Mirëmbajtja e planifikuar e rrjetit
Këtu i gjeni informatat lidhur me ndërprerjet për shkak të punëve të planifikuara dhe mirëmbajtjes së rrjetit
  • Prishtinë
  • Pejë
  • Prizren
  • Ferizaj
  • Mitrovicë
  • Gjakovë
  • Gjilan
Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 21-05-2018


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1.
Më 24,25 dhe 27.05.2018 në TS 220/35/10kV Podujeva  do të ndërprehet:
• TS 10/0.4 kV Katunishta 2 (Kodi: 14000012192) prej orës 09:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e fshatit Katunishtë.
Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjet nga firma Monting.
2.
Më 23.05.2018 në TS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV j11 Kodra e trimave 11 (Kodi: 13000005) prej orës 09:00  deri ne ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kodra e Trimave 10, Kodra e Trimave 11, Kodra e Trimave 6 dhe Nexhmi Llumnica.
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi  I kthinave.

Mirëmbajte të planifikuar

1.
Më 23.05.2018 në TS 110/10kV Prishtina 7  do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV J29-Rezonanca (Kodi: 19000029) prej orës 10:00 deri në ora 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rezonanca Veternik, Te Ariu, BSB, Beko, Sh.P.K “Muharrem Kervan” dhe Al-Petrol.
Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e stabilimentit shpërndarës  në lagjen Veternik.
2.
Më 23.05.2018 në TS 35/10kV Koliqi(Kodi:140160)  do të ketë ndërprerje totale prej orës 12:30-14:30.
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Grashticë, Radashec, Koliqi, Ballaban, Nishevc, Sharban, TS Sharban,TS Alshiqt, TS Halabak, TS Dyzi 1 dhe 2, TS Tërrnavë, TS Vanovcë dhe TS Bellopojë 1,2,3,4 TS Private (Bellopojë), Keqekollë, Prapashticë, Hajkobill, Dabishevc, Mutivodë dhe Fabrika Uji i Alpeve.
Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i ndarësit te daljes 10kV. Ndërprerje për çështje sigurie.


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 18-05-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.
Më 21,22.05.2018 në TS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërprehet:
TS. 10/04 kV Kodra e Trimave -11 (Kodi: 13000005031) prej orës 08:00 - 11:00 dhe nga ora 14:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: rr. 27 Nëntori.
Arsyeja e ndërprerjes: Tërheqja e  kabllos bistek dhe montimi i ormanëve për kyçjen e konsumatorëve në rrjetin e ri.


2.
Më 22.05.2018 në TS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Kodra e trimave 11 (Kodi: 13000005) prej orës 09:00 - 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kodra e Trimave 10, Kodra e Trimave 11, Kodra e Trimave 6 dhe Nexhmi Llumnica.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi  i transformatorit.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 18-05-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar


1.
Me 22.05.2018  në  NS 110/10kV Peja 2  do te  ndërprehet:
Dalja 10 kV Zahaqi  (51000010)   nga ora   10:00 deri në ora  14:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Qyshk, Pavlan, Zahaq, nje pjesë e Llabjanit, Deponia, Ramuni një pjesë, Gllaviqica, Kërstovci, Leshan, Klinqin, Sverka e Thatë, Jabllanica e Leshanit dhe Rosujat.
Arsyeja e ndërprerjes:  Pastrim traseje dhe ndërrim i shtyllave të kalbura.


Ndërprerje emergjente
Data e publikimit: 16-05-2018


KEDS njofton se sot, më 16.05.2018 në TS 35/10kV Drenas do të ketë ndërprerje emergjente të:

• Dalja 10 kV Shtrobullova (Kodi:16021004) prej orës 11:00-11:15 dhe prej orës 14:00-14:15

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtrubullova, Krajkova, Domaneku, Baica, Tërdevci dhe Obria. 

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit 0.4 kV- ndërprerje emergjente.

 

 


Njoftime për punime në rrjet
Data e publikimit: 16-05-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1.
Më 18.05.2018 në TS 110/10kV Prishtina 5 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV j5 Bardhosh (Kodi:13000001) prej orës 09:00-12:00 dhe prej ores 14:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e fshatit Bardhosh.
 Arsyeja e ndërprerjes: Zhvendosja e rrjetit 0.4 kV.
2.
Më 17.05.2018 në TS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV J21 Kodra e Trimave 21 (Kodi: 13000010) prej orës 09:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin Kodra e Trimave (një pjesë) .
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i kthinave - vendosja e kthinave te reja.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 21-05-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1.
Më 23.05.2018 në TS 110/10kV Istog  do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Burgu SH.N.P (Kodi: 54000009) prej orës 12:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Burgu (SH.N.P)- Graniti Ismet Loshaj.
Arsyeja e ndërprerjes: Shkyçja bëhet me kërkesë të Burgut.

Mirëmbajte të planifikuar

1.
Më 23.05.2018 në TS 35/10kV Klina  do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Jagoda (Kodi: 52056005) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Jagodë, Budisallc, Stubull, Lutogllavë dhe Terstenik.
Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje dhe ndërrim I shtyllave të kalbura.

2.
Më 23.05.2018 në TS 35/10kV Gurakoc  do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Dobrusha (Kodi: 50052001) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Prekallë, Dobrushë, Kashicë, Dobrusha Epërme, Staradran, Elshan, Berisha, Mavraj, Llugat e Poshtme dhe të Epërme dhe Ruhot.
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i dy shtyllave të thyera në fshatin Staradan.
 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 21-05-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1.
Më 23.05.2018 në TS 110/10kV Istog  do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Burgu SH.N.P (Kodi: 54000009) prej orës 12:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Burgu (SH.N.P)- Graniti Ismet Loshaj.
Arsyeja e ndërprerjes: Shkyçja bëhet me kërkesë të Burgut.

Mirëmbajte të planifikuar

1.
Më 23.05.2018 në TS 35/10kV Klina  do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Jagoda (Kodi: 52056005) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Jagodë, Budisallc, Stubull, Lutogllavë dhe Terstenik.
Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje dhe ndërrim I shtyllave të kalbura.

2.
Më 23.05.2018 në TS 35/10kV Gurakoc  do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Dobrusha (Kodi: 50052001) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Prekallë, Dobrushë, Kashicë, Dobrusha Epërme, Staradran, Elshan, Berisha, Mavraj, Llugat e Poshtme dhe të Epërme dhe Ruhot.
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i dy shtyllave të thyera në fshatin Staradan.
 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 17-05-2018


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.
Më 18.05.2018 në TS 110/10(20)kV Istogu do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Dubrava-Rakoshi (Kodi: 54000006) prej orës  8:00 deri në ora 10:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dubravë, Kovragë, Serbobran, Llukac i thatë, Veriq, Kërrninë, Padalishtë, Shushicë, Rakosh, Uqë, Suhogerll dhe Cerkolez.
Arsyeja e ndërprerjes: Evitim i prishjes.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.
Më 19.05.2018 në TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Barani (Kodi: 53000002) prej orës  9:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Berani, Prapaqani, Berliqi, Krushevci i ri, Rashiqi, Gjocajt, Turjaka e Ulët, Vranoci i Madh, Vranoci i Vogël, Barani i Ulët, Qallapeku, Kusoriqi, Llugagjit dhe Buqani.
Arsyeja e ndërprerjes: shtrirja e kabllove te reja  që të mos pengojnë LP ekzistues.

3.
Më 19.05.2018 në TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Strellci (Kodi: 53000004) prej orës  10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Isniq, Lebushë, Strellc i Epërm dhe Strellci i Ulët.
Arsyeja e ndërprerjes: punimet në projekte për shtrirje të përçuesit.
4.
Më 19.05.2018 në TS 110/10(20)kV Peja 2 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Dardania II  (Kodi: 51000004) prej orës  13:00 deri në ora 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Benzines Raushiq, Tregu Raushiq, Jasiqi2, Jasiqi1, Banja, Mulliri Jusaj, Molika kontroll teknik Jakup Beqaj, Asfallti, Ideal Vokshi. Te billepoja, Dardanija 2, Dardanija1, Dardanija7 dhe Dardanija 4.
Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i trafos.

 

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 16-05-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka


Mirëmbajte të planifikuar


1.
Më 18.05.2018 në TS  110/10kV Peja 2 do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Kastrati  (Kodi:51000007 ) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Dardania, Llozhani, Zllopeku, Poqesta, Belinca, Dobërdoli, Babiqi, Pistoni dhe Sedefi.
 Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje dhe ndërrim i shtyllave te kalbura.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 21-05-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1.
Më 26 dhe 27.05.2018 në TS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Korisha (Kodi:31000010) prej orës 09:00-12:00 dhe prej ores 14:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda I, Lubizhda II, Lubizhda III, Gani Zekaj, Lagjeja Ahmetaj, Kamila, Bosch, Eda dhe Grupi i Bizneseve.
Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave kapriat të dyfishta. Punime nga pala e tretë.

2.
Më 26 dhe 27.05.2018 në TS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Velezha (Kodi:31000030) prej orës 09:00-12:00 dhe prej ores 14:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shpenadia, Caparc, Novake, Velezha, Sërbicë e epërme, Smaqi, Legjenda, Malësia e Re, Trepetica, afariste: Mullini Rexhep Ukaj, Firma Vesel Rexhaj, Fabrika e lëngjeve Novak.   
Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave kapriat të dyfishta. Punime nga pala e tretë.

3.
Më 23.05.2018 në TS 35/10kV Dragash do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Bellobradi (Kodi:30036008) prej orës 13:00 deri ne ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bellobradi, Brruti, Kapre, Kosavë, Pllajniku, Shajne, Xërxe e Sharrit, Zgatar, Zym I Sharrit, afariste: ILVA" Buqe, restoran Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala.
Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirje të përçuesit sipas projektit ,,Bellobradi" Lot 10 -2017.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 18-05-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Mirëmbajte të planifikuar


1.

Më 20.05.2018 në NS 35/10 kV Sharri (Dragash) do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Bellobrodi (Kodi: 30036008) prej orës  09:00 deri në ora 12:00  si dhe nga ora 15:00 deri në ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bellobradi, Brruti, Kapre, Kosavë, Pllajnik, Shajne, Xërxe e Sharrit, Zgatar, Zym i Sharrit, Afariste: ILVA" Buqe, Restoran Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala.
Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirje të përçuesit.

 

 

 

 

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 17-05-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Mirëmbajte të planifikuar
Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.
Më 19.05.2018 në TS 35/10 kV Sharri (Dragash) do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Bellobrodi (Kodi: 30036008) prej orës  13:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bellobradi, Brruti, Kapre, Kosavë, Pllajnik, Shajne, Xërxe e Sharrit, Zgatar, Zym I Sharrit, Afariste: ILVA" Buqe, Restoran Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala.
Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirje të përçuesit.

 

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 21-05-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka
Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 23.05.2018 në TS 35/10kV Ferizaj 3 do të ndërprehet:
• Trafofusha 35 kV e Transformatorit T-1 (Kodi:400420 ) prej orës 10:30 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet asnjë konsumator nuk mbetet pa furnizim me energji elektrike.
 Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele.

2.
Më 23.05.2018 në TS 35/10kV Ferizaj 3 do të ndërprehet:
• Trafofusha 10 kV e Transformatorit T-1 (Kodi: 400420) prej orës 10:30 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet asnjë konsumator nuk mbetet pa furnizim me energji elektrike.
 Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele

3.
Më 23.05.2018 në TS 35/10kV Ferizaj 3 do të ndërprehet:
• Trafofusha 35 kV e Transformatorit T-2 (Kodi: 400420) prej orës 12:30 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet asnjë konsumator nuk mbetet pa furnizim me energji elektrike.
 Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele

4.
Më 23.05.2018 në TS 35/10kV Ferizaj 3 do të ndërprehet:
• Trafofusha 10 kV e Transformatorit T-2 (Kodi:400420 ) prej orës 12:30 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet asnjë konsumator nuk mbetet pa furnizim me energji elektrike.
 Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele.

5.
Me  22.05.2018  ne TS 110/35/10 kV Lipjan do te ndërprehet:
• Dalja 10KV-Kraishta( Kodi: 41000002)  prej orës  08:00 deri në ora 10:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rufci, Hallaqi, Ribari, Zllakuqani, Bujani, Godanci i Epërm, Bregu i Zi , Varigovci si dhe konsumatorët komercial të kësaj dalje 10KV.
Arsyeja e ndërprerjes: Pune e planifikuar për arsye te rrezikut (shtyllat ekzistuese të drurit të thyera,  shtëpia shumë afër shtyllave) montimi i 2 shtyllave betoni-12m në fshatin Hallaqi i madh.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 18-05-2018


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta


1.
Me 19.05.2018  në  NS 35/10kV Shtime  do te  ndërprehet:
Dalja 10 kV Kosharja  (41046005   )   nga ora   14:00 deri në ora  16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kosharja, Gllavica dhe bizneset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllës 12/1600 nën tension.

Mirëmbajte të planifikuar


1.
Me 22.05.2018  në  NS 35/10kV Ferizaj III  do te  ndërprehet:
Dalja 10 kV Varoshi  (40042005)   nga ora   10:30 deri në ora  12:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Varoshi, Gërlica, Komogllava, Rakaj dhe bizneset private.
 Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

2.
Me 22.05.2018  në  NS 35/10kV Ferizaj III  do te  ndërprehet:
Dalja 10 kV Vegëltorja (40042006)   nga ora   12:00 deri në ora  13:30
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Vegëltorja.
Arsyeja: Shqyrtimi i Mbrojtjes rele.

3.
Me 22.05.2018  në  NS 35/10kV Ferizaj III  do te  ndërprehet:
Dalja 10 kV Nikadini (40042007)   nga ora   13:30 deri në ora  15:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:
rr, Riza Matoshi, Imri Halili Nikadinin, rr-Varoshit dhe Qiraxhitë.
 Arsyeja e ndërprerjes:  Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

4.
Me 22.05.2018  në  NS 35/10kV Ferizaj III  do te  ndërprehet:
Dalja 10 kV Projektingu (40042008)   nga ora   15:00 deri në ora  16:30
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Projektingu.
Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i Mbrojtjes rele.


Ndërprerje emergjente
Data: 17-05-2018


KEDS njofton se sot, më 17.05.2018 në TS 35/10kV Ferizaj II do të ketë ndërprerje emergjente të:

Daljes10 kV Drejtimi i Betonit (Kodi: 40041002) prej orës 11:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr."Prizreni", Saraishta, Lloshkobare, Llojza, Kosinë, Slivova, Dremjak dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullim i ndërprerësit të fuqisë.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 17-05-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.
Më 19.05.2018 në TS 35/10 KV Shtime do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Carraleva (Kodi: 41046004) prej orës 13:00 deri në ora 13:30


Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Shtimes, Qesta Reqakut, Reqaku, Belinci, Caraleva Topilla, Llanishta, Devetau, Grejqevci, Zborci, Pjetkreshtica, Duga dhe Karaçica.
Arsyeja e ndërprerjes: do të bëhet ndarja e urave 10 kV.

2.

Më 19.05.2018 në TS 35/10 KV Shtime do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Petrova (Kodi: 41046002) prej orës 10:00-10:30 si dhe 17:00-17:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Ahmet Shtimja,Petrova, Reqaku (nje pjesë) dhe  Mullopolci.
Arsyeja e ndërprerjes: Montimin e shkarkuesve me konzollë dhe energjizimi i komplet linjës tokësore të tensionit të mesëm.


Mirëmbajte të planifikuar

1.
Më 21.05.2018 në Ferizaj III 35/10 [kV] do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Ylli Kabllore  (Kodi: 40042001) prej orës 10:30 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr. Enver Topalli, Dëshmorët e Kombit dhe Regjep Bislimi.
Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i Mbrojtjes rele.
2.
Më 21.05.2018 në Ferizaj III 35/10 [kV] do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Gaçka (Kodi: 40042002) prej orës 12:00 deri në ora 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Greme, Gaçka, Burrnik, Izhanc, Kashtanjeva, Bajnicë, Semaj, Prushaj, Sllatina dhe bizniset private.
Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.
3.
Më 21.05.2018 në Ferizaj III 35/10 [kV] do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Jezerci (Kodi: 40042003) prej orës 13:30 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Manastirci, Nerodimja e Ulët dhe e Epërme, Balaj, Jezerci dhe bizniset private.      
Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.
4.
Më 21.05.2018 në Ferizaj III 35/10 [kV] do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Doganaj (Kodi: 40042004) prej orës 15:00 deri në ora 16:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Doganaj, Zaskok, Pleshina e Ulët dhe e Epërme, Dubrava dhe Fabrika e ujit Pleshinë.
Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.
5.
Më 18.05.2018 në TS 35/10kV Shtërpca  do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Gotovusha (Kodi: 40044005) prej orës 8:00 - 8:30 si dhe nga ora 12:00-12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Shtërrpcës te Shkolla, OSBE-ja, Biti e Ulët dhe e Epërme, Shushiqa, Paloji, Gotovusha, Drekoci, Viqa, Firaj dhe Brodi.
Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllës 12m.
5.
Më 22.05.2018 në TS 35/10kV Shtërpca  do të ndërprehet:
 Dalja 10 kV Gotovusha (Kodi: 40044005) prej orës 11:00 deri në ora 14:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Shtërrpcës te Shkolla, OSBE-ja, Biti e Ulët dhe e Epërme, Shushiqa, Paloji, Gotovusha, Drekoci, Viqa, Firaj dhe Brodi.
Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllës 12m.

 


Njoftime për punime në rrjet
Data: 16-05-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka
Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 18.05.2018 në TS 35/10kV Ferizaj 2 do të ndërprehet:
• Trafofusha 35 kV e Transformatorit T-1 (Kodi:400410 ) prej orës 10:30 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet  për shkak të mbingarkesës pa furnizim me energji elektrike  do të mbesin konsumatorët e daljes 10 kV Sillosi.
 Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele.

2.
Më 18.05.2018 në TS 35/10kV Ferizaj 2 do të ndërprehet:
• Trafofusha 10 kV e Transformatorit T-1 (Kodi: 400410) prej orës 10:30 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet për shkak të mbingarkesës pa furnizim me energji elektrike  do të mbesin konsumatorët e daljes 10 kV Sillosi.
 Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele.
3.
Më 18.05.2018 në TS 35/10kV Ferizaj 2 do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Sillosi (Kodi:40041001) prej orës 10:30 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ferizaji -një pjesë, Talinovci i Muhaxherëve, Sazlia, Papaz, Pojata, Rahovica, Softaj dhe Fusha e Madhe.
 Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i Transformatorit.

4.
Më 18.05.2018 në TS 35/10kV Ferizaj 2 do të ndërprehet:
• Trafofusha 35 kV e Transformatorit T-2 (Kodi: 400410) prej orës 12:30 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet , shkaku i mbingarkesës pa furnizim me energji elektrike  do të mbeten konsumatorët e daljes 10 kV Betoni.
 Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele.

5.
Më 18.05.2018 në TS 35/10kV Ferizaj 2 do të ndërprehet:
• Trafofusha 10 kV e Transformatorit T-2 (Kodi:400410 ) prej orës 12:30 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet , shkaku i mbingarkesës pa furnizim me energji elektrike  do të mbesin konsumatorët e daljes 10 kV Betoni.
 Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele.

6.
Më 18.05.2018 në TS 35/10kV Ferizaj 2 do të ndërprehet.
• Dalja 10 kV Betoni (Kodi:40041002) prej orës 10:50 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr."Prizrenit", Saraishta, Lloshkobare, Llojza, Kosina, Slivova, Dremjaku dhe bizniset private.
 Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i transformatorit.


Nuk ka asnjë njoftim për momentin
Njoftime për punime në rrjet
Data: 21-05-2018


Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1
Më 23.05.2018 në TS 35/10kV Malisheva  do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Dragobili (Kodi: 82082006) prej orës 13:00 deri në ora 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumatorë), Rr.557 Bedri Berisha (1 konsumator), fshatrat: Astrazub, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasari, Marali, Maxharrë, Pagarushë dhe Shkozë.
Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e urave. Punime nga firma V3- Ing.
Mirëmbajte të planifikuar

1
Më 23.05.2018 në TS 35/10kV Xërxa  do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Silosi I (Kodi: 82081001) prej orës 11:00 deri në ora 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: 1 konsumator komercial - biznes – Xërxe.
Arsyeja e ndërprerjes: Punime- matje 10kV.

2.
Më 23.05.2018 në TS 35/10kV Xërxa  do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Silosi II (Kodi: 82081002) prej orës 12:30 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: 2 konsumatorë komercial - biznese – Xërxe
Arsyeja e ndërprerjes: Punime- matje 10kv.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 18-05-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka


Mirëmbajte të planifikuar


1.
Me 22.05.2018  në  NS 35/10kV Xërxa  do te  ndërprehet:
Dalja 10 kV 18 Nentori (82081004)   nga ora   11:00 deri në ora  12:30
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: N.T.P Korenica, Xeni Comerc, Adora, Fat Oli, AL Petrol, D.P.Z Plast dhe Fetoshi.
 Arsyeja e ndërprerjes: Punime- matje 10kV.
2.
Me 22.05.2018  në  NS 35/10kV Xërxa  do të  ndërprehet:
Dalja 10 kV Xërxa (82081003)   nga ora   12:30 deri në ora  14:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Xëxe - kryesisht konsumatorët komercialë– biznese.
Arsyeja: Punime- matje 10kV.

3.
Me 22.05.2018  në  NS 35/10kV Xërxa  do të  ndërprehet:
Dalja 10 kV Fortesa (82081009)   nga ora   14:00 deri në ora  15:30
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshatrat Bellacërk dhe Sopniq.
Arsyeja e ndërprerjes: Punime- matje 10kV.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 17-05-2018

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
Nuk ka
Mirëmbajte të planifikuar

1.
Më 21.05.2018 në TS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Qyteti II (Kodi: 82000004) prej orës 10:30 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.409 Sylejman Vokshi, rr.486 Xhelal Hajda-Toni, rr.487 UÇK-së, rr.488 Mizair Isma, Rr.489 Avdullah Bugari, Rr.490 Gëzim Hamza-Piktori, Rr.491 Vëllezrit Frashëri, Rr.492 Agom Çelaj, rr.493 Hasan Prishtina, rr.494 Bekim Sylka, rr.496 Mexhit Mustafa, rr.497 Shkelzen Krasniqi, rr.500 28 Nëntori, rr.502 Sylejman Vokshi, rr.510 Bujar Thaqi, rr.512 Ali Sokoli, rr.513 Sheh Hilmi Maliqi, rr.514 Bajram Veliu, rr.516 Vëllezrit Frashëri, rr.525 Kuvendi i Manastirit, rr.526 Rifat Dina, Rr.527 Sabit Shabandula, rr.528 Fitim e Enver Duraku, rr.529 Ramiz e Xhevdet Krasniqi, rr.530 Agim Kelmendi, rr.531 Selim Berisha, Rr.532 Bekim Isma, rr.533 Sakip Bellaga, rr.534 Viktimat e Korrikut, rr.535 Prof.Hamdi Berisha, rr.540 Jeton e Besim Kabashi, rr.541 Dëshmorët e Zatriqit, rr.542 Musë Rahoveci, rr.544 Shkelzen e Luan Krasniqi, rr.545 Ismail e Besim Gashi, rr.546 Fahredin Hoxha, rr.547 Tafil Zyberi, rr.548 Mark Sopjani, rr.554 Viljam Voker, rr.555 Shkelzen Zllanoga, rr.557 Bedri Berisha, rr.558 Jahë Hoti, rr.608 Hamdi Berisha dhe rr.Luftëtari.
Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

2.
Më 21.05.2018 në TS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Qendra teknike (Kodi: 82000005) prej orës 12:00 deri në ora 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.Sylejamn Vokshi, rr.486 Xhelal Hajda-Toni, rr.489 Avdullah Bugari, rr.490 Gëzim Hamza-Piktori, rr.494 Bekim Sylka, rr.495 Dëshmorët e Pashtrikut, rr.496 Mexhit Mustafa, rr.499 Mustafë Ibishi, rr.500 28 Nëntori, rr.501 Xhevat Kasapi, rr.502 Sylejmon Vokshi, rr.503 Skënder Rexhepi, rr.505 Sadedin Hajda, Rr.506 Milaim Krasniqi, rr.508 Shotë Galica, Rr.508 Xhafer e Samir Nurkasa, Rr.510 Bujar Thaqi, rr.Sheh Hilmi Maliqi, rr.516 Vëllezërit Haradinaj, rr.517 Afrim Bajraktari, rr.519 Kullat Binjake, rr.520 Halit Thaqi, rr.521 Viktimat e Marsit, rr.532 Bekim Isma,rr.559 Isuf Berisha dhe rr. M.Krasniqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

3.
Më 21.05.2018 në TS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV 18 Nentori  (Kodi: 82000006) prej orës 13:30 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Plastika- AV " SH.P.K.
Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.


Njoftime për punime në rrjet
Data: 16-05-2018

Interruptions with request of KOSTT
-None   
Necessary interruptions for works performed for safety of the system
-None
Interruption with request of third parties
- None


Planned maintenance


1.
On date 18.05.2018 in substation  TS 35/10kV Xerxe will be interrupted:
• Dalja 10 kV Ratkoci (Kodi: 82081006) from 10:00 to 13:00

While the works are being performed without electricity will remain: villages: Gexhë, Radostë, Ratkoc, Xërxe (one part).
 Reason of interruption: dismantling of wooden pole.

2.
On date 17.05.2018 in substation  TS 110/35 kV Gjakova 1 will be interrupted:
• Dalja 35 kV Xërxe (Kodi: 820810) from 11:00 to 15:00

While the works are being performed without electricity will remain: none of customers.
Reason of interruption: mounting of cable head 35 kV.


Nuk ka asnjë njoftim për momentin
Keds Call Center
Shërbime online
Mirëmbajtja e planifikuar e rrjetit

Informata lidhur me ndërprerjet e planifikuara në rrjet

Projektet e KEDS

Projektet e KEDS

Vende të lira të punës

Vende të lira të punës

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00