë, Bardhë, Bellanicë, Javor, Lladroc, Lladroviç, Lubizhdë, Lluzhnic, Ngucat, Senik dhe Temeqinë.
Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele.

8.
Më 28.06.2017 në NS  TS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Dragabili  (Kodi 82082006)   prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumator), Rr.557 Bedri Berisha (1 konsumatorë), fshatrat: Astrazub, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasari, Marali, Maxharrë, Pagarushë dhe Shkozë.
Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 22-06-2017

Mirëmbajtje të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

1.

Më   24.06.2017 në NS 35/10 kV Xërxa(Kodi:820810) do të ketë ndërprerje totale prej orës 06:00 deri në ora 06:10.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Xerxa, Elkos Group, Euro Fat, Gurthyes Seperimi, Vëllezërit Morina, Gurthyes Alstone, Gurthyesi, DPZ MPlast, NT “Xeni Komerc”, NPT Fetoshi, NPT Korenica Market, Restaurant Motel Adora, Xëxe, Bellacërk, Xerxa e Epërme, Gexhe, Radosti dhe Ratkoci, Çifllak, Denjë, Dobidol, Guri Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë dhe Ratkoc (një pjesë), Bellacërkë (një pjesë), Berjakë dhe Sapniq (një pjesë),

Arsyeja e ndërprerjes:  Punime nga KOSTT-i.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 21-06-2017


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.
Në NS 35/10 kV Gjakova I më 23.06.2017  do të ndërprehet:

• Dalja 10kV Skivjani (Kodi: 80080009)  prej orës 13:00 deri në orën 17:00.

Më 24.06.2017  do të ndërprehet:

• Dalja 10kV Skivjani (Kodi: 80080009)  prej orës 09:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bitesh, Dobrixhë, Dyjakë, Firajë, Hereç, Jasiq, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Hilë (një pjesë), Osek Pashë, Plançor dhe Skivjan.
Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave  të reja betoni të tensionit të lartë për projektin “Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2017“.

Mirëmbajtje të planifikuar

1.
Më 23.06.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

• Dalja 10kV Dobroshi (Kodi: 80080007)  prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Batushë, Berjah, Brovinë, Rr.Dedë Gjon Luli (një pjesë), Dobrosh, Hereç, Rr.Lekë Dukagjini, Molliq, Nivokaz, Osek Hilë(një pjesë), Pacaj, Rr.Pashko Vasa, Skivjan (një pjesë) dhe Stubull.
Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

2.
Më 23.06.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

• Dalja 10kV Ereniku (Kodi: 80080011)  prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Fehmi Agani, Lugbunari, Nënë Tereza, Qerim, Sadik Pozhegu dhe Wesley Clark.
Arsyeja e ndërprerjes: Montimi dhe demontimi i shtyllës TM në fshatin Qerim.


3.
Më 23.06.2017 në NS 35/10 kV Gjakova II do të ndërprehet:

• Dalja 10kV Raq-Moglica (Kodi: 81083017)  prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Domenik Përgegaj, Drenica, Minatori, Shote Galica dhe fshatrat: Brekoc, Moglicë, Goden, Jahoc, Prush, Raçë, Vogovë dhe Zhub.
Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

3.
Më 23.06.2017 në NS 35/10 kV Xërxa  do të ndërprehet:

• Dalja 10kV Denji (Kodi: 82081007)  prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Çifllak, Denjë, Dobidol, Guri Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë dhe Ratkoc (një pjesë).
Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi dhe zëvendësimi i shtyllës së drurit në atë të betonit afër TS Polluzha I, si dhe vendosja e shtyllave  te reja të betonit të tensionit të lartë për projektin “Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2017“.

4.
Më 23.06.2017 në NS 35/10 kV Malisheva  do të ndërprehet:

• Dalja 10kV Caralluka (Kodi: 82082001)  prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.603 Adem Jashari (një pjesë), Rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumatorë), Rr.606 Pavarësia (1 konsumatorë), Rr.610 Hisni Mazreku (1 konsumatorë), fshatrat: Carallukë, Dragobil, Drenoc, Panorc, Shkarashnikë, Tërpezë e Poshtme, Vërmicë, Vërmicë e Malishevës.
Arsyeja e ndërprerjes: TS Pompa H. Mazreku- revizion komplet i TS-it; pastrimi I TS-it; kontrollimi I vajit të TR-it; ndërrimi i bazave të dëmtuara 10kV; kontrollimi i ndërprerësve TU, ndërimi i përçuesve të dëmtuar, testimi I mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje, revizion i kthines etj.

 5.
Më 23.06.2017 në NS 35/10 kV Malisheva  do të ndërprehet:

• Dalja 10kV Mirusha (Kodi: 82082002)  prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.603 Adem Jashari, rr.Imer Krasniqi, rr.605 Hamdi Berisha, rr.606 Pavarësia, fshatrat: Bubël, Burim, Carallukë Damanek, Gurbardhë, Llapçevë, Lubizhdë, Lubizhdë e Malishevës, Lumnishtë, Mirushë, Mrasor, Panorc (një pjesë) dhe Turjakë.
Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçjes, revizion i kthinës etj.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 20-06-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta


-1.
Më 22.06.2017 në NS TS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:
• LP 10 KV Ratkoci (Kodi 82081006 )   prej orës 9:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Gexhë, Radostë, Ratkoc, Xërxe (një pjesë), Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.
Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllave  te reja SH.B.te T.L per projektin “Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2017.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.
Më 22.06.2017 në NS TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:
• LP 10 KV Ponosheci (Kodi 80080006 )   prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Gusk, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orize, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.
Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje.

2.
Më 22.06.2017 në NS TS 110/35/10 kV Rahoveci  do të ndërprehet:
• LP 10 KV Opterusha (Kodi 82000010 )   prej orës 9:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bellacërkë, Brestoc, Celinë, Hoçë e Vogël, Hoçë e Madhe, Nagavc, Opterushë, Velika Hoca dhe Zoçishtë.
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllës 12m në atë të drurit (në dalje të Rahovecit).

3.
Më 22.06.2017 në NS TS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:
• LP 10 KV Banja (Kodi 82082008 )   prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.602 Gjergj Kastrioti - Skënderbeu, fshatrat: Banjë, Bellanicë dhe Gajrak.
Arsyeja e ndërprerjes: TS 1 Banja te Bazeni-revizion komplet i TS-it, pastrimi i TS-it; kontrollimi I vajit; ndërrimi i bazave të dëmtuara 10kV; kontrollimi i ndërprerësve TU; ndërrimi i përçuesve të dëmtuar.


4.
Më 22.06.2017 në NS TS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:
• LP 10 KV Opterusha (Kodi 82000010 )   prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshatrat: Bellacërkë, Brestoc, Celinë, Hoçë e Vogël, Hoçë e Madhe, Nagavc, Opterushë, Velika Hoca, Zoçishtë. Arsyeja e ndërprerjes: Revizion
5.
Më 22.06.2017 në NS TS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:
• LP 10 KV  Xerxa (Kodi 82081003  )   prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Xëxe - kryesisht konsumatorët komercial - biznese.
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i përçuesve AL- Qe në LP.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 23-06-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Mirëmbajtje të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka


Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.
Më  28.06.2017 në NS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Sllatina (Kodi:61065002) prej orës 11:00 deri në ora 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Terstenik,  Muhader,  Dardania 2 Dragbuzha, Mulliri Sllatinë, Sllatinë e Ulët, Sllatinë e Epërme, Sadovinë, Pozhoran (një pjesë).
Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 20-06-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit


1.
Më 22.06.2017 në NS TS 35/10 kV Novobërdë do të ndërprehet:
• LP 10 KV .Slivoves (Kodi 60024003)   prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesi: fshatrat: Bostoni, Turiqevc, Vllasali, Izvor, Koznicë, Svarqak, Prekoc, Manishincë, Zebincë, Vuqak, Llabjan, Llajshevc, Dragovc, Kukavicë dhe Gulmivodë.
Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe ndërrimi i shtyllave.

 


Keds Call Center
Shërbime online
Mirëmbajtja e planifikuar e rrjetit

Informata lidhur me ndërprerjet e planifikuara në rrjet

Projektet e KEDS

Projektet e KEDS

Vende të lira të punës

Vende të lira të punës

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 038 501 701 1000
038 791 000