Mirëmbajtja e planifikuar e rrjetit
Këtu i gjeni informatat lidhur me ndërprerjet për shkak të punëve të planifikuara dhe mirëmbajtjes së rrjetit
  • Prishtinë
  • Pejë
  • Prizren
  • Ferizaj
  • Mitrovicë
  • Gjakovë
  • Gjilan
Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 15-12-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta


1.
Më 16.12.2017 në NS 35/10 kV Parku i Biznesit do te ndërprehet:
• TS 10/0.4 kV TS5 (Kodi:16023001005) prej orës 16:00 deri në orën 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Konsumatorët që furnizohen nga kjo trafo.
Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga firma V3 -ing

2.
Më 18.12.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeve do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Livadicë (Kodi:14000011) prej orës 09:00-12:00 dhe 15:00-18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnicë, Shtedim, Mirovc, Livadicë dhe Dogana.
Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i trafos

Mirëmbajte të planifikuar


1.
Më 19.12.2017 në NS 35/10 kV Parku i Biznesit do te ndërprehet:
• Dalja 10 kV Llapushniku (Kodi:16023003) prej orës 11:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llapushnik, Orllat, Negroc, Vuqak, Xhurgjice, Shkolla LLapushnik, Kleqk e re.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i L.P 10 kV.

2.
Më 18.12.2017 në NS 35/10 kV Mazgit do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV  Lumi i Madhe (Kodi:15019006) prej orës 11:00-11:15 dhe prej orës 15:00-15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Millosheva, Brezhnica (një pjesë), Stanovci i Epërm, Stanovc i Ulët, Lumi i Madh (Velika Rekë), Prilluzhë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit 0.4 kV në NS 10/0.4 kV Stanovc-1 Prekazët
3.
Më 18.12.2017 në NS 35/10 kV Mazgit do të ndërprehet:
• TS 10/0.4 kV Stanov-1-Prekazet (Kodi:15019006080) prej orës 11:00-15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Konsumatorët që furnizohen me energji elektrike nfga NS 10/0.4 kV Stanov-1-Prekazet
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit 0.4 kV ne NS 10/0.4 kV Stanovc-1 Prekazët
4.
Më 16.12.2017 në NS 35/10 kV Drenas do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV  Shtrubullova (Kodi:16021004) prej orës 11:00-14:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shtrubullovë, Krajkovë, Domanek, Baicë, Tërdevc dhe Obri. 
Arsyeja e ndërprerjes: Drejtimi i shtyllës së lakuar në Fshatin Obri.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 14-12-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
Nuk ka


Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit


1.
Më 16.12.2017 në NS 110/10 kV Prishtina-5  do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV J06 Rezevaret e KFOR-it (Kodi:13000002) prej orës 10:30-10:45 dhe 15:00-15:15.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bardhosh,  Bërnica e Ulët, Barilevë Sheshivarët, Shaljanët, te Xhamia, Drenovc Gashët,”Kuvilab” private, Rub Shpk-Samir Rexha, ndriçimi publik për autostradë, Prugovc –Kaqurët.
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit në NS 10/0.4 kV Prugovc te Kaqurët.
2.
Më 16.12.2017 në NS 110/10 kV Prishtina-5 do të ndërprehet:
NS. 10/04 kV Prugovc te Kaquret.(Kodi:13000002045) prej orës 10:30 deri ne ora15:15.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Prugovc-Kaqurët.
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit në NS 10/0.4 kV Prugovc te Kaqurët.

Mirëmbajte të planifikuar

1.
Më 18.12.2017 në NS 35/10 kV Batllave do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Batllava  (Kodi: 14015001) prej orës 11:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Batllava, Gërdovci, Bellopoja dhe Lluga.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni i LP 10 kV.


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 13-12-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta


1.
Më 15.12.2017 në NS 35/10 kV Mazgiti do te ndërprehet:
• Dalja 10 kV Prugovci (Kodi:15019008) prej orës 09:00-12:00 deri në orën 15:00-18:00.
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Raskova, Bakshia, Mulliri Prugovc, Berishët, Arena restor, Plashnik Prugovc, Vehbi Pllana privat.
Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e siguresave në trafo.
2.
Më 15,16.12.2017 në NS 35/10 kV Batllava do te ndërprehet:
• Dalja 10 kV Orllani (Kodi:14015002) prej orës 09:00-14:00.
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gibovci, Shkolla e Vjetër, Xhamia e Vjetër, Kalatica, Braina, Berveniku, Bllata, Metergovci1 dhe 2,Orllani, Vikendicat dhe Te Zahir Pajaziti.
 Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e kabllit dhe ngritja e shtyllave.
Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 15.12.2017 në NS 35/10 kV Koliqi do te ndërprehet:
• Dalja 10 kV Sharbani (Kodi:14016003) prej orës 11:00 deri në orën 15:30.
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sharban, TS Sharban,TS Alshiqt, TS Halabak, TS Dyzi 1 dhe 2, TS Tërrnavë, TS Vanovcë dhe TS Bellopojë 1,2,3,4 TS Private (Bellopojë).
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP-it.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 12-12-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta


1.

Më 13.12.2017 në NS 35/10 kV Mazgit do te ndërprehet:
• Dalja 10 kV Brezhnice (Kodi:15019009) prej orës 10:00 deri në orën 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Breznica, Kozarica dhe Barileva.
Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave të tensionit të mesëm.

2.
Më 13.12.2017 në NS 35/10 kV Mazgit do te ndërprehet:
• TS 10/0.4 kV Breznic -Ahmetaj(Kodi:15019009104) prej orës 14:00 deri në orën 16:00.
• TS 10/0.4 kV Breznic-Haxhovit(Kodi:15019009102) prej orës 14:00 deri në orën 16:00.
• TS 10/0.4 kV Shkolla Brezhnic(Kodi:15019009177) prej orës 14:00 deri në orën 16:00.
• TS 10/0.4 kV Breznic-Maxhunt(Kodi:15019009104) prej orës 14:00 deri në orën 16:00.
• TS 10/0.4 kV Breznic-koskovit(Kodi:15019009104) prej orës 14:00 deri në orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Konsumatorët që  furnizohen nga këto trafo.
Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave të TM.

 

Mirëmbajte të planifikuar


1.
Më 14.12.2017 në NS 35/10 kV Drenas do te ndërprehet:
• Dalja 10 kV Orllati (Kodi:16021005) prej orës 11:00 deri në orën 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Zabeli i  Ulët, një pjesë  e Llapushnikut, Poterki dhe Llukovci.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV.
2.
Më 14.12.2017 në NS 110/35/10 kV Palaj do te ndërprehet:
• Dalja 10 kV Qyteti(Obiliq) (Kodi:18024002) prej orës 11:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: qyteti i Obiliqit (një pjesë), Mazgiti i Epërm, Mazgiti i Ulët, rr. Magjistrale Prishtinë- Mitrovice, Subotiq dhr Kijac.
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i trafos nga 400 kVA ne 630 kVA.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 12-12-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta


1.
Nga dt. 14 - 23.12.2017 në NS 35/10 kV Shtime do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Caraleva  (Kodi: 41046004) prej orës 09:00 -09:15 dhe prej ores 16:00 -16:15
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Shtimes, Qesta e Reçakut, Reçaku, Belinci, Caraleva, Topilla, Llanishta, Devetaku, Grejqevci, Zborci, Pjetkreshtica, Duga dhe Karaçica.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga firma Erpower.

2.
Nga data 14 - 23.12.2017 në NS 35/10 kV Shtime do të ndërprehet:
• TS 10/0.4 kV Reqak II-Selatini( Kodi:410460040048) prej orës 09:00 – 16:00
• TS 10/0.4 kV Reqak III-Mahalla e E.( Kodi:410460040049) prej orës 09:00 – 16:00
• TS 10/0.4 kV Reqak IV-Haxhi Sefa( Kodi:410460040050) prej orës 09:00 – 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: banorët cilët furnizohen nga këta trafostacione.
Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga firma Erpower.

Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 14.12.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj 1 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Emin Duraku  (Kodi: 40040002) prej orës 10:00 -10:30 dhe prej ores 15:30 -16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rruga Emin Duraku, Gjon Sereqi, objektet banesor Inxhinieringu, Hjarush Beqiri, Vizioni (Qerdhja), Naser Hetemi, Xhemaj Ferati, Seli Palushi.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi I Ormanit në TS TS "Xh.Sereqi "  
2.
Më 14.12.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj 1 do të ndërprehet:
• TS 10/0.4 kV Xhon Sereqi 3-Syla  (Kodi: 40040002022) prej orës 10:00 deri ne ora16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: banorët që furnizohen nga ky trafostacion.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit në TS TS "Xh.Sereqi". 

 


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 11-12-2017


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Mirëmbajte të planifikuar


1.
Më 13.12.2017 në NS 35/10 kV Drenas do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Shtrubullova (Kodi:16021004) prej orës 11:00 deri në orën 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtrubullovë, Krajkovë, Domanek, Baicë, Tërdevc dhe  Obri.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV.
2.
Më 13.12.2017 në NS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Llapushniku (Kodi:16023003) prej orës 11:00 deri në orën 11:15 dhe prej orës 15:00 deri në  orën 15:15.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llapushnik, Orllat, Negroc, Vuqak, Xhurgjicë, Shkolla LLapushnik dhe Kleqkë e re.
• Ndërsa TS 10/0.4 kV Trafo e Vjeter Llapushnik (Kodi: 16023003050)  prej orës 11:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e fshatit Llapushnik dhe një pjesë e fshatit Orllat.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit 0.4 kV në NS 10/0.4 kV .

 

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta


1.
Më 13.12.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 7 do të ndërprehet:
• Dalja 10/0.4 kV J.Morina-H.Kadriu- Princesha group (Kodi:19000026176) prej orës 12:00 deri në orën 14:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e rr. Enver Maloku dhe një pjesë e rr. Muharrem Fejza.
Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e kthinës.


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 11-12-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Mirëmbajte të planifikuar


1.
Më 13.12.2017 në NS 35/10 kV Rrafshina do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Gërmova (Kodi:61067003) prej orës 11:00 deri në orën 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gërmove, Germova e ulet, Sodovine, Pompa Lindi, Mobilieria, Plastika, Remniku i ri,Goshice Kulla, Verban

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 15-12-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta


1
Më 16.12.2017 në NS 110/10 kV Klina do te ndërprehet:
• Dalja 10 kV Klinavci (Kodi:52000002) prej orës 09:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të besin: Klinavc, Gjurgjevik i Vogël, Kernicë, Shtupël, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushevë e Vogel, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushevë e Madhe, Ranoc, Berkov, Rudicë .
Arsyeja e ndërprerjes: Punime në projektin “Zgjerimi dhe Perforcimi i Rrjetit 2017“, LOT 12 Pejë -Gjakova.

Mirëmbajte të planifikuar


1.
Më 19.12.2017 në NS 35/10 kV Klina do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Zajmi (Kodi:52056004) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Videjë, Polc, Zajm, Drenoc, Pjetërq, Dugajevë, Bokshiq, Grabanicë, Dollovë, Qeskovë, Kpuz, Volljakd dhe  Sferkë.
Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele, kyçjes-shkyçjes dhe revizion i kthinës.

2.
Më 19.12.2017 në NS 35/10 kV Klina do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Jagoda (Kodi:52056005) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshati Jagodë, Budisallcë, Stublla, Lutogllava, Tersteniku .
Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele, kyçjes-shkyçjes dhe revizion i kthinës.

3.
Më 19.12.2017 në NS 110/10 kV Istog do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Dubrava (Kodi:54000006) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dubravë, Kovragë, Serbobran, Llukac i Thatë, Veriq, Kërrninë, Padalishtë, Shushicë, Rakosh, Uqë, Suhogerll, Cerkolez.
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të T.L dhe ormanit.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 14-12-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka


Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit


1.
Më 16.12.2017 në TS 110/10(20)kV Peja 2 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Kastrati (Kodi: 51000007) prej orës 9:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Dardania, Llozhani, Zllopeku, Poqesta, Belinca, Doberdoli, Babiqi, Pistoni dhe Sedefi.
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave në rrjetin 10kV dhe montimi i ndarësit në degëzimin e Ramunit.
2.
Më 15.12.2017 në TS 110/10(20)kV Peja 2 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Zahaqi (Kodi: 51000010) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qyshk, Pavlan, Zahaq, një pjeës e Llabjanit, Deponia, Ramuni nje pjesë, Gllaviqica, Kërstovci, Leshan, Klinqin, Sverka e Thatë, Jabllanica e Leshanit, Rosujat.
Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi i ndarësit, vendosja e konzollave dhe lidhjet për aktivizimin e stabilimentit.


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.
Më 15.12.2017 në TS 35/10kV Klina do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Jagoda (Kodi: 52056005) prej orës 9:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshtrat: Jagodë, Budisallcë, Stublla, Lutogllava dhe Terstenik.
Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave metalike per projektin “Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2017“, LOT 12 Pejë -Gjakova.
2.
Më 15.12.2017 në TS 110/10kV Klina do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Klinavci (Kodi: 52000002) prej orës 9:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Klinavci, Gjurgjeviku i  Vogël, Kërnica, Shtupeli, Bingja, Grapci, Leskoci, Krusheva e Vogël, Radulloci, Pataqani, Zllakuqani, Krusheva e Madhe, Ranoci, Berkova dhe Rudica.
Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave metalike për projektin “Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2017“, LOT 12 Pejë -Gjakova.
3.
Më 15.12.2017 në TS 110/10(20)kV Peja 2 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Loxha (Kodi: 51000008) prej orës 13:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Loxha Qerhane, Loxha 3, Loxha 2, Graboc, Loxha1, Loxha e reja, Elezaj Raushiq, Raushiq Ademajt, Strellci i Ulët, Raushiq xhamija, Raushiqi Ri, Raushiqi, Molika, Gazmend Shabanaj, Zagerma, Lubeniq, Strellci Ulët, Lufajt, Sali Likaj, Raushiq Mahalla, Likaj dhe Raushiq Kulla.
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërprerja bëhet për shkak të bartjes së përçuesve nga linja 10kV e vjetër në të renë.

Mirëmbajte të planifikuar

1.
Më 18.12.2017 në TS 110/10(20) TS 35/10KV Peja 2 do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV A.Çeshme (Kodi: 50051002) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: 2 Korriku,Jarina nga dalja shtëpia e kulturës, Jarina-Dukagjin, Asllaqeshma 1 dhe 2.
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllës së tensionit të lartë dhe bartja e rrjetit.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 13-12-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka


Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit


1.
Më 15.12.2017 në NS 35/10 kV Peja 2 do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Rugova (Kodi: 50051006) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rugova: Llazi, Shtupeqi i Madh, Llotove, Pepaj, Koshutan, Shkrel, Bogë, Stankaj, Hagjaj, Kuqisht 1, Drelaj 2, Bregu Kuqishtë.
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i shtyllave të thyera.

Mirëmbajte të planifikuar


1.
Më 15.12.2017 në NS 35/10 kV Peja 2 do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Maja e zeze (Kodi: 50051007) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gjimnazi, Kisha Ortodokse, Lidhja rezerv TS-7/2,Kfori Italian dhe Kfori Argjentina.
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i shtyllave të tensionit të lartë.
2.
Më 15.12.2017 në NS 35/10 kV Klina do të ndërprehet:
• Ardhja Lp 10 kV Klina 2 (Kodi:52000004) prej orës 12:00 - 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Videjë, Polc, Zajm, Drenoc, Pjetërq, Dugajevë, Bokshiq, Grabanicë, Dollovë, Qeskovë, Kpuz, Volljakd dhe  Sferkë, Fshati Jagodë, Budisallcë, Stublla, Lutogllava dhe Tersteniku.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele dhe revizion i kthinës etj.

3.
Më 15.12.2017 në NS 35/10 kV Klina do të ndërprehet:
• Ardhja Lp 10 kV Klina 1 (Kodi:52000005) prej orës 12:00 - 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagja Simoni,sheshi nëna Terezë,Sheshi Faruk Elezi,Rr.Abedin Rexha, TS Mahalla, New Co Mirusha, kooperativa bujqësore Ital-Kos, TS Veterina, xehetoret e boksitit, furra e bukës Azem Kolica, motel Nora, pompa e benzinës dhe Guri i Zi, 
 Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele dhe revizion i kthinës etj.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 12-12-2017


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.
Më 14.12.2017 në NS 110/10 kV Peja 2 do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Kastrati  (Kodi: 51000007) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Dardania, Llozhani, Zllopeku, Poqesta, Belinca, Dobërdoli, Babiqi, Pistoni dhe Sedefi.
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i shtyllave të tensionit të lartë dhe montim i ndarësit 10 kV.

2.
Më 14.12.2017 në NS 110/10 kV Istog do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Onix-i  (Kodi:54000003) prej orës 10:00 - 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Durravë Hysenajt, Tomoci – Kushtrimi, Dobrushe Xhamia, Dobrusha e Mesme, Te Drejtorija, Lubovë – Ademajt, Lubovë Kulla, Carralluka, Carralluka 2, Korabi, Blinda Banjë, Lagjja e Re Banjë, Banjë Minoritetet, Onixi, Kulla dhe Lagjja Delibeg. 
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i shtyllës së thyer në tensionin e lartë 10 kV.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 11-12-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta


1.
Më 13.12.2017 në NS 110/10 kV Klina  do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Klinavci (Kodi:52000002) prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në ora 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinavc, Gjurgjevik i Vogël, Kërnicë, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushevë e Vogël, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushevë e Madhe, Ranoc, Berkovë dhe Rudicë.
Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e konzollave dhe shtrirja e përçuesit.

2.
Më 12.12.2017 në NS 110/10 kV Klina  do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Klinavci (Kodi:52000002) prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinavc, Gjurgjevik i Vogël, Kërnicë, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushevë e Vogël, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushevë e Madhe, Ranoc, Berkovë dhe Rudicë.
Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllës se tensionit të lartë.

2.
Më 12.12.2017 në NS 35/10 kV Klina  do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Jagoda (Kodi:52056005) prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Jagodë, Budisallcë, Stublla, Lutogllava dhe Terstenik.
Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllës së tensionit të lartë.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 15-12-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1.
Më 18.12.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:
• TS 10/04 kV Delloc-Leshan (Kodi:32000003004) prej orës 09:00 deri në orën 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Konsumatorët që furnizohen nga ky TS.
Arsyeja e ndërprerjes: Punime në projektin ”Zgjerim i rrjetitit 2017".

2.
Më 19.12.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Gjinoci (Kodi:32000003) prej orës 09:00 deri në orën 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Topliqan, Gjinoci, Sallagrazhda, Grejkoci, Gelaca, bizneset: N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, "Graniti" Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë dhe Selim Muharremi.
Arsyeja e ndërprerjes: Punime në  projektin,”Zgjerim i rrjetit 2017” Lot 10.

3.
Më 18.12.2017 në NS 110/35/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Shtepia e Armates (Kodi:31000023) prej orës 12:00 deri në orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Armata Popullore, Banesat, Asdreni, Mostari, Durmish Asllani.
Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga EKO ING shpk Prizren.

Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 19.12.2017 në NS 35/10 kV Dikanca do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Brodi (Kodi:30037003) prej orës 11:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshati Brod dhe afaristë: N.P.T "Kuk Comerc"(Motel Argjena), TS- IPKO Brod, TS- Penda HC Dikancë.
Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele, kyçjes-shkyçjes dhe revizion i kthinës.

2.
Më 19.12.2017 në NS 35/10 kV Dikanca do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Radesha (Kodi:30037006) prej orës 12:00 deri në orën 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Baqkë, Dikancë, Leshtan dhe Radeshë.
Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele, kyçjes-shkyçjes dhe revizion i kthinës.

3.
Më 19.12.2017 në NS 35/10 kV Dikanca do të ndërprehet:
• Trafofusha 35 kV (Kodi:300370) prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshatrat: Baqkë, Dikancë,Leshtan, Radesh, Brod dhe afaristë: N.P.T "Kuk Comerc"(Motel Argjena), TS- IPKO Brod, TS- Penda HC Dikance, Frigofood.
Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele, kyçjes-shkyçjes dhe revizion i kthinës.

4.
Më 16.12.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Peqani (Kodi:32000007) prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Peqan, Sllapuzhan, Bllacë, Duhel,Nishor,Kosterrc, Breshanc, Semetisht,Gurthyesi Destani Peqan, N.T.P.Kroni Bllace. Pompat e benzinës Bes co.
Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi dhe ndërrimi i shtyllave në L.P 10 kV Peqani, Degezimi Semetisht –Breshanc.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 14-12-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka


Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.
Më 16.12.2017 në TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Ortakoll 1 (Kodi: 30000002) prej orës 9:00 deri në ora 10:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ortakoll I, IV, V, VI,  IX, X  dhe Sadri Hoxha-Llapashtica.
Arsyeja e ndërprerjes: Shkarkimi i LP Ortakolli 1 dhe ngarkimi LP Ortakolli 2.


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.
Më 16.12.2017 në TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Gjinovci (Kodi: 32000003) prej orës 9:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Topliqan, Gjinoc, Sallagrazhdë, Grejkoc, Gelacë dhe bizneset: N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, "Graniti"Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë dhe Selim Muharremi.
Arsyeja e ndërprerjes: Zgjerim i Rrjetitit 2017 "  Lot 10.

 

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 13-12-2017


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta


1.

Më 16.12.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Studenqani (Kodi: 32000018) prej orës 09:00-14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Studenqan, Dobërdelan, Samadraxhë, Motel Illyria, Gurëthyesi ENISI, Celi AG, Sejdi Binaku, Flori Kopshtar, Fabrika e Plastikës Gani Sallauka, Pompat e ujit: Studençan, Dobërdelan dhe Samadraxhë.

Arsyeja e ndërprerjes:  Vendosje e shtyllave.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.
Më 15.12.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Shiroka (Kodi: 32000005) prej orës 09:00-10:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shiroka, pjesët periferike të Therandës (rr.Reqani).

Arsyeja e ndërprerjes:  Punime në rrjet.
2.

Më 15.12.2017 në NS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:
• Lp 35 kV Pirana (Kodi: 300340) prej orës 12:00-13:00.
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda, Bregdrini, Lukia, Romaj, Kuzhnini, Dedaj, Kabashi, Mamusha, Rizam Mulliri, Riza Holding, Serbica e ulet I, Serbica e ulet II, Lagjeja Medvec, Pompat e Ujit, Piranë, Randobravë, Retije e Ulët, Retije e Epërme, Krushë e Madhe, Krushë e Vogël, bizneset: Seperacioni. "10Maji", Seperacioni. "Agimi", Separacioni. "Isa Rexhepi", Seperacioni, "Arbëria", Seperacioni. "Kag-Asfallt", N.P.T "Soni-Com" etj.  

Arsyeja e ndërprerjes:  Rregullimi i kokës kabllovike 35 kV.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 12-12-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.
Më 14.12.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Zhupa –Degezimi per Lubinje (Kodi:31000026) prej orës 09:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubinja e Epërme, Lubinja e Ulët, Gornja-Sella, Mushnikova, TS Prevalla, Hotel Sharri dhe TS Sat Styro.
Arsyeja e ndërprerjes: Bartja e rrjetit në largpërçuesin e ri.

2.
Më 14.12.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Zhupa –Degezimi per Reqan (Kodi:31000026) prej orës 13:00 deri në orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Manastericë, Llokvicë, Neprogoshte dhe Reqan.

Arsyeja e ndërprerjes: Bartja e rrjetit në largpërçuesin e ri.

Mirëmbajte të planifikuar

1.
Më 14.12.2017 në NS 35/10 kV Theranda do të ndërprehet:
• Transformatori T1 nga ana 35 kV  (Kodi:300390) prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kësaj kohe asnjë konsumator nuk do te mbetet pa furnizim me energji elektrike: Rr. Skënderbeu, Qendra Zejtare II, Nëna Terezë, Derveni, Migjeni, Enver Bytyqi, Hajdin Berisha, Xhavit Syla, Endrit Kavaja, Ismail Qemali, Lidhja Prizrenit, Vinston Qerqili, Kenan Halimi, Garibaldi, Mulla Nura , Reshtan, Therandë (një pjesë), Lagjja Bajraktari, Reshtani 1 dhe Reshtani 3.
 
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

3.
Më 14.12.2017 në NS 35/10 kV Theranda do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Theranda  (Kodi:32039003) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët:  Skënderbeu, Qendra Zejtare II, Nëna Terezë, Derveni, Migjeni, Enver Bytyqi, Hajdin Berisha, Xhavit Syla, Endrit Kavaja, Ismail Qemali, Lidhja Prizrenit, Vinston Qerqili, Kenan Halimi, Garibaldi dhe Mulla Nura. 

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

4.
Më 14.12.2017 në NS 35/10 kV Theranda do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Reshtani  (Kodi:32039006) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Reshtan, Therande (një pjesë), Lagjeja Bajraktari, Reshtani 1 dhe Reshtani 3.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 11-12-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar


1.
Më 13.12.2017 në NS 35/10 kV Pirana do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Hasi 2 (Kodi:30034003) prej orës 10:00 deri në orën 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda, Bregdrini, Lukia, Romaj, Kuzhnini, Dedaj, Kabashi dhe Rizam Holding.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

2.
Më 13.12.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Ballkani lll (Kodi:32000012) prej orës 11:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Fabrika e Ballkanit.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

3.
Më 13.12.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Shvepsi (Kodi:32000013) prej orës 12:00 deri në orën 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ben Af, Solid Shpk, Graniti, Stomatologjia, Seti, Bizneset, Ntp Shala Gas .
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

4.
Më 13.12.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV KFOR (Kodi:32000015) prej orës 14:00 deri në orën 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kfori
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.
Më 13.12.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:
• Degëzimi i daljes  10 kV Zhupa  (Kodi:31000026) prej orës 09:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubinja e Epërme, Lubinja e Ulët, Gornja  selle, Mushnikove, Ts Prevalla, Hotel Sharri dhe TS Sat styro,
• Degëzimi i daljes  10 kV Zhupa  (Kodi:31000026) prej orës 13:00 deri në orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Manastericë, Llokvicë, Neprogoshte dhe Reqan.
Arsyeja e ndërprerjes: Zgjerimi i rrjetit.
2.
Më 13.12.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Studenqani (Kodi:32000018) prej orës 09:00 deri në orën 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Studenqan, Dobërdelan, Samadraxhë, Motel Illyria, Gurëthyesi Enisi, Celi AG, Sejdi Binaku, Flori Kopshtar, Fabrika e Plastikës Gani Sallauka.
Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e transformatorit të ri dhe revizion nga ekipet e prishjeve.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 21-11-2107

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.
Më 23.11.2017 në TS 35/10kV Ferizaj II do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Drejtimi i Sillosit (Kodi: 40041001) prej orës 9:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ferizaj, një pjesë, Talinovci i Muhaxherëve, Sazlia, Papazi, Pojata, Rahovica, Softaj dhe Fusha e Madhe.
Arsyeja e ndërprerjes: Dislokimi i përhershëm i linjës 10 kV nga  Autostrada.
2.
Më 23.11.2017 në TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet.
• TS 35/10kV Silkapori (Kodi: 400450) prej orës 13:30-15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Silkapori, X- Fort. Renova, Dauti Comerc, Kivo dhe Bektell-Enka.
Arsyeja e ndërprerjes: Pas riparimit të prishjes në kabllon 35kV duhet të realizohet kyçja e stabilimentit shpërndarës.

3.
Më 23.24.11.2017 në TS 35/10 KV Magure do të ndërprehet:
• TS 35/10kV Drenicës (Kodi: 41048001) prej orës 8:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Rrezez (Leletiqit), Mirenë, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Resinoc Baincë, Shalë dhe Krojmir.
Arsyeja e ndërprerjes: Ngritje e shtyllave dhe shtrirje e përçuesit.

Mirëmbajte të planifikuar

1.
Më 23.11.2017 në TS 35/10kV Kaçaniku do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Drejtimi "Voskopoja" (Kodi: 40043001) prej orës 10:00 deri në ora 15:30
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Rrezez (Leletiqit), Mirenë, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Resinoc Baincë, Shalë dhe Krojmir.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP ndërrim shtyllash dhe  izolatorëve.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 15-12-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta


1.
Më 16.12.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjan do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Bablaku (Kodi:41000001) prej orës 09:00-12:00 dhe 15:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesinm fshatrat: Terrni,  Bablaku, Rubovci, Kojska, Ata Projekt, Dafina Shumolli, Bali Comerce, ETC, Gerlica, Rasim Halili, TS Metal Kosova, Universium Babushi i Ri, Surqina, Cerrnilla, Mirashi i Ri dhe Mirashi.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirje të përçuesit.
2.
Më 18.12.2017 në NS 35/10 kV Magure do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Drenica (Kodi:41048001) prej orës 08:00-11:00 deri në orën 14:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Rrezez ( Leletiqit), Mirenë, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Resinoc, Baincë, Shalë dhe Krojmirë.
Arsyeja e ndërprerjes: Ngritje të shtyllave dhe shtrirje të përçuesit.

Mirëmbajte të planifikuar


1.
Më 17.12.2017 në NS 35/10 kV Shtërpca( Kodi:400440) do tç këtë ndërprerje totale prej orës 10:00 – 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e qytetit - Komuna, Ambulanca, Shtëpia e Mallrave, Qendra e Shtërpces, Hotel Breza dhe Junior,Vikendicat,Jazhinca,Sevce,Verbishtica dhe bizniset private, Një pjesë e Shtërrpcës te Shkolla, OSBE-ja, Biti e Ulët, Biti e Epërme, Shushiqë, Paloj, Gotovushë, Drekoc, Viqë, Firaj, Brod, TS Repititori, TS Shkolla e Skijimit, TS Kulla, TS Hotel Molika, Pilana, Farma, Gllogu, Fabrika I.Ribar, Hotel Narcis dhe Llaza.
Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e  izolatorit të ri.

2.
Më 17.12.2017 në NS 35/10 kV Silkapor(400450) do të këtë ndërprerje totale prej orës 10:00 – 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Silkapori, X- Fort. Renova, Dauti Comerc dhe Kivo.
Arsyeja e ndërprerjes: Përforcimi i përçuesve.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 14-12-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka


Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit


1.
Më 16.12.2017 në NS 110/35/10 kV LIPJANI do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Lipjani Qendra (Kodi: 41000006 ) prej orës 10:00 - 10:30 dhe 15:30 deri 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e qytetit, rrugët “Lidhja e Prizrenit”, “Tahir Sinani”, “Komandant Kumanova”, Ambulanta  etj.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit në TS Lypjan (TS 2) kodi 41000006155.
2.
Më 16.12.2017 në NS 110/35/10 kV LIPJANI do të ndërprehet:
• TS 10/04kV Lypjan (TS 2)   (Kodi: 41000006155 ) prej orës 10:00 deri  në ora16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjesë e qytetit, rrugët “Lidhja e Prizrenit”, “Tahir Sinani”, “Komandant Kumanova”, Ambulanta  etj.


Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit në TS Lypjan (TS 2) kodi 41000006155.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.
Më 16.12.2017 në TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Drejtimi i Fshatrave (Kodi: 40000002) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshati i Vjetër, Dardania, Sojeva, Mirosala, Bibaj dhe Zllatari.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i  LP, ndërrim shtyllash dhe i izolatorëve.
 
2.
Më 16.12.2017 në TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Gadime (Kodi: 41000013) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Babushi I Muhaxherëve,Gadime e Ulët,Gadime e Lartë, Vrella dhe  Plitkoviqi.
Arsyeja e ndërprerjes: Punime në projektin investiv.

Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 18.12.2017 në TS 35/10 KV Lipjan do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV QMI Zjarrfiksat  (Kodi: 41047008) prej orës 10:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Rexhep Bytyqi, TS Zjarrfiksat.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i  LP, ndërrim shtyllash dhe i izolatorëve.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 13-12-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta


1.

Më 15.12.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjani do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Qyteti 1(Kodi: 41000006) prej orës 10:00 deri 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin konsumatorët e qytetit të kësaj dalje 10kV.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i TS 8 Lipjan.
2.

Më 15.12.2017 në NS 35/10 kV Magure do te ndërprehet:
• Dalja 10 kV Drenica (Kodi:41048001) prej orës 08:00-11:00 deri në orën 14:00-17:00.
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: nje pjesë e Rrezez( Leletiqit),Mirenë,Fushticë e Epërme,Fushticë e Ulët,Resinoc Baincë, Shale dhe  Krojmire.
Arsyeja e ndërprerjes: Montimini i shtyllave, konzollave, përuesit si dhe izolatorëve të TM  në projektin llot 19.

 

Mirëmbajte të planifikuar


1.
Më 15.12.2017 në NS 35/10 kV Ferizaji III do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Doganaj (Kodi: 40042004)  prej orës 10:00 deri 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Doganaj, Zaskok, Pleshina e Ulët dhe e Epërme, Dubravë dhe Fabrika e Ujit Pleshinë,

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i Ormanit në TS Pleshina Milaimi  dhe TS Zaskok Cakolli.

 

 

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 11-12-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar


1.
Më 13.12.2017 në NS 110/35/10 kV Bibaj do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Komogllava (Kodi: 40000009)  prej orës 10:00 deri në orën 10:30 dhe prej orës 15:30 deri në orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Komogllava, një pjesë e fshatit të vjetër, një pjesë e Bibajve dhe një pjesë e Gërlicës.
• Ndësa TS 10/0.4 kV Gërlic Shkolla (Kodi: 40000009086)  prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Fshati Gërlicë.
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i Ormanit në TS Gërlicë- Shkolla.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 15-12-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta


1.
Më 18.12.2017 në NS 110/10 kV Vushtria 2 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Pestova -Mulliri (Kodi:73000010) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri Elektrik 1, Mulliri Elektrik 2-Maxhunaj, Fabrika e Patateve ''Qips'' Pestovë, Restorani ''Ura e Gurit'' Maxhunaj, Fabrika e Drurit ''BINI'' Maxhunaj, Fabrika e Seperacijonit Maxhunaj.
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të dëmtuara.


Mirëmbajte të planifikuar


1.
Më 19.12.2017 në NS 110/10 kV Vushtria 2 do te ndërprehet:
• Dalja 10 kV Stacioni Hekurudhor (Kodi:73000004) prej orës 11:00 deri në orën 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shtitaricë, Dalak, Akrashticë, Pantinë, Bukosh, Taraxhë, Liqej, Balincë, Oshlan, Duboc, Galicë, Beçiq dhe  Brusnik.
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorit dhe ormanit Balincë.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 14-12-2017

Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it


1.
Më 16.12.2017 në TS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Ujësjellësi i Vjetër (Kodi: 71075010) prej orës 10:00 deri në ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qendra e Qytetit
Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i në hapësirat e nënstacionit ekzistues.

2.
Më 16.12.2017 në TS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Bajri (Kodi: 71075004) prej orës 10:00 deri në ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qyteti, Lagjja Bajr dhe Frashëri.
.Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i në hapësirat e nënstacionit ekzistues.

3.
Më 16.12.2017 në TS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Lagjja e Romëve (Kodi: 71075013) prej orës 10:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Romet 1, 2, 3, Çerdhja, Remo Com, Bashkimi dhe Lin Project. 
 Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i në hapësirat e nënstacionit ekzistues.

4.
Më 16.12.2017 në TS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Ilirida (Kodi: 71075011) prej orës 10:00 deri në ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Mujë Hasani, Berdi Hasanaj, Musa Hoti, Mujë Krasniqi, Shaban Polluzha, Rifat Vidishiqi, Jakup Ceraja, Parisi, Sabedin Prekazi, Remzi Durmishi, Eset Ymeri dhe Magjistrala Adriatiku.
 Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT në hapësirat e nënstacionit ekzistues.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.
Më 16.12.2017 në TS 35/10 kV Shupkovci I do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Kqiqi (Kodi: 71074002) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shupkovci, Kçiqi i Vogël dhe Kçiqi i Madh.
Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i objektit të ri.
2.
Më 16.12.2017 në TS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Fidanishtja (Kodi: 71075003) prej orës 9:00 - 12:00 dhe 13:00-16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Fidanishte.
Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave të tensionit të lartë, vendosja e unazave dhe e kabllove përkatëse të tensionit të lartë.
3.
Më 16.12.2017 në TS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Shipoli (Kodi: 71075001) prej orës 9:00 - 12:00 dhe 13:00-16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shipol.  Vaganicë, Vërnicë dhe Pirq.
Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave të tensionit te larte, vendosja e unazave dhe e kabllove përkatëse të tensionit të lartë.

4.
Më 15.12.2017 në TS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Ibër-Lepenci (Kodi: 71075012) prej orës 9:00 deri ne ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Hakif Bislimi, Kemajl Loshi, Shaip Kalludra, Ali Fejzullahu,  Shaban Idrizi, Elmaz Peci, Hoxhë Hasan Tasini, Gani Hajra dhe fshatrat: Zhabar i Ulët dhe i Epërm, Shipol dhe Lushtë.
Arsyeja e ndërprerjes: Punime ne projektin Blind e re Zhabar, Mitrovicë.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 13-12-2017


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta


1.

Më 16.12.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Fidanishtja (Kodi: 71075003) prej orës 09:00-12:00 dhe nga ora 13:00-16:00.
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Lagjja Fidanishte.

Arsyeja e ndërprerjes:  Ngritja e shtyllave të tensionit të lartë, vendosja e unazave dhe e kabllove përkatëse të tensionit të lartë.

Mirëmbajte të planifikuar


1.

Më 15.12.2017 në NS 110/10 kV Vushtria 2 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Qytet e fshatra (Kodi: 73000003) prej orës 12:00-16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gjykata e re, Kazerma 1, Zuqakë, Kosova Petrol, Sllatinë, Debërllukë 1, Debërllukë 2, Bajskë 1, Srekonica, Pasoma, Tërllabuq dhe Pompat Sllatinë.

Arsyeja e ndërprerjes:  Ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar, Sllatinë.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 12-12-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka


Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 14.12.2017 në NS 35/10 kV Shupkovci do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Shala  (Kodi:71074001) prej orës 11:00-11:20 dhe prej orës 15:30-15:50

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Reka, Tunelli i Parë, Kutllofc, Mazhiqi, Rashani, Terstena, Bare, Bajgora, Vidishiqi, Kovaqica, Kaqanolli, Rahova, Boletini, Zhazha, Vllahia, Zijaqa, Maxhera, Melenica, Dedia, Zabërgja dhe Selaci.

Arsyeja e ndërprerjes:  Ndërrimi i ormanit 0.4 kV në Vidishiq.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 11-12-2017


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Mirëmbajte të planifikuar


1.
Më 13.12.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Turiqevci (Kodi:74000006) prej orës 11:00 deri në orën 11:30 dhe prej orës 15:00 deri në ora 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llausha, Rakinica, Kopiliqi i Epërm, Kllodernica, Turiqefci, Buroja, Vojniku, Izbica, Ozrimi, Kopiliqi i Ulët dhe Açareva.
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i  ormanit 0.4 kV.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 15-12-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta


1.
Më 16.12.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 1 do të ndërprehet:
• TS 10/0.4 kV Blinda (Kodi:80080008220) prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bistrazhin, Damjan (një pjesë), Dol, Fshaj (një pjesë), Gërqinë, Kusar, Kushavec (një pjesë), Lipovec, Marmull, Marash, Pjetërshan, Raç (një pjesë), Ramamat, Rrezinë, Smaq (një pjesë).
Arsyeja e ndërprerjes: Ngritje e shtyllave të tensionit të ulët.

Mirëmbajte të planifikuar


1.
Më 19.12.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Bistazhini (Kodi:81000005) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bistrazhin, Damjan (një pjesë), Dol, Fshaj (një pjesë), Gërqinë, Kusar, Kushavec (një pjesë), Lipovec, Marmull, Marash, Pjetërshan, Raç (një pjesë), Ramamat, Rrezinë dhe Smaq (një pjesë).
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

2.
Më 19.12.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Nr 26 (Kodi:81000006) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin konsumatorët që furnizohen nga dalja 10 kV Raqë Moglicë, fshatrat: Brekoc, rr.Domenik Përgegaj, Rr.Drenica, Rr.Minatori, Rr.Shote Galica; fshatrat: Moglicë, Goden, Jahoc, Prush, Raçë, Vogovë, Zhub.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

3.
Më 19.12.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do te ndërprehet:
• Dalja 10 kV Nr 27 (Kodi:81000007) prej orës 13:00 deri në orën 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin konsumatorët që furnizohen nga dalja 10 kV Gjakova 1: rr. Aleksandër Moisiu, rr. Anton Qeta, rr. Azem Hajdari, rr. Bashkim Idrizi, rr. Besim Bistrazhini (një pjesë), rr. Dëshmorët e Lirisë (një pjesë), rr. Elena Gjika, rr. Faik Konica, rr. Gjergj Fishta, rr. Hasan Prishtina, rr. Hysni Dobruna (një pjesë), rr. Korab Binxhiu, rr. Migjeni, rr. Nimon Ferizi, rr.Orize, rr. Rruga Londra, rr. Rruga Vashingtoni, rr. Skendërbeu, rr.Yjet e Erenikut dhe rr. Yll Morina.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

4.
Më 19.12.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Intermed (Kodi:81000032) prej orës 14:00 deri në orën 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rrezinë (një pjesë), rr. Skënderbeu (një pjesë), rr. Zidi Sadik Agës, Zona Industriale - dalje që përfshinë konsumatorët komercial.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 14-12-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
Nuk ka


Mirëmbajte të planifikuar

1.
Më 18.12.2017 në TS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet.
• Hyrja 35KV   (Kodi: 820820) prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Spitali i Qytetit, rr.608 Hamdi Berisha, rr.603 Adem Jashari (një pjesë), rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumator), rr.606 Pavarësia (1 konsumator), Rr.610 Hisni Mazreku (1 konsumator), fshatrat: Carallukë, Dragobil, Drenoc, Panorc, Shkarashnikë, Tërpezë e Poshtme, Vërmicë, Vërmicë e Malishevës.rr.Imer Krasniqi (7 konsumatorë), rr.605 Hamdi Berisha (1 konsumator), rr.606 Pavarësia (1 konsumator), fshatrat: Bubël, Burim, Carallukë (3 konsumatorë), Damanek, Gurbardhë, Llapçevë, Lubizhdë, Lubizhdë e Malishevës, Lumnishtë, Mirushë, Mrasor, Panorc (një pjesë), Turjakë.rr.535 Prof.Hamdi Berisha, rr.554 Viliam Voker, rr.601 Sheshi i Dëshmorëve, Rr.602 Gjergj Kastrioti - Skendërbeu, rr.603 Adem Jashari, rr.604 Imer Krasniqi, rr.605 Rilindja Kombëtare, rr.606 Pavarësia, rr.608 Hamdi Berisha, rr.610 Hizri Mazreku, rr.611 Jahir Mazreku. rr.612 Viliam Voker, fshatrat: Burim, Carallukë (një pjesë), Dardania, Gërmiz, Lubizhdë (1 konsumator), Senik (1 konsumator),rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumator), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumator), fshatrat: Balincë, Bardhë, Bellanicë, Javor, Lladroc, Lladroviç, Lubizhdë, Lluzhnic, Ngucat, Senik, Temeqinë, rr.605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumator), Rr.557 Bedri Berisha (1 konsumatorë), fshatrat: Astrazub, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasari, Marali, Maxharrë, Pagarush,  Balincë, Bubavec, Drenoc, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleqan, Plloçic, Polluzhë, Stapanicë, Rr.602 Gjergj Kastrioti - Skenderbeu, fshatrat: Banjë, Bellanicë dhe Gajrak.
Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje dhe revizion.

2.
Më 18.12.2017 në TS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Xërxë (Kodi: 82081003) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Xëxe - kryesisht konsumatorë komercial – biznese
Arsyeja e ndërprerjes: Verifikimi dhe shtimi i vVajit nëpër TS 10 / 04 kV.
3.
Më 18.12.2017 në TS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Dragabili (Kodi: 82082006) prej orës 12:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumatorë), rr.557 Bedri Berisha (1 konsumator), fshatrat: Astrazub, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasari, Marali, Maxharrë, Pagarushë dhe Shkozë.
Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjet.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 13-12-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta


1.
Më 15.12.2017 në NS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Opterusha  (Kodi:82000010) prej orës 08:00-11:00 dhe prej ores 14:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bellacërkë, Brestoc, Celinë, Hoçë e Vogël, Hoçë e Madhe, Nagavc, Opterushë, Velika- Hoçë dhe  Zoçishtë.

 Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i oramanit dhe vendosja e ndarësit.

Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 15.12.2017 në NS 35/10 kV Malishevë do të ndërprehet:
• Trafofusha 35/10 kV T-1  (Kodi:820820) prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Carallukë, Dragobil, Drenoc, Panorc, Shkarashnikë, Tërpezë e Poshtme, Vërmicë e Malishevës, Bubël, Burim,  Damanek, Gurbardhë, Llapçevë, Lubizhdë, Lubizhdë e Malishevës, Lumnishtë, Mirushë, Mrasor, Turjakë.Spitali i Qytetit, Balincë, Bardhë, Bellanicë, Javor, Lladroc, Lladroviç, Lubizhdë, Lluzhnicë, Ngucat, Senik, Temeqinë, Astrazub, Guriq, Janqishtë, Kërvasari, Maral, Maxharrë, Pagarushë, Shkozë, Bubavec, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleqan, Plloçicë, Polluzhë, Stapanicë, Banjë dhe Gajrak.

 Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele dhe revizion i kthinës etj.

2.
Më 15.12.2017 në NS 35/10 kV Malishevë do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Kijeva  (Kodi:82082007) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Balincë, Bubavec, Drenoc, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleqan, Plloçic, Polluzhë dhe Stapanicë.

 Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele dhe revizion i kthinës etj.

3.
Më 15.12.2017 në NS 35/10 kV Malishevë do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Banje  (Kodi:82082008) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.602 Gjergj Kastrioti – Skënderbeu dhe fshatrat: Banjë, Bellanicë dhe Gajrak.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 12-12-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar


1
Më 14.12.2017 në NS 35/10 kV Malishevë do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Malishevë  (Kodi:82082004) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.535 Prof.Hamdi Berisha, rr.554 Viliam Voker, rr.601 Sheshi i Dëshmorëve, rr.602 Gjergj Kastrioti - Skendërbeu, rr.603 Adem Jashari, rr.604 Imer Krasniqi, rr.605 Rilindja Kombëtare, rr.606 Pavarësia, rr.608 Hamdi Berisha, rr.610 Hizri Mazreku, rr.611 Jahir Mazreku, rr.612 Viliam Voker, fshatrat: Burim, Carallukë (një pjesë), Dardania, Gërmiz, Lubizhdë (1 konsumator) dhe  Seniku (1 konsumator).
Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele.

2.
Më 14.12.2017 në NS 35/10 kV Malishevë do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Bellanica  (Kodi:82082005) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumator), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumator), fshatrat: Balincë, Bardhë, Bellanicë, Javor, Lladroc, Lladroviç, Lubizhdë, Lluzhnic, Ngucat, Senik dhe Temeqinë.
Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele.

3.
Më 14.12.2017 në NS 35/10 kV Malishevë do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Dragobili  (Kodi:82082006) prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:  rr.605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumator), rr.557 Bedri Berisha (1 konsumator) dhe fshatrat: Astrazub, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasari, Marali, Maxharrë, Pagarushë dhe Shkozë.
 Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 11-12-2017

Interruptions with request of KOSTT
-None 
Necessary interruptions for works performed for safety of the system
-None
Interruption with request of third parties
- None


Planned maintenance

 

3.
On date 13.12.2017 in substation  NS 35/10 kV Malisheva will be interrupted:
• Dalja 10 kV Mirusha (Kodi:82082002) from 12:00 to 13:00

While the works are being performed without electricity will remain: Rr.603 Adem Jashari (1 customer), Rr.Imer Krasniqi (7 customers), Rr.605 Hamdi Berisha (1 customer), Rr.606 Pavarësia (1 customer), villages: Bubël, Burim, Carallukë (3 konsumatorë), Damanek, Gurbardhë, Llapçevë, Lubizhdë, Lubizhdë e Malishevës, Lumnishtë, Mirushë, Mrasor, Panorc (një pjesë), Turjakë.
Reason of interruption: review of relay protection.
4.
On date 13.12.2017 in substation  NS 35/10 kV Malisheva will be interrupted:
• Dalja 10 kV Spitali  (Kodi:82082003) from 13:00 to 14:00

While the works are being performed without electricity will remain: Spitali i Qytetit, Rr.608 Hamdi Berisha
Reason of interruption: review of relay protection.


5.
On date 13.12.2017 in substation  NS 35/10 kV Malisheva will be interrupted:
• Dalja 10 kV Bellanica  (Kodi:82082005) from 12:00 to 15:00

While the works are being performed without electricity will remain: Rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumatorë), Rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumatorë), fshatrat: Balincë, Bardhë, Bellanicë, Javor, Lladroc, Lladroviç, Lubizhdë, Lluzhnic, Ngucat, Senik, Temeqinë.
Reason of interruption: Revision of SS Ambullanta- Bellanic.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 15-12-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka


Mirëmbajte të planifikuar


1.
Më 18.12.2017 në NS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Vineksi (Kodi:61065010) prej orës  09:30 deri ne ora 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ambulanca, Vienksi dhe ETC.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP  të Vineksit, ndërrimi i izolatorëve të dëmtuar dhe konzollave të dëmtuara.

2.
Më 17.12.2017 në NS 35/10 kV Gjilani 3 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Thertorja (Kodi:60062012) prej orës  10:30 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fani, Therrtorja, Fludi, TMK-ja, Stacioni i pompave Velekincë, Resti dhe Laza.
Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i ndarësit Linjor në LP e Thertores.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 14-12-2017

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
Nuk ka
Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.
Më 20.12.2017 në TS 110/20(10) kV Kamenica do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Muqiverci (Kodi: 62000011) prej orës 10:00 deri në ora 10:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Berivojcë, Qarrakofcë, Dajkovc, Shipashnica e Ulët, Muçivërc, Rogoçicë, Novosellë, Karaçevë e Ulët dhe e Epërme.
Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjet.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 12-12-2017


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.
Më 14.12.2017 në NS 35/10 kV Gjilani 1 1 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Malisheva  (Kodi:60060018) prej orës 12:00  deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Malisheva.
Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i ndarësit linjor në Capar.

 


Keds Call Center
Shërbime online
Mirëmbajtja e planifikuar e rrjetit

Informata lidhur me ndërprerjet e planifikuara në rrjet

Projektet e KEDS

Projektet e KEDS

Vende të lira të punës

Vende të lira të punës

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00